Formål og Retningslinier vedrørende 911avisen.dk

Flere år efter de tragiske hændelser i USA den 11. september 2001 kan det vække forbavselse, at millioner og atter af millioner af amerikanske statsborgere nu hævder, at der i virkeligheden var tale om Syntetisk Terror, Inside Job og 'Falsk Flag Operation'. Hvormed menes, at dele af de amerikanske myndigheder skulle have stået bag tragedierne denne dag. Og hvormed også menes, at historien om de 19 muslimske flykaprere og om den påståede tilståelsesvideo med Osama bin Laden og andet skulle være falsk.

 

Skeptikerne tror med andre ord ikke på myndighedernes officielle 9/11-historie.

 

En folkebevægelse af vidt forskellige amerikanere er eksponentielt voksende og alle ønsker en ny og denne gang uvildig undersøgelse af 9/11, idet de hævder at 9/11 Kommissionsrapporten var regeringens hvidvaskningsrapport fuld af fortielser og forvanskninger.

 

Ikke mindst kan denne overvældende mistroiskhed vel undre, idet 9/11 og myndighedernes officielle 9/11-historie jo netop er grundlaget for den angrebskrig vi danskere fører sammen med vore allierede i Afghanistan og tidligere i Irak. Den krig, der sælges under navnet "Krigen Mod Terror".

 

Ikke kun amerikanske statsborgere i almindelighed, men også anerkendte amerikanske professorer, piloter, arkitekter, ingeniører, sprængstof- og nedrivningseksperter, nanotermit-eksperter, tidligere CIA-folk, advokater og notabiliteter står nu frem én efter én og kræver en tilbundsgående ny og denne gang uvildig undersøgelse af, hvad der skete denne skæbnesvangre dag, der jo som bekendt i daglig tale bærer benævnelsen '9/11'.

 

En top-chef for det statslige 'Underwriter's Laboratories' blev afskediget for at stille spørgsmål ved pålideligheden i undersøgelserne af World Trade Center's kollaps.

 

Også tidligere britiske MI-5 agenter, tidligere prominente europæiske og canadiske ministre, en italiensk eks-præsident, en tidligere canadisk forsvarsminister og vice-præsident samt politikere i det japanske parlament med flere er skeptiske over for dels Bush Administrationens forklaring af hændelserne og dels 9/11 Kommissionens rapport fra 2004. Ja, selv danskere står frem i offentligheden og stiller spøgsmål ved den officielle 9/11-historie.

 

Nogle mener endog, at 9/11 kan ses som vor tids svar på den tyske Rigsdags-brand i 1933 eller Pearl Habor-angrebet i 1941. Begivenheder, der som verdenshistoriens falsk flag operationer påvirkede eller skulle påvirke masserne til at støtte en krig.

 

 

PROBLEMFORMULERING:
Med afsæt i ovennævnte forhold er formålet med 911avisen.dk - at belyse og undersøge, hvad der får en bred amerikansk befolkning, kendte professorer, naturvidenskabsfolk, arkitekter, ingeniører, jurister, tidligere FBI-, CIA-, militær- og regeringstopfolk samt notabiliteter i øvrigt til at stille spørgsmål ved deres egen regerings officielle udredning af hændelserne den 11. september 2001.
 
 
METODE:
Problemet belyses metodisk med helt eller delvist oversatte artikler, videos og interviews, der beskriver, hvad der er sket FØR 9/11, UNDER 9/11 og EFTER 9/11, herunder hvad 9/11 er blevet brugt til. Og af hvem.

 

911avisen.dk

 

 

 

 

 

 

 
911avisen@911avisen.dk