VIDEO

Eksplosioner i det nordre tvillingetårn – WTC1.
Online-video kommenteret af FYSIK-LÆRER DAVID S. CHANDLER.

En sammenslutning af over 500 højtestimerede arkitekter og ingeniører i USA anerkender ikke den officielle forklaring af World Trade Center’s ødelæggelse. Fysik-lærer David S. Chandler fra 'Architects & Ingineers for 9/11 Truth' mener således, at filmoptagelser i sig selv beviser, at det var sprængstoffer, der fik bygningerne ned. Således også det nordre tvillingetårn, wtc1, hvis tilintetgørelse kan studeres på videoen ovenfor, der synligt viser tegn på flere eksplosioner (Top-Down-Controlled-Demolision).

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=EgN080yySe0

RELATERET:

Nøglevidne til WTC1-eksplosioner begår selvmord
Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv

Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?

Dansk 9/11-bog: "11. september 2001 - Stadig ingen svar II", udgivet 15.01.2011.

Diverse 9/11-film med danske undertekster - se dem gratis online.
Mere Info

Eksplosioner i det nordre tvillingetårn – WTC1.

En sammenslutning af over 500 højtestimerede arkitekter og ingeniører i USA anerkender ikke den officielle forklaring af World Trade Center’s ødelæggelse. Fysiklærer David Chandler fra 'Architects & Ingineers for 9/11 Truth' mener således, at filmoptagelser i sig selv beviser, at det var sprængstoffer, der fik bygningerne ned. Således også det nordre tvillingetårn, wtc1, hvis tilintetgørelse kan studeres på videoen til højre.


FYSIK-LÆRER DAVID S. CHANDLER siger følgende på videoen:

 

Udgangspunktet i videnskab er observation.

Hvad du ser her, er hvad, der skete med World Trade Center’s nord-tårn WTC1 – den anden af tre bygninger, som kollapsede den 11. september 2001.

 

Jeg brugte ordet ”kollaps”, men ord kan bedrage. Hvad du virkelig ser ske her er, er et umådelig stor mængde af faldende murbrokker.

 

Men under bølgen af faldende murbrokker – ser du der de ivrige eksplosions-sekvenser af bygningsmaterialer? Nogle af stumperne sendes ud hurtigere end 100 mph.

 

Jeg vil kalde det ”eksplosioner”, for det er svært at finde andre ord til at beskrive, hvad vi her ser.

 

Eksplosionerne er ikke enkeltstående og få. De sker til stadighed og er vidt spredte. De bevæger sig progressivt ned langs bygningens facader. De foregår i takt med faldende murbrokker.

 

Bemærk, at eksplosionerne sker på flere etager samtidigt over en større zone – og ikke bare etage for etage, som nogle beskriver som en ”pandekage-kollaps”.

 

Bemærk, at der er eksplosioner langt nede under kollaps-punktet. Nogle er isolerede og koncentrerede. Disse er ofte refereret til som ”squibs” (”nytårs-heksehyl”, red.) og ses generelt ved kontrolleret bygningsnedrivning med sprængstoffer (kontrolleret demolering, red.).

Hvor om alting er – dette er ikke en almindelig kontrolleret demolering. Bygningen ødelægges progressivt fra toppen og nedefter af eksplosionsbølger, som skaber et enormt felt af bygningsrester.

 

Ødelæggelsen foregår i bølger. Ikke kun i én bølge. Mest åbenbar er hastige eksplosions-sekvenser nær hjørnet af bygningen. Simultant kan vi se en anden bølge af eksplosioner længere nede ad facaderne under den nederste rand af faldende bygningsrester.

 

Bemærk, at begge eksplosionsbølger progressivt fortsætter nedad og i takt med de faldende bygningsrester holder en konstant afstand på få fod.

- NIST evaluerede ikke på tårnenes kollaps. NIST's analyser var sløsede og forfejlede på flere måder. Men den største fejl var, at undersøgelserne kunstigt blev forhindret og begrænset.

 

Fysik-lærer David S. Chandler

 

Cement-stumper falder ikke ned til jorden som støv. Der er næsten ingen cement-stumper i ruindyngen.

 

Bemærk, at cementen kraftfuldt skydes ud fra siderne af bygningen – allerede er pulveriseret til støv.

 

Bemærk, at der i støvskyen findes enorme sektioner af stål-søjler, som kraftfuldt slynges ud af bygningen. Der er målt en horisontal-hastighed på over 70 mph. Nogle af stål-søjlerne satte sig som spyd i siden på nabobygningerne. Nogle af stål-søjlerne ramte jorden i en afstand af to football-baner fra bygningen.

 

Hvad kan give stålsøjlerne så store skader og så stor hastighed?

 

Nogle mennesker har foreslået, at måden hvorpå tårnet falder ned på stålsøjlerne får dem til at flekse og flyve ud til siderne som fjedre.

 

Men vi ser ikke isolerede ”fjeder-udskudte” stålsøjler.

 

Vi ser et sammensurium af alt, hvad bygningen indeholder. Stål, cement, kontormøbler og dele af mennesker reduceret til bittesmå stumper og flyvende støv.Altsammen skudt eksplosivt ud til alle sider. Knoglefragmenter er blevet fundet på taget af nabobygninger.

 

Knoglerne blev ikke knust af den faldende masse, men mestendels pulveriseret, som alt andet og skudt ud i alle retninger.

NIST-detektiverne har hævdet, at Nord-tårnets top-sektion, som var over fly-hullet, kom ned som en slags rambuk, der kløvede den nedre og ellers uskadte del af tårnet hele vejen ned til jorden. Top-sektionen er – ikke desto mindre – synligt manglende (filmklip 03:43). Der er intet over eksplosions-bølgen bortset fra en støvsky af bygningsrester.

 

Kan du se en ”rambuk”?

- Ved at begrænse deres undersøgelser til de umiddelbart forudgående omstændigheder – flyskader og brand – eliminerede de fra starten enhver mulighed for at opdage beviser på præ-placeret sprængstof.

 

Fysik-lærer David S. Chandler

 

Det fremgår ikke, at bygningen skulle være ødelagt af noget som helst. Bølgerne af ødelæggelse og eksplosive ejektioner af materiale forekommer over en bred zone…. …

 

NIST evaluerede ikke på tårnenes kollaps. NIST's analyser var sløsede og forfejlede på flere måder. Men den største fejl var, at undersøgelserne kunstigt blev forhindret og begrænset.

 

NIST’s analyser blev foretaget, så de alene beskrev hændelserne frem til tispunktet, hvor bygningerne begyndte at kollapse som om alt det følgende var uundgåeligt og derfor ikke behøvede nogen forklaring.

 

Undersøgelsen var begrænset, idet den tog udgangspunkt i, hvad der måske var sket eller kunne være sket for at igangsætte kollapset. Men NIST tog ikke med i betragtningerne, hvad der FAKTISK skete.

 

Ved at begrænse deres undersøgelser til de umiddelbart forudgående omstændigheder – flyskader og brand – eliminerede de fra starten enhver mulighed for at opdage beviser på præ-placeret sprængstof.

 

Med andre ord: Alt, hvad der skete under selve kollapset, såsom beviserne du ser her, blev effektivt holdt uden for en hver undersøgelse.

 

En hver analytisk undersøgelse af kollapset – uanset hvor simpel eller sofistikeret den er – er en dårlig undersøgelse, hvis ikke den forsøger at redegøre for de aktuelle observationer.

 

Hvad ser du selv?

 

 

SE HELE VIDEOEN ØVERST TIL HØJRE, HVOR PROFESSOR DAVID CHANDLER KOMMENTERER DE SYNLIGE TEGN PÅ EKSPLOSIONER I WORLD TRADE CENTER's NORDRE TVILLINGETÅRN..

 

--

 

 

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=EgN080yySe0

--

 


911avisen@911avisen.dk