1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artikel af Alan Miller
Originalartiklen på engelsk:
"Seven CIA Veterans Challenge

9/11 Commission Report"
http://www.opednews.com,
23.september 2007

--

CIA-veteran Raymond McGovern ønsker ny undersøgelse af 9/11

"CIA-veteran Raymond McGovern

 

 

CIA-veteran William Christison ønsker ny undersøgelse af 9/11

CIA-veteran William Christison

 

 

CIA-veteran Melvin Goodman ønsker ny undersøgelse af 9/11

CIA-veteran Melvin Goodman

 

 

CIA-veteran Robert Baer ønsker ny undersøgelse af 9/11

CIA-veteran Robert Baer

 

 

CIA-veteran Robert David Steele ønsker ny undersøgelse af 9/11

CIA-veteran Robert David Steele

 

 

CIA-veteran Lynne Larkin ønsker ny undersøgelse af 9/11

CIA-veteran Lynne Larkin

 

 

CIA-veteran David MacMichael ønsker ny undersøgelse af 9/11

CIA-veteran David MacMichael

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Artikel af Alan Miller
Originalartiklen på engelsk:
"Seven CIA Veterans Challenge

9/11 Commission Report"
http://www.opednews.com,
23.september 2007

--

 

Syv CIA-veteraner udfordrer 9/11 Kommissionens rapport.

Den officielle redegørelse for  9/11 – en joke og et cover-up"

 

23. september 2007 - Syv CIA's veteraner har stærkt kritiseret den officielle redegørelse for 9/11 og har opfordret til en ny undersøgelse.

 

Af Alan Miller, www.opednews.com, 23.september 2007

 


1. Raymond McGovern. "Jeg tror ganske enkelt, der foregår en mørklækning, et cover-up. 9/11-rapporten er en joke”, sagde Raymond McGovern, en veteran fra CIA med 27 års ansættelse og som ledede National Intelligence Estimates i halvfjerdserne.”

 

"Der er en hel masse ubesvarede spørgsmål. Og årsagen til at spørgsmålene er ubesvarede er, at regeringen ikke vil besvare spørgsmålene”, sagde han. McGovern, der også er grundlægger af VIP's (Veteran Intelligence Professionals for Sanity), er en af de mange underskrivere af en anmodning om en ny undersøgelse af 9/11.

41 AMERIKANSKE TIDLIGERE SIKKERHEDS- OG EFTERRETNINGSFOLK
ANFÆGTER DEN OFFICIELLE REDEGØRELSE FOR 9/11

41 CIA- og FBI-veteraner ønsker 9/11 undersøgt.

PDF-artikel af 09.06.2009.

En 29 siders artikel af Alan Miller (dansk pdf-version hos patriotsquestion911) dokumenterer, at stadigt flere højtstående amerikanske tidligere efterretnings- og sikkerhedsfolk anfægter den officielle redegørelse for hændelserne den 11. september 2001 og ønsker en ordentlig 9/11-undersøgelse. Den officielle 9/11-redegørelse kaldes bl.a. ”Forfærdeligt fejlagtig”, ”Spækket med modsigelser”, ”En joke” og ”Et cover-up”. Download artikel.

 

Under sin 27-års CIA-karriere aflagde McGovern personligt efterretningsrapporter til præsidenterne Ronald Reagan og George H.W Bush, deres Vice-præsidenter, Secretaries of State, the Joint Chiefs of Staff Presidents, og mange andre højtstående embedsmænd.

 

Efter pensioneringen i 1990 blev McGovern tildelt CIA's Intelligence fortjenest-medalje og modtog en skrivelse med påskønnelse fra da præsident George H.W. Bush. Men McGovern returnerede tildelingen i 2006 i protest mod George W. Bush Administration's procedurer og brug af tortur.

 

I sin omslagstekst til bogen ”9/11 og American Empire: Intellektuelles Speak Out";, redigeret af David Ray Griffin og Peter Dale Scott, skrev McGovern: Det har længe været klart, at Bush-Cheney administration kynisk udnyttede angrebene den 9/11 til at fremme sit imperialistiske design. Men det nuværende omfang konfronterer os med dokumentation for en endnu mere foruroligende konklusion: Nemlig, at 9/11 angrebene var iscenesat af denne administration, så det dermed kunne udnyttes. Hvis dette er sandt, er det ikke blot tilfældet, at Downing Street memoer viser, at den angivne begrundelse for at angribe Irak var en løgn. Det er også tilfældet, at hele "Krigen mod Terror" var baseret på et forudgående bedrag. Denne bog konfronterer dermed den amerikanske befolkning - faktisk folk i verden som helhed - med et spørgsmål af uvurderlig betydning og hastende karakter. Jeg giver denne bog, som på ingen måde kan blive afskrevet som paranoide folks værk, min højest mulige anbefaling."

 

 

2. William Christison, en CIA-veteran med 29 års ansættelse, tidligere National Intelligence Officer (NIO) og tidligere direktør for CIA's Office of Regional and Political Analysis beskriver også 9/11-Kommissionens rapport som en "joke" og byder på endnu mere åbenhjertig kritik. I et 2006 audio-interview sagde han: "Vi har meget alvorligt brug for en helt ny og virkelig uafhængig højniveau-undersøgelse af begivenhederne den 9/11. Jeg tror, man æsten er nødt til at se på 9/11 Kommissionens rapport som et vittighed og ikke et seriøst stykke analyse overhovedet."

 

Tidligere i år (2007, red.) i en blåstempling af David Ray Griffin's bog, Debunking 9/11 Debunking, skrev Christison:
"Der er enorme mængder af beviser for, at den amerikanske regerings officielle historier om, hvad der skete den 11. september 2001 med næsten sikkerhed er en uhyrlig række løgne." Og i en online afhandling i slutningen af 2006, skrev han, "jeg synes nu, at der er overbevisende beviser for, at begivenhederne i september ikke kunne have udfoldet sig, som Bush-administrationen og 9/11 Kommissionen vil have os til at tro. … Et passagerfly kunne næsten helt sikkert ikke havde ramt Pentagon. … De nordlige og sydlige tårne af World Trade Center kunne næsten helt sikkert ikke bryde sammen og falde til jorden, fordi kaprede fly ramte dem."


Forud for sin pensionering fra CIA i 1979 tjente Christison som direktør for CIA's Office of Regional and Political Analysis og førte tilsyn med 200 analytikere, der indsamlede efterretninger og foretog analyser af alle regioner og alle lande i verden. Før det fungerede han som en af kun en håndfuld NIO's i intelligens samfund. NIO's er ansvarlige for intelligens samfunds indsats i et bestemt område og er de vigtigste rådgivere til direktøren for Central Intelligence. Christison blev NIO for Sydøstasien, Sydasien og Afrika.

 

3. Melvin Goodman, PhD, er en anden tidligere højtstående CIA person, der kalder 9/11 Kommissionens rapport "coverup" og som har underskrevet en anmodning om en ny undersøgelse af 9/11. Goodman var afdelingschef for CIA's Office of Soviet Affairs og tjente som Senior Analyst i perioden 1966 - 1990. Han har også fungeret som professor i International Security på National War College fra 1986 til 2004.

 

I vidneudsagn aflagt i 2005 foran Kongressen vedrørende 9/11 Kommissionens Raport, sagde Goodman:
"Jeg ønsker at tale om 9/11 Kommissionen og den mangelfulde process og endelig de mange interessekonflikter, der har været inden for 9/11 Kommissionen, hvilke er ekstremt vigtige af kende for at kunne forstå det svigt, der er foregået. … Den endelige rapport er i sidste ende er et coverup."


Goodman er i øjeblikket Senior Fellow ved Center for International Policy og Adjunct Professor of Government på Johns Hopkins University.

 

 

4. Robert Baer er en anden velkendt CIA-veteran, der har stillet spørgsmål ved det officielle 9/11-historie. Som en CIA-veteran med 21 års ansættelse og specialist i Mellemøsten, blev Baer blev tildelt Career Intelligence-medaljen ved sin pensionering i 1997. Efter sin pensionering skrev han to non-fiction ’best-seller’ bøger om CIA, See No Evil og Sleeping with the Devil, af hvilke den første var grundlaget for den Oscar-vindende film Syriana med George Clooney i hovedrollen. Baer var også forfatter og on-camera kommentator for den Emmy Award-nominerede dokumentarfilm Cult of the Suicide Bomber.

Baer har gentagne gange stillet spørgsmål ved, om al-Qaeda kunne have udrettet 9/11 alene.


9/11 Kommissionens rapport har kategorisk fundet, at al-Qaeda var fuldt ud ansvarlig for 9/11, ved at udtale, "Ligeledes har vi ikke set nogen beviser for, at nogen udenlandsk regering - eller regerings-ledere har støttet med midler."

 

Men denne ’konklusion’ fra 9/11 Kommissionens rapport er i direkte i modstrid med den tidligere Joint House-Senate Select Intelligence Committee's 2002 Report (side 415); kapitlet "sources of foreign support for some of the September 11 hijackers.”
I en kronik i 2002 for The Guardian, skrev Baer: ”Handlede bin Laden alene gennem sit eget al-Qaeda-netværket, i lanceringen af angrebene? På dette er jeg langt mere sikker end eftertrykkelig: Nej." I efterfølgende interviews har Baer foreslået, at støtten til angreb kunne være kommet fra Saudi-Arabien og Iran.

 

I 2006, under et interview med Thom Hartmann blev Baer efter sine kommentarer vedrørende økonomisk profit på 9/11 spurgt: "Hvad med den politiske gevinst? Der er dem, der antyder, at ... nogen i kommandokæden ... havde temmelig god viden om, at 9/11 ville ske - og virkelig ikke gjorde meget for at stoppe det - eller endda blokerede en indsats for at stoppe det, fordi de troede, det ville give legitimitet til at Bush’s ... forfejlede formandskab. "Baer svarede:" Absolut. "Hartmann spurgte derefter: " Så du er personligt af den opfattelse ... at der var et aspekt af 'inside job' den 11.

41 AMERIKANSKE TIDLIGERE SIKKERHEDS- OG EFTERRETNINGSFOLK
ANFÆGTER DEN OFFICIELLE REDEGØRELSE FOR 9/11

41 CIA- og FBI-veteraner ønsker 9/11 undersøgt.

PDF-artikel af 09.06.2009.

En 29 siders artikel af Alan Miller (dansk pdf-version hos patriotsquestion911) dokumenterer, at stadigt flere højtstående amerikanske tidligere efterretnings- og sikkerhedsfolk anfægter den officielle redegørelse for hændelserne den 11. september 2001 og ønsker en ordentlig 9/11-undersøgelse. Den officielle 9/11-redegørelse kaldes bl.a. ”Forfærdeligt fejlagtig”, ”Spækket med modsigelser”, ”En joke” og ”Et cover-up”. Download artikel.

september 2001 udført af den amerikanske regering? ", hvortil Baer svarede:" Mulighed er de, beviserne peger på det." Da Hartmann fortsatte, "Og hvorfor er det så det ikke bliver undersøgt?", svarede Baer: "Hvorfor er historien om masseødelæggelsesvåben ikke blevet undersøgt? Hvorfor er ingen blevet holdt ansvarlige for 9/11? Vi holdt folk ansvarlige efter Pearl Harbor. Hvorfor har der ikke været nogen ændringer i kommandoen? Hvorfor har der ikke været nogen politiske konsekvenser? Hvorfor har der ikke været nogen - nogen form for eksponering af dette? Det giver virkeligt noget at spekulere på."
I sin bagsidetekst til en revideret og ajourført udgave af David Ray Griffin's bog Debunking 9/11 Debunking, skrev Baer: "Indtil vi får en komplet, ærlig, gennemsigtig efterforskning…, vil vi aldrig vide, hvad der skete på på 9/11".

5. Robert David Steele. "Jeg er tvunget til at konkludere, at 9/11 som et minimum fik lov til at ske som et påskud for krig," skrev velkendte CIA intelligence analyst Robert David Steele i 2006 i en anmeldelse af bogen ”9/11 Synthetic Terror” af Webster Tarpley. Steele er forfatter til adskillige bøger om efterretningstjenester og er i øjeblikket den administrerende direktør for OSS.net, en tilhænger af Open Source Intelligence.

 

Steele har 25 års ansættelse med kombinerede opgaver i CIA og det amerikanske Marine Corps. Han har også haft ansættelse i US Marine Corps Intelligence (GS-14) i perioden 1988 - 1992 og var medlem af Adjunct Faculty of Marine Corps University. Steele fortsatte: "Jeg er nødt til at fortælle nogen, der bekymrer sig om at læse dette: Jeg tror det. Jeg tror det nok at ønske en fuldstændig og uvildig undersøgelse af 9/11 og med udenforstående observatører."

I et efterfølgende interview på Alex Jones Show sagde Steele: "Den amerikanske regering undersøgte ikke 9/11 korrekt og der er flere sten der skal vendes på hovedet". Han tilføjede: "Jeg er helt sikker at WTC 7 blev bragt ned ved kontrolleret nedrivning og det betyder, at denne sag ikke har været ordentligt undersøgt. Der er ingen måde, at bygningen kunne have kommet ned uden kontrolleret nedrivning".

 

I slutningen af 2004 sendte en gruppe af 25 efterretnings-veteraner og retshåndhævelses-veteraner et fælles brev til Kongressen - et fælles brev, som gav udtryk for deres bekymring over "alvorlige mangler", "udeladelser" og "større fejl” i 9/11 Kommissionens rapport. I brevet tilbød de deres kompetencer til en ny undersøgelse. Deres brev blev tilsyneladende helt ignoreret. Blandt underskriverne af brevet var fire CIA's veteraner: Raymond McGovern og Melvin Goodman (begge nævnt ovenfor) og Lynne Larkin og David MacMichael.

 

6. Lynne Larkin var en såkaldt CIA Operations Officer, der gjorde tjeneste i flere af CIA’s udenlandske stationer, inden hun opnåede ansættelse i CIA's Counter-Intelligence Center. Der var hun leder af et multi-agency task force, som blandt andre opgaver, sørgede for at koordinere ordrer til mange forskellige CIA organer og efterretningstjenester.

 

7. David MacMichael, PhD, er tidligere Senior Estimates Officer hos CIA med særligt ansvar for Western Hemisphere Affairs under CIA's National Intelligence Council. Før han kom til CIA, tjente han som Marine Corps Officer i ti år og i fire år som rådgiver for regeringen vedrørende bekæmpelse af oprørsgrupper (counter-insurgency advisor).

 

 

Brevet af 13. september 2004 til Kongressen

(i forkortet form):


"Vi – underskriverne - ønsker at henlede Kongressen’s og USA’s befolknings opmærksomhed på, hvad vi mener er alvorlige mangler i rapporten og dens anbefalinger.…


Undladelse er en af de største fejl i
Kommissionens rapport. Vi er bevidste om væsentlige spørgsmål og sager, der behørigt blev rapporteret til Kommissionen af de af os med direkte viden, men som på en eller anden måde undslap kommissionens opmærksomhed. …


Udeladelse af alvorlige og relevante spørgsmål og information gør i sig selv
rapporten mangelfuld, og sår tvivl om gyldigheden i flere tilfælde. ….


Kommissionen har med sin ufuldstændige rapport om "faktum og omstændigheder", forsætlig unddraget sig fra at udvise ansvarlighed og har samtidig udvist foragt for den viden, ekspertise samt erfaring, som besiddes af dem, der rent faktisk gør det job og som nu er i gang med at lægge pres på vores kongres og vores nation.…


Vi, de undertegnede, der har arbejdet inden for forskellige statslige organer (FBI, CIA, FAA, DIA, toldvæsen), som er ansvarlige for den nationale sikkerhed og den offentlige sikkerhed, opfordrer Kongressen til at lytte til dem med førstehåndsviden og ekspertise inden for vigtige spørgsmål. Vi står klar til at gøre vores del."


[ Læs brevet af 13. september 2004 til Kongressen på engelsk og i sin helhed ]

--

 

 

 

Artikel af Alan Miller
Originalartiklen på engelsk:"Seven CIA Veterans Challenge
9/11 Commission Report"; 23.september 2007.
KILDE: http://www.opednews.com/maxwrite/print_friendly.php?p=genera_alan_mil_070922_seven_cia_veterans_c.htm
--

 


911avisen@911avisen.dk