VIDEO

Nedenfor: Video del 2:7 med Dr. David Ray Griffin.
("Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?")


Nedenfor: Video del 3:7 med Dr. David Ray Griffin.
("Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?")


Nedenfor: Video del 4:7 med Dr. David Ray Griffin.
("Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?")


Nedenfor: Video del 5:7 med Dr. David Ray Griffin.
("Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?")


Nedenfor: Video del 6:7 med Dr. David Ray Griffin.
("Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?")


Nedenfor: Video del 7:7 med Dr. David Ray Griffin.
("Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?")


Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?
Online-video med DAVIF RAY GRIFFIN

Dr. David Ray Griffin stiller i et foredrag spørgsmål ved, om krigen i Afghanistan er retfærdiggjort af angrebene den 11. september 2001. Se Dr. Griffin's foredrag ovenfor.

KILDER:
Video 1:7 - http://www.youtube.com/watch?v=PQV9eG0zlrY
Video 2:7 - http://www.youtube.com/watch?v=kbb8ZVtK3PA
Video 3:7 - http://www.youtube.com/watch?v=Ddof-D5D_Ns
Video 4:7 - http://www.youtube.com/watch?v=xPHifiC7sfM
Video 5:7 - http://www.youtube.com/watch?v=YKyxxeIoRkQ
Video 6:7 - http://www.youtube.com/watch?v=rtDRY3Hh2ps
Video 7:7 - http://www.youtube.com/watch?v=wuqdpg9QenI

--

 

RELATERET:

Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv

Griffin i Kbh.: Skal sandheden afsløres eller skjules?
Syv CIA-veteraner udfordrer 9/11 Kommissionens rapport.
Professor Steven E. Jones om World Trade Center's kollaps
Kevin Ryan afviser regeringens forklaring af WTC's kollaps.
Professor David Ray Griffin om 9/11 og mainstream-pressen
Professor David Ray Griffin om 9/11 og Falsk Flag - Myten og Realiteten
Professor David Ray Griffin appellerer til Europa i interview i København
Dr. David Ray Griffin: 9/11 og Nationalistisk Tro
Dr. David Ray Griffin forsøgt latterliggjort på Tucker Carlson Show
9/11 og det amerikanske imperium: Intellektuelle taler ud om 9/11.
Wolfowitz advarer om et nyt 'Pearl Harbor' måneder før 9/11-angrebene.
Dr. Paul Craig Roberts ramt af 9/11-censur

FALSK FLAG GREATEST HITS: Ti Falsk Flag Operationer fra Nero til 9/11
Folk lærer om Falsk Flag Operation

Diverse 9/11-film med danske undertekster.

Halliburton og Dick Cheney - Profitable krige efter 9/11.
Dansk 9/11-bog: "11. september 2001 - Stadig ingen svar II", udgivet 15.01.2011.

Diverse 9/11-film med danske undertekster - se dem gratis online.

Mere Info

Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?

Dr. David Ray Griffin stiller i et foredrag spørgsmål ved, om krigen i Afghanistan er retfærdiggjort af angrebene den 11. september 2001.

 

Se de syv videoer t.h.

 

Chicago, April 30, 2010. Dr. David Ray Griffin's lecture "Is the war in Afghanistan justified by 9/11?".

--

 

Titlen på mit foredrag er: Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?

 

Der er mange spørgsmål at besvare om krigen i Afghanistan.

 

Et, der i vidt omfang stilles er, hvorvidt krigen vil vise sig at blive ”Obama’s Vietnam”.

 

Dette spørgsmål antyder et andet, hvad enten denne krig vindes eller er skæbnebestemt til at blive et kaos, som i Vietnam. Et spørgsmål motiveret af den udbredte enighed om, at den afghanske regering er mindst så inkompetent og korrupt, som den regering, som USA forsøgte at opstille i Syd-Vietnam i 20 år.

 

Der er mange andre ligheder – men der er også én stor forskel.

Denne gang er der er ingen plan.

 

Hvis der var en plan, for de studerende og deres venner derhjemme, som bliver sendt til Afghanistan, ville der være kæmpemæssige demonstrationer imod krigen over hele USA.

 

Hvis sønner og døtre af samfundets rigeste kom hjem i kister, eller med andre skader og traumer, der leder mange af dem til selvmord, ville denne krig formentlig være afsluttet for længst.

 

Folk spørger ofte: ”Lærte vi noget af vore ’timer’ i Vietnam?”

 

Regeringen lærte følgende: ”Hvis en upopulær krig skal føres, så undlad at have en plan!”

 

(00:01:39 – video #1)


Der er mange, mange andre spørgsmål. Men i dette foredrag vil jeg kun fokusere på ét:
”Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort”

 

Der er to dele af dette spørgsmål:

 

1. Er krigen retfærdiggjort lovmæssigt?

2. Er krigen retfærdiggjort moralsk?

 

I. Gav 9/11 en lovmæssig retfærdiggørelse af krigen i Afghanistan

 

Siden grundlæggelsen af De Forenede Nationer (United Nations, UN) i 1945 har en hver national lov om at gå i krig været defineret i dokumentet ’the UN Charter’.

 

Målt efter denne standard, er USA’s krig i Afghanistan ulovlig.

 

Marjorie Cohn – en velkendt juraprofessor i international ret skrev i november 2001: ”Bombningen i Afghanistan foretaget af USA og Storbritanien er ulovlig”

 

I 2008 gentog Cohn dette argument i en artikel kaldet ”Afghanistan – the other illegal War”.

 

Pointen var, at de fleste mennesker dengang havde erkendt, at krigen i Irak var illegal.
Hendes pointe var, at krigen i Afghanistan var ligeledes illegal.

 

Hendes argument var baseret på det følgende faktum: Ifølge international lov – som skrevet står i ’the UN Charter’, skal uenigheder bringes for ’the UN Council’, som autoritativt kan tillade brug af magt. Uden denne autorisation vil en hver militær aktivitet imod en anden nation være ulovlig.

 

For det andet. Der er to undtagelser. Den ene er: Hvis dit land er blevet angrebet af et andet bevæbnet land, må du svare igen militært i selvforsvar.

 

Dette forhold var ikke opfyldt af 9/11-angrebene, fordi de ikke var udført an et andet land: Afghanistan angreb ikke USA.

 

I sandhed var de 19 mænd, der blev beskyldt for angrebet ikke afghanske.

 

Den anden undtagelse opstår når et land har en bestemt viden om, at et militært angret fra et andet land er nært forestående – for nært forestående til at indbringe oplysningen for Sikkerhedsrådet (”the Security Council”).

 

Behovet for selvforsvar må være i den meget undtagelsesvise kategori ”Øjeblikkelig, overvældende uden andre muligheder og uden tid til forhandling” (”Instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation”).

 

Selv om USA’s regering hævdede, at dens militære operationer i Afghanistan var retfærdiggjort af behovet for at forhindre et angreb nummer 2, var dette behov - uanset at det var ægte – ikke vigtigt, som vist af den omstændighed, at Pentagon ikke iværksatte invasionen før yderligere 1 måned var gået.

 

Resolution 17-73: Det eneste andet sikkerhedsråd, der skal behandle disse problemstillinger, fremkom med forskellige løsninger. Og det drejede sig om f.eks. fastfrysning af værdier, kriminalisering af støtte til terrorister og retsforfølgelse af terrorister og brug af militær magt – hvilket aldrig blev nævnt.

 

USA’s krig i Afghanistan blev ikke godkendt af FN’s sikkerhedsråd (”the UN Security Council”) i 2001 eller på noget tidspunkt siden. Så den krig begyndte som en ulovlig krig – og den er en ulovlig krig i dag. Vor regerings påstand om det modsatte er falsk.

 

Denne krig er ulovlig moralsk – men ikke kun under international lovgivning – også under amerikansk lov.

 

Charteret (”the UN Charter”) er en traktat, som blev godkendt (ratificeret) af USA.
Og ifølge paragraf 6 i den amerikanske grundlov er enhver traktat vedtaget af USA en del af landets øverste lovgivning.

 

Krigen i Afghanistan er derfor en grov tilsidesættelse af amerikansk lov så vel som international lov. Den kan ikke være mere ulovlig.

II. Gav 9/11 en moralsk retfærdiggørelse af krigen i Afghanistan?

 

Den amerikanske befolkning generelt set er formentlig ikke engang klar over ulovligheden i denne krig. For dette er ikke noget vore politiske ledere og kooperative medier har gjort opmærksom på. Så de fleste mennesker ved det simpelthen ikke.

 

Men hvis de var blevet informeret, ville mange amerikanere tilbøjeligt svare: Selv om det teknisk set var ulovligt, er krigen moralsk retfærdiggjort – på grund af 9/11-angrebene.
I relation hertil kan vi vende tilbage til præsident Obama’s West Point tale. Han overtog Bush/Cheney-forklaringen af 9/11.

 

I sit svar på spørgsmålet om, hvorfor USA og USA’s allierede var forpligtet til fra starten at deltage i  krigen i Afghanistan, sagde Obama:

 

”Vi bad ikke om denne krig. Den 11. september 2001 hijackede 19 mænd fire flyvemaskiner og brugte dem til at myrde ca. 3.000 mennesker. De ramte vores militære og økonomiske nervecenter. De tog livet fra uskyldige mænd, kvinder og børn uden skelen til deres skæbne eller race eller stationering. Som vi ved, tilhører disse mænd Al Qaeda – en gruppe af ekstremister, der har krænket Islam. Efter Taliban nægtede at udlevere Osama bin Laden, satte vi vore tropper ind i Afghanistan.”

 

(00:08:04 – video #1)

 

Standard-forklaringen kan affattes i tre opsummerende punkter:

 

1. Angrebene blev udført af 19 muslimske medlemmer af Al Qaeda.

 

2. Angrebene var tilrettelagt af Osama bin Laden, som var i Afghanistan.

 

3. USA’s angreb på Afghanistan var nødvendige, fordi Taleban, der var under kontrol af Osama bin Laden, nægtede at udlevere Osama bin Laden til amerikanske autoriteter.

 

På grundlag af disse punkter har USA’s ledere hævdet at have den moralske ret til selvforsvar ved at fange eller dræbe Bin Laden og hans Al Qaeda netværk for at forhindre dem i at iværksætte et nyt angreb mod vort land.

Det eneste problem med dette argument er, at alle tre punkter er falske.

 

Jeg vil vide dette ved at se på de tre punkter i omvendt rækkefølge.

 

1. Angreb USA Afghanistan fordi talibanerne nægtede at udlevere Bin Laden?


Påstanden om, at Taleban har nægtet at udlevere Bin Laden er gentagne gange fremsat af vore ledere og mainstream medier.
Rapporter fra Time viser sig derimod at være anderledes.

 

A. Hvem afviste hvem?

 

Ti dage efter 9/11-angrebet rapporterede CNN: ”Talebanerne nægter at udlevere Bin Laden uden beviser på at han var involveret i sidste uges angreb på USA. Talebanernes ambassadør i Pakistan sagde i fredags, at deportering af ham uden beviser, ville være en fornærmelse imod Islam.”

 

CNN gjorde det også klart, at Taleban’s krav om beviser ikke var fremsat uden grund, ved at sige: ”Bin Laden selv har allerede nægtet, at have haft noget at gøre med angrebene. Og Taleban officials har gentagne gange sagt, at han ikke kunne have været involveret i angrebene.”

 

Men Bush sagde: ”Kravene er ikke åbne for forhandling eller diskussion.”

Med denne afvisning af, at tilføre noget som helst bevis på Bin Laden’s ansvar, gjorde Bush-regeringen det umuligt for Taleban at udlevere ham.

 

Som eksperter citeret af Washington Post påpegede: ”For at Talebanerne kunne udlevere en trosfælle til fremmedmagt, var der brug for bevismateriale.”

 

Milton Bearden, der havde været CIA’s Station-Chief i 1980’erne i Afghanistan formulerede det således: ”Mens USA sagde ’udlever Bin Laden!’, sagde Taleban ’gør noget for at hjælpe os til at udlevere ham!’. Men Bush-regeringen nægtede.”

 

(00:00:00 – video #2)

- Efter at bombningen begyndte i oktober (2001), forsøgte Taleban igen at tilbyde at overgive Bin Laden til ”tredje-land”, hvis USA ville stoppe bombningen og give beviser på hans skyld.
Men Bush svarede: ”Der er ingen grund til at diskutere uskyld eller skyld, vi VED han er skyldig!”

 

Dr. David Ray Griffin

 

Efter at bombningen begyndte i oktober, forsøgte Taleban igen at tilbyde at overgive Bin Laden til ”tredje-land”, hvis USA ville stoppe bombningen og give beviser på hans skyld.

 

Men Bush svarede: ”Der er ingen grund til at diskutere uskyld eller skyld, vi VED han er skyldig!”

 

En artikel i London’s Guardian, som rapporterede denne udvikling under overskriften: ”Bush rejects Taleban offer to hand over Bin Laden” (”Bush afviser Taleban-tilbud om at udlevere Bin Laden”).

 

Så det er Bush-regeringen og ikke Taleban, der er ansvarlig for, at Bin Laden ikke blev udleveret.

 

I august 2009 sagde Obama - som havde kritiseret USA’s invasion af Irak, som en tilvalgt krig – om USA’s krig I Afghanistan: ”Dette er ikke en tilvalgt krig, dette er en krig af nødvendighed”.

 

Men beviserne, som vi har set, siger, at også dette er en tilvalgt krig.

 

B. Hvad var motivet for invationen?

 

Denne konklusion forstærkes af rapporter, der indikerer, at USA har truffet beslutningen om at invadere Afghanistan måneder før 9/11-angrebene.


Baggrunden for denne beslutning var USA’s langtids-støtte til olierørlednings-projektet, foreslået af UNOCAL (Union Oil Company of California, red.), der gik ud på at transportere olie fra området ved Det Kaspiske Hav og ned til Afghanistan og Pakistan.

- To uger efter 9/11 sagde Secretary Colin Powell, at han ”i nær fremtid forventer at fremlægge dokumenter, der klart beviser, at Bin Laden er skyldig i angrebebe”. Men under en pressekonference den næste morgen blev Powell tvunget til at trække den udtalelse tilbage og sagde: ”Størstedelen af beviserne er hemmelige”..

 

Dr. David Ray Griffin citerer The Time

 

Dette projekt havde været forhindret op igennem 1990’erne på grund af borgerkrigen, som havde foregået siden Sovjet’s tilbagetrækning i 1989.

 

I midten af 1990’erne havde USA’s regering støttet Taleban med håb om, at deres militære styrke ville hjælpe med til at forene landet, tilføre stabilitet og anlægge olierørledningerne.

Men i de sene 1990’ere havde Clinton-regeringen opgivet talebanerne. Og da Bush-regeringen overtog, besluttede de at give Taleban en sidste chance.

 

I et fire-dages møde i Berlin i juli 2001 insisterede repræsentanter fra Bush-regeringen på, at Talebanerne skulle stifte en enhedsregering ved at medtage fraktioner, som var venlige over for USA. Repræsentanterne fra USA sagde gentagne gange: ”Enten accepterer I vort tæppe af guld eller også smager I vort tæppe af bomber!”

 

Efter at talebanerne nægtede, sagde USA gentagne gange: ”Militær aktion mod Afghanistan vil ske før sneen falder i Afghanistan – senest i midten af oktober!”

 

Og i sandhed – taget i betragtning, at 9/11 skete den 11. september – var USA’s militær klar til at invadere den 7. oktober.

 

Det forekommer derfor, at USA invaderede Afghanistan af helt andre grunde end det officielle rationale, ifølge hvilket vi var der for at tilfangetage eller dræbe Bin Laden.

 

(00:03:09 – video #2)

 

2, Er godt bevismateriale for Bin Ladens ansvar fremkommet?

 

Jeg går nu videre til punkt 2: Påstanden om, at Bin Laden havde iværksat angrebene.

 

Selv om Bush-regeringen havde nægtet at give Taleban beviser på Bin Laden’s skyld, så mente de fleste amerikanere, at Bush-regeringen havde beviserne og havde givet beviserne til dem, der behøvede dem.

 

Igen viser rapporter fra The Time noget andet. To uger efter 9/11 sagde Secretary Colin Powell, at han ”i nær fremtid forventer at fremlægge dokumenter, der klart beviser, at Bin Laden er skyldig i angrebebe”.

 

Men under en pressekonference den næste morgen blev Powell tvunget til at trække den udtalelse tilbage og sagde: ”Størstedelen af beviserne er hemmelige”.

 

(00:03:58 – video #2)

 

Seymour Hersh der citerede embedsmænd fra både CIA og 'Department of Justice', sagde, at den egentlige grund til modvilligheden var en "mangel på holdbare oplysninger."

 

B: Den britiske regering

 

Den følgende uge udstedte den britiske premiereminister Tony Blair et dokument: ”Osama bin Laden og Al Qaeda, hans terrornetværk, planlagde og udførte uhyrlighederne den 11. september 2001.”

 

Men ikke desto mindre blev Blair’s dokument indledt med sætningen: ”Dette dokument er ikke tilstrækkeligt til at føre en retssag imod Osama bin Laden ved domstolen.”

 

Så dokumentet var ikke holdbart i retten, men godt nok til at gå i krig.

 

Den næste dag understregede BBC denne svaghed ved at sige: ”Der findes intet officielt bevis, som knytter Osama bin Laden til angrebene den 11. september 2001.”

 

C. FBI

 

Hvad med vores eget FBI?

- Men ikke desto mindre blev Blair’s dokument indledt med sætningen: ”Dette dokument er ikke tilstrækkeligt til at føre en retssag imod Osama bin Laden ved domstolen.”
Så dokumentet var ikke holdbart i retten, men godt nok til at gå i krig.

 

Dr. David Ray Griffin

 

På FBI’s hjemmeside vedrørende mest efterlyste terrorister (”Most Wanted Terrorists”) er 9/11 ikke listet som noget Osama bin Laden er efterlyst for.

 

På spørgsmålet ’hvorfor ikke?’, svarede FBI’s ’Chief of Investigative Publicity’: ”Fordi FBI har ingen beviser, der knytter Osama bin Laden til 9/11” (”No hard evidence”).

 

Jeg er sikker på, at i her i Chicago har aviser, som rapporterede dette, ikke sandt? (Griffin ironiserer her).

 

D. 9/11-Kommissionen

 

(00:05:25 – video #2)

 

Hvad med 9/11-kommissionen? Hele dens rapport er baseret på, at Osama bin Laden stod bag angrebene?

Men rapportens beviser, der skulle kunne støtte denne antagelse, er forsætligt afvist af kommissionens egne chefer, Thomas Kean og Lee Hamilton.

 

Dette bevismateriale bestod af vidneudsagn, der efter sigende var indsamlet af CIA fra Al Qaeda operatører.

Den vigtigste af disse operatører var Khalid Sheikh Mohamed – generelt kendt som K.S.M. – og som er blevet kaldt 9/11-angrebenes ”mastermind”. Og som den vigtigste person er man ved at finde ud af, hvor i verden, der kan køres en retssag imod ham (sagt med ironi).

 

Hvis man har læst 9/11-Kommissionens forklaring om, hvordan Osama bin Laden skulle have planlagt angrebene, og derefter tjekker de bittesmå noter bagest i bogen, vil man se, at næsten hver eneste information kom fra KSM (Khalid Sheikh Mohamed, red.).

- I 2006 skrev Kean og Hamilton en bog, hvori de gav insider-historien fra 9/11-Kommissionen. En bog, hvori de kaldte informationerne ”upålidelige”. De havde intet held med at opnå adgang til kronvidner i fangenskab, herunder mest bemærkelsesværdigt Khalid Sheikh Mohamed.

Dr. David Ray Griffin

 

I 2006 skrev Kean og Hamilton en bog, hvori de gav insider-historien fra 9/11-Kommissionen. En bog, hvori de kaldte informationerne ”upålidelige”. De havde intet held med at opnå adgang til kronvidner i fangenskab, herunder mest bemærkelsesværdigt Khalid Sheikh Mohamed (KSM).

 

De fik ikke tilladelse fra CIA til at interviewe KSM. De fik end ikke tilladelse til at overvære et forhør bag en ’one-way’-glasrude. De måtte ikke engang tale med dem, der forhørte KSM.

 

Derfor beklagede Hamilton og Kean sig ved at sige: ”Vi havde ingen mulighed for at evaluere troværdigheden af informationerne. Hvordan kunne vi vide om en eller anden, der citerede Khalid Sheikh Mohamed, talte sandt?”

Svaret er: Det kunne de ikke.

 

(00:07:16 – video #2)

 

Således har hverken Bush-regeringen, den britiske regering, FBI eller 9/11-Kommissionen nogensinde givet et pålideligt bevis for Osama bin Laden’s ansvar for angrebene den 11. september 2001.

 

 

E. Tilstod Osama bin Laden?

 

Nogle mennesker mener, at sådanne beviser ikke længere er nødvendige, fordi Bin Laden ”indrømmede sit ansvar” på et videobånd, der blev fundet i november 2001 – af det amerikanske militær.

 

Men Bin Laden havde tidligere nægtet sit ansvar flere gange. Og nogle Bin Laden eksperter kalder denne video falskneri. Og af god grund. Mange af de fysiske kendetegn på manden i denne video er anderledes end Osama bin Laden’s. Og han sagde mange ting, som Bin Laden selv ikke ville have sagt.

 

Jeg har skrevet om dette i min lille bog ”Osama bin Laden – Dead or Alive” (”Osama bin Laden  Død eller Levende”), der ikke har modtaget en eneste anmeldelse i USA. Men i Storbritannien fik den to større avisanmeldelser – og selv en ”BBC Speciel”-udsendelse var baseret på bogen.

 

Jeg gætter på, at den amerikanske presse ikke opdagede det.

 

FBI tror uanset hvad ikke på, at videoen bidrager med bevis på, at Osama bin Laden skulle have ansvaret for 9/11 – og de har ikke revideret informationer om Osama bin Laden på deres hjemmeside over mest efterlyste/ønskede terrorister (”Most Wanted Terrorists”).

 

Så for at gennemgå de første to punkter – Talebanerne sagde, at de ville udlevere Bin Laden, hvis vor regering havde givet dem beviser på hans ansvarlighed, men regeringen nægtede.

Og bevis på hans ansvarlighed er aldrig blevet givet til offentligheden.

 

(00:08:56 – video #2)

 

3a. Beviser på at Al-Qaeda muslimer var med i flyvemaskinerne ?

 

Jeg går nu videre til den 3. påstand – nemlig, at selv om der ikke er bevis på, at Osama bin Laden stod for 9/11-angrebene, så har vi vægtige beviser på, at angrebene var udført at muslimer tilhørende hans Al Qaeda organisation.

Dette er stadig vidt antaget.

 

Sandheden er imidlertid, at Al Qaeda-”bevismaterialet” smuldrer ved en eksamination.

 

Og det stiller spørgsmål ved, om 9/11 i stedet var en Falsk Flag Operation, som folk i vores egen regering organiserede mens de plantede ”beviser” for at inddrage muslimer.

 

A. Troende muslimer ?

 

Lad os begynde med 9/11-Kommissionens påstand om, at mænd, der overtog flyvemaskinerne var dybt religiøse muslimer rede til at ofre deres liv for sagen.

 

Avisen ’San Francisco Chronicle’ rapporterede, at Atta – den formodede bandeleder – og andre flykaprere foretog ”mindst 6 rejser til Las Vegas, hvor de engagerede sig i nogle bestemt ikke-islamiske tilvalg af bandlyste steder.”

- I 2006 skrev Kean og Hamilton en bog, hvori de gav insider-historien fra 9/11-Kommissionen. En bog, hvori de kaldte informationerne ”upålidelige”.

 

- Dr. David Ray Griffin

 

(latter fra publikum)

 

En eller anden fra San Francisco Chronicle kan skrive!

 

(mere latter fra publikum)

 

Avisen citerer derefter overhovedet af den islamiske samfund i Nevada, ved at skrive: ”Ægte muslimer drikker ikke , spiller ikke og går ikke i striptease klubber.”

 

Modsætningen er er især markant m.h.t. Mohammed Atta.

 

På den ene side og ifølge 9/11-Kommissionen, var han blevet meget religiøs, ”endda fanatisk religiøs”. Denne karakteristik var støttet af professor Dittmar Machule, som Atta’s vejleder (”supervisor”) på et teknisk universitet i Hamburg i 1990’erne.

 

Professor Machule sagde, at han kun kendte sin student som Mohamed Al-Emir – selv om hans navn i sandhed var det samme som hans fars: Mohamed Al-Emir Atta.

 

(00:00:00 – video #3)

 

I al fald sagde Machule, at denne student ”var meget religiøs, bad regelmæssigt og aldrig rørte alkohol”.

Ifølge den amerikanske presse, på den anden side, drak Mohammed Atta tæt. Og en aften efter at have skyllet 5 glas vodka ned og råbt på arabisk – ifølge NewsWeek – (”TEKST MANGLER… … … 00:00:30”).

 

Den opsøgende journalist Daniel Hopsicker, som skrev en bog om Atta, udtalte, at Atta regelmæssigt tog på striptease klubber, hyrede prostituerede, drak tæt og endda tog kokain.

 

Atta boede endda med med en stripper i adskillige måneder – og da hun sparkede ham ud, kom han tilbage, mishandlede hendes kat og killinger og efterlod dem på gulvet i lejligheden.

 

Kunne dette være samme individ, som professor Machule’s elev Mohamed Al-Emir, som ikke engang ville trykke hånd med en kvinde og som aldrig rørte alkohol?

 

”Jeg vil holde min hånd i ilden på,” sagde denne professor, ”at den Mohamed El-Amir, som jég kender, aldrig ville smage eller røre alkohol.

 

I American Press blev Atta af Daniel Hopsicker beskrevet som … ”Ikke en bodyguard-type, men mere en pigespejder-type”.

Kunne manden, der mishandlede killinger og som var kendt af forældrene som en mild og følsom dreng med kælenavnet Nattergal (”Nightingale”).

 

Vi taler helt klart om to forskellige mænd. Dette bekræftes af forskellighederne i deres opførsel.

Den amerikanske Atta er ofte beskrevet, som havende et barskt og ondt ansigt og FBI’s standardfoto af ham understreger dette.

 

Ansigtet på Hamburg-studenten er meget anderledes, som tilgængelige fotos på internettet viser.

Desuden beskrev hans professor ham som ”meget lille” med en højde på 1,62 m, hvilket er det samme som under 5´4´´. Hvorimod den amerikanske Atta er beskrevet med en højde på 5´8´´ og endda 5´10´´.

 

Og en sidste grund til at antage, at disse beskrivelser vedrører to forskellige mænd:
Faderen til Mohamed al-Emir Atta rapporterede, at den 12. september 2001, før nogle af dem havde hørt om angrebene dagen forinden, ringede sønnen og de talte i 2 minutter om dette og hint.

 

Der er også problemer i relation til de andre påståede flykaprere.

F.eks. da BBC rapporterede, at Waleed al-Shehri, der som antaget døde sammen med Atta på flyet ’American Flight 11’ talte med journalister og amerikanske myndigheder i Casablanca ugen efter 9/11. Jeg gentager: Dette blev rapporteret af BBC.

Derudover var der klart nok to mænd med navnet Ziad Jarrah – navnet på den påståede hijacker-pilot i flyet ’United Flight 93’.

 

De var dokumenteret til at være to vidt forskellige steder i verden på den samme dag.

Endvidere– ud over det faktum, at de påståede flykaprere ikke var dybt religiøse muslimer, er det muligt, at de ikke var muslimer af nogen slags.

 

Og hvis dette ikke var slemt nok for den officielle historie, så kan det nævnes, at der ikke var beviser for, at disse mænd overhovedet var ombord på flyene.

Alle ”beviserne” for påstandene falder fra hinanden oven på en undersøgelse.

 

Jeg kan ikke redegøre for det i aften (Griffin til publikum, red.), da der er masser af bevismateriale, men jeg har redegkort for det i bogen, der blev nævnt, ”The New Perl Harbor - Revisited”, i kapitlet om flykaprerne. … … … …

 

(00:04:05 – video #3)

 

[ David Ray Griffin taler (ca. 1½ min) om sin bog udgivelse – inden han nedenfor fortsætter sit foredrag ]

 

(00:05:45 – video #3)

 

Jeg vil illustrere pointen med et par eksempler.

 

B. Fundne pas ved ulykkesstederne ?

 

- En af de hævdede sandheder om, at 19 mænd identificerede som flykaprere skulle have været ombord på flyene, var en rapporteret opdagelse af nogle af deres pas på flyenes ulykkes-steder.

 

Dr. David Ray Griffin

En af de hævdede sandheder om, at 19 mænd identificerede som flykaprere skulle have været ombord på flyene, var en rapporteret opdagelse af nogle af deres pas på flyenes ulykkes-steder.

 

(publikum ler)

 

Ja – men disse ”opdagelser” er ikke troværdige.

 

For eksempel hævdede FBI, at de under en undersøgelse af gaderne efter ødelæggelsen af World Trade Center, opdagede et pas tilhørende Satam al-Suqami – en af hijackerne på flyet ’American Flight 11’, som smadrede ind i nordtårnet (WTC1; World Trade Centers nordlige tvillingetårn, red.).

 

Og for at dette kunne være sandt, skulle passet have ”overlevet” kollapset af nordtårnet, som pulveriserede med næsten alt andet i meget fine støvpartikler – undtagen bygningens stål og al-Suqami's pas.

 

(publikum ler)

 

Dette fly var som et blad illustrerede for absurd til at bestå ”grine-testen” … … …

 

(00:06:49 – video #3)

 

I 2004 var påstanden, at en forbipasserende samlede det op (passet) og gav det til en ’New York Police Departement’ detektiv kort tid FØR World Trade Center’s tårne kollapsede.

 

Så i stedet for at ”overleve” kollapset af nordtårnet behøvede passet at ”flygte” fra al-Suqami's lomme eller bagage – derefter fra flyets kabine – derefter fra nordtårnet endda uden at blive ødelagt eller smudset af den gigantiske ildkugle, der opstod øjeblikkeligt.

 

Denne version var ikke mindre latterlig end den første.

 

Og den anden historie om passet ved et flynedslag var tilsvarende absurd. (passagerflyet ”Flight 93” ved Shanksville) … …

 

C. Rapporterede telefonopkald fra flyvemaskinerne

 

Det er udbredt opfattet, at vi VED, at der var passagerer på flyene takket være adskillige telefonopkald fra passagererne og flypersonalet. Opkald, hvor de beskrev flykapringen og flykaprerne.

 

Men vi har grunde til at tro, at disse opkald aldrig forekom.

Igen, dette er et meget omfattende emne, som jeg har fremlagt i noterne i min bog. Men jeg vil blot give to eksempler her.

 

(00:08:05  – video #3)

 

Rapporterede opkald fra mobiltelefoner:

Cirka 15 af de rapporterede telefonopkald fra passagerflyene er rapporterede som mobiltelefon-opkald. Og cirka 10 af disse påståede mobilopkald siges at være foretaget fra flyet ”United Flight 93” – det fly, som det påstås forulykkede i Pennsylvania

(Shanksville, Pennsylvania, red.).

 

Tre eller fire af disse opkald blev modtaget af Deena Burnett.

 

Og hun sagde, at hun vidste, at hendes mand Tom Burnett havde brugt sin mobiltelefon – for hun kiggede på sin opkaldsliste (’caller id’) og så hans mobilnummer der.

 

Men tager man år 2001’s mobiltelefon-teknologi i betragtning, så var opkald fra fly i stor højde ikke teknologisk muligt. Generelt set var det umuligt i højder over godt 300 meter (’1000 feet’). Og bestemt ikke muligt i højder på 10,6 km – 12,2 km (35-40.000 feet’), hvor passagerflyene skulle have været, da disse rapporterede opkald blev foretaget.

 

Artikler, der beskrev umuligheden af opkaldende blev publiceret i 2003 af to velkendte canadiere: A. K. Dewdney, videnskabsmand og artikelskriver for Scientific American og den verdensberømte økonom Michel Chossudovsky.

Måske ændrede FBI historien som et resultat af dette.

 

I 2006 præsenterede FBI en rapport over telefonopkaldene fra flyene under en retssag mod Zacarias Moussaoui – I husker nok den såkaldte ”Hijacker Nummer 20” (”the Twentieth Hijacker”, red.).

Og i sin rapport over flyet ”United Flight 93” stod der skrevet, at mobiler kun blev anvendt ved to af opkaldene. Ikke ti eller elleve. Og begge af disse blev foretaget, da flyet næsten var klar til at forulykke. Så det var nede i en lav højde, hvor opkald fra mobiltelefon kunne være muligt.

 

Og disse to opkald var – ifølge FBI – de eneste to mobilopkald den dag fra alle fire passagerfly tilsammen.

 

Så efter at ’9/11-Truth’-bevægelsen var blevet latterliggjort for at hævde disse opkald var teknologisk umulige, sagde Popular Mechanics (et populær-videnskabeligt tidsskrift, der forsøger at støtte myndighedernes officielle 9/11-forklaring, red.):

”Oh, intet problem – 35.000 , 40,000 eller 50.000 feet, enhver kan foretage mobilopkald deroppefra.”

Efter de sagde og på næsten samme tid, sagde FBI faktisk: ”Ja, vi giver jer ret, der var ingen opkald fra flyene i stor højde.”

 

(00:00:00 – video#4)

 

Så de undgik at fremsætte denne ”teknologisk umulige” påstand, da de endelig skulle fremsætte en påstand i retssalen.

Men denne ændring af historien skabte et problem. Hvad gør man med alle de mennesker, der rapporterede, at de havde modtaget mobilopkald?

De fleste af dem sagde, at de fik af vide af moderen, hustruen, manden, vennerne o.s.v., at han eller hun telefonerede fra en mobiltelefon.

 

Dertil kan man indvende, at de måske hørte eller huskede forkert. Men det ville være sært, om alle disse mennesker skulle have hørt eller husket den samme ting forkert. Og skulle det være tilfældet, hvad så med Deena Burnett?

 

Hun rapporterede at have set sin mands telefonnummer på telefonopkaldslisten (”the caller id”, red.). Hun rapporterede dette til FBI inden for timer. Så der var ingen mulighed for at huske forkert. … … Jeg kan fortælle jer, hvor dokumentet kan findes. I kan se, at FBI den dag rapporterede, hvad hun sagde.

 

Så hvordan forklarer man, at FBI nu siger, at Tom telefonerede fra en flysædetelefon? Hvordan forklarer man, at hans mobiltelefonnummer figurerede på hendes telefonopkaldsliste?

 

Jeg ser ingen anden løsning, en at disse opkald var forfalskede.

 

Og så er der to muligheder.

 

Der er teknologien med voice-morphing, der blev demonstreret i 1999. Dette har været omtalt i en Washington Post artikel. Og så er der anordninger, man kan købe på internettet, hvormed man kan forfalske et telefonopkalds identitet. Så det er én mulighed.

 

En anden mulighed er, at en eller anden simpelthen havde Tom’s telefon og ringede til Deena fra jorden og ved brug af voice-morphing.

 

I begge tilfælde er det klart, at Tom Burnett ikke ringede til sin kone fra passagerflyet ”Flight 93”.

 

Jeg vil give jer et andet eksempel. Det mest berømte opkald fra alle passagerflyene var fra Barbara Olson, en velkendt kommentator fra CNN og kone til Ted Olson, der var ”US Solicitor General” for justitsministeriet (advokat i meget højt embede i justitsministeriet / ”Justice Department”, red.).

 

Den mand, der for den amerikanske højesteret argumenterede for at standse afstemningen i Florida (ved præsidentvalget i 2000, red.). Så han var en meget vigtig person for Bush/Cheney- regeringen.

 

Og om morgenen den 11. september 2001 rapporterede han til CNN, at hans kone havde ringet til ham fra passagerflyet ”Flight 93”. Hun havde fortalt, at flyet var blevet taget over af terrorister bevæbnet med knive og? (Griffin ser spørgende på publikum for et svar).

 

Publikum svarer: HOBBYKNIVE! (”box-cutters”)

 

(Griffin fortsætter)

 

Hele verden ved det. Flykaprerne havde HOBBYKNIVE.

 

Af alle de påståede telefonopkald er dette opkald det eneste, hvor HOBBYKNIVE er nævnt.

Og dette giver jer en idé om, hvor vigtig denne historie var for den officielle mytologi om 9/11.

 

Ted sagde, at det første opkald fra hende varede 1 minut og det næste varede 2, 3 eller 4 minutter.

Hvad sagde FBI’s rapport fra 2006 så? Tja, den nævnede Barbara Olson i relation til ”Flight 77”

Men der står skrevet, at hun forsøgte 1 opkald og at 1 opkald var uden forbindelse. Og derfor varede det 0 sekunder.

 

Og det er ret forbløffende – hvilket fremgik af Chicago Paper. Forbløffende fordi FBI er en del af justitsministeriet

 

(”Department of Justice”). Og fordi FBI her står frem og siger, at denne berømte historie, som var af central betydning for at starte krigen og få hævn over hadefulde muslimer, der havde dræbt søde Barbara Olson, ikke var sand. Ja, FBI siger, at historien fortalt af den tidligere Solicitor General fra justitsministeriet – IKKE er sand.

 

Disse opkald skete aldrig.

 

Så de påståede telefonopkald fra passagerflyene giver os ingen pålidelige informationer om, at der var flykaprer ombord.

 

(00:04:45 – video#4)

 

D. Obduktionsrapporter og flylister ?

 

Som supplement til manglende beviser til støtte for en tilstedeværelse af flykaprere på flyene er der gode beviser på deres fravær.

 

For det første var psykiatere i stand til via en forespørgsel at få obduktionsrapporten fra Pentagon-ulykken. De modsatte sig det, men til sidst opnåede han det og han fandt, at der ikke var flykaprernavne i rapporten – og faktisk ingen arabiske navne overhovedet.

Det samme var tilfældet for alle passagerlister til alle fire fly: Ingen flykaprer-navne, ingen arabiske navne – overhovedet.

 

Og her er pointen.

 

E. Piloter fejlede ved ikke at 'squawke hijack-koden' ?

 

En passagerfly-pilot har en ”transponder”. Og der er en universel flykaprer-kode: ’7500’.

Det tager cirka 2 sekunder at taste den kode ind i transponderen og signalere til jord-personalet i lufthavnen, at der er en flykapring i vente. Dette kaldes (på pilotsprog) "squawking the
hijack code

 

Nogle af jer kender nok Sherlock Holmes’ Silverblaze – om den berømte væddeløbshest Silverblaze, der forsvandt natten før det store væddeløb. Og Scotland Yard inspektøren kommer og siger: En indbrudstyv kom ind og stjal hesten!

 

Og Sherlock Holmes siger Hmm, det tror jeg ikke!

 

Og inspektøren siger: Hvorfor?

 

Hvortil Holmes svarer: Tja, på grund af den mystiske hændelse med hunden om natten!

Inspektøren siger: Jamen hunden gjorde jo ingenting!

Holmes siger: Dét var den mystiske hændelse!

Med andre ord: Havde der været en indbrudstyv, havde hunden gøet.

 

(Griffin analogiserer)

 

Så ligesom med ”indbruds-teorien” i Silverblaze, der blev afvist af en hund, der ikke gøede – så er ”indbruds-teorien” om flykaprer, der brød ind i flykabinen den 11. september 2001 afvist af piloterne, der ikke ” squark’ede”.

- Det lader derfor til, at 9/11 var det til dato mest detaljerede falsk flag angreb – hvilket forekommer, når lande ønsker at angribe andre lande. Det sker ved at organisere angreb på deres egne indbyggere, mens der iscenesættes ”beviser”, som skal involvere disse andre lande.

 

Dr. David Ray Griffin

 

(00:07:05 – video#4)

 

F. Falsk Flag Angreb

 

Det lader derfor til, at 9/11 var det til dato mest detaljerede falsk flag angreb – hvilket forekommer, når lande ønsker at angribe andre lande. Det sker ved at organisere angreb på deres egne indbyggere, mens der iscenesættes ”beviser”, som skal involvere disse andre lande.

 

Hitler gjorde dette, da han var rede til at angribe Polen – og derved starte den europæiske del af 2. Verdenskrig.

 

Den japanske hær gjorde det, da den var rede til at angribe Manchuriet – hvilket startede den asiatiske del af den krig.

 

I 1962 foreslog den amerikanske generalstabschef (the US Joint Chiefs of Staff) Lyman Lemnitzer et falsk flag angreb gående ud på at dræbe amerikanske indbyggere for derved at tilføre et påskud for en invasion af Cuba.

 

Dette forslag blev ikke effektueret. Kun fordi der blev nedlagt veto af præsident Kennedy.

 

Men i 2001 blev USA besat af en regering (”administration”), der var opsat på at angribe Afghanistan og Irak samt andre overvejende muslimske lande. Faktisk havde de 7 muslimske lande på deres ”hit-liste”.

 

Og således forekommer det, at ”beviser” blev plantet for at indblande muslimer.

 

(00:08:26 – video#4)

 

3b. Hvorledes kollapset af World Trade Centers Bygning 7 modbeviser Al-Qaeda Teorien

 

Jeg vil nu fortælle om det stærkeste bevis på, at 9/11 blev udført af ’insidere’ snarere end af udenlandske terrorister.

Kollapset af World Trade Center’s Bygning 7, som er emnet i min allerseneste bog, ”The Mysterious Collapse of World Trade Center 7 – Why the Official Final Report About 9/11 is Unscientific and False”.

 

A. Mystisk kollaps

 

Jeg taler om “det mystiske kollaps”, for lige fra starten er kollapset af denne bygning set, som 9/11’s største mysterium på grund af det givne faktum, at Tvillingetårnene var ramt af flyvemaskiner, som så startede store brande på grund af jet-brændstof.

 

De fleste mennesker har fundet det forståeligt, at disse to bygninger kom ned.

Men Bygning 7 var ikke ramt af et fly.

Og alligevel kom Bygning 7 ned klokken 17:21.

 

Dette ville have betydet – hvis vi ikke antager bygningen blev nedrevet med sprængstof – at Bygning 7 kom ned alene på grund af brand. Og dette ville have været en hændelse uden fortilfælde. Og dette er noget videnskaben ikke bryder sig om.

New York Times skribenten James Glanz skrev: “Experts sagde: Ingen bygning som den. En moderne ’Steel Reinforced High-Rise’-bygning er nogensinde kollapset på grund af en ukontrolleret brand!”

 

Glance citerede derefter en bygningsingeniør: ”Inden for ’Structural Engineering Community’ anses Bygning 7 som meget vigtigere at forstå end Tvillingetårnene. For ingeniører har intet svar på, hvorfor Bygning 7 kom ned.”

 

Hvortil kommer, at selv om Glanz talte om en ’ukontrolleret brand’, så var der markante brande på kun 6 af denne bygnings 47 etager. Og disse brande var synlige i det meste af 3-4 timer.

 

Og dog har brænde hærget i ’Steel Framed High-Rise’-bygninger i 17 eller 18 timer og ændret dem til enorme infernoer uden at resultere i en eneste kollaps – ikke engang af en enkelt etage.

 

(00:10:32 – video#4)

 

Så hvorfor kollapsede Bygning 7 fuldstændigt?

 

FEMA, der i 2002 udgav den første officielle rapport om bygningen, indrømmede, at deres bedste hypotese kun havde en ringe sandsynlighed for at forekomme (”best hypothesis had only a low probability of occurrence”, red.).

 

De af jer, som er videnskabsfolk ved, at det er videnskabs-sprog for ”vi har ingen anelse”.

 

(latter fra publikum)

 

(00:00:00 – video#5)

 

B. Grunde til at formode, at sprængstof fik Bygning 7 ned

 

Med deres bedste hypotese (”best hypothesis”) mente FEMA, at det var deres bedste bud set i lyset af, af de som en offentlig institution ikke kunne påstå, at der var sprængstof.

 

Hvordan kan nogen tænke, at denne bygning blev bragt ned ved hjælp af sprængstof?

 

En af grundene er simpelthen, at før 11. september 2001 var ethvert kollaps af en ’Steel Framed High-Rise’-bygning i vort kendte univers sket ved brug af sprængstof.

 

Aldrig havde brand, jordskælv eller andre ting end sprængstof nedbragt en ’Steel Framed High-Rise’-bygning.

En anden grund til at antage, at sprængstof blev anvendt var, at denne bygning kom lige ned og kollapsede ned i sit eget ”fodspor”.

 

Hvor mange af jer har set en video med Bygning 7 komme ned? (henvendt til publikum, red.).
Og hvor mange har ikke? Kun få.

Det er noget at fordybe sig i.
Vi har her en kæmpemæssig bygning, der står totalt stille. Og lige pludselig kommer den ned i tilnærmelsesvist fri falds acceleration.

 

(00:01:26 – video#5)

 

Når Richard Gage (stifter af Architects & Engineers for 9/11 Truth”, red.) kommer herind, vil han vise jer dette gentagne gange.

 

… Så dette er, hvad der sker ved en bygningsnedrivning med sprængstof kaldet en ”implosion” – hvor man ødelægger de nederste dele af bygningens stålsøjler først, således, at bygningen falder indad i sig selv. Og i sandhed, så endte denne 47 etagers Bygning 7 i en lillebitte bunke.  Det var en klassisk implosion. Dette er ikke noget, man bare kan gøre med ild.

Simpelthen ved at se en video af bygningen komme ned, bliver det klart for enhver med kendskab til disse ting, at bygningen blev bragt ned med sprængstof.

- På selve dagen, den 11. september 2001 sagde CBS NEWS’s studiekommentator Dan Rather: ”Det ligner de billeder, vi alle har set på tv, hvor en bygning er ødelagt med vilje ved hjælp af velplaceret sprængstof – for at få den ned!”
Jeg tror ikke, at det klip nogensinde - efter selve dagen, den 11. september 2001 - er vist igen på tv.

 

Dr. David Ray Griffin

 

På selve dagen, den 11. september 2001 (”9/11”) sagde CBS NEWS’s studiekommentator Dan Rather: ”Det ligner de billeder, vi alle har set på tv, hvor en bygning er ødelagt med vilje ved hjælp af velplaceret sprængstof – for at få den ned!”

Jeg tror ikke, at det klip nogensinde - efter selve dagen, den 11. september 2001 (”9/11”) - er vist igen på tv.

 

(latter fra publikum)

 

I 2006 bad en filmproducent Danny Jowenko, ejeren af et ”sprængstof-nedrivnings-firma” i Holland, om at kommentere en video af Bygning 7’s kollaps uden at oplyse Jowenco om, hvad det var. Jowenko vidste ikke, at en tredje bygning var kommet ned den dag – selv om det var hans fagområde. Man have gjort et rigtigt godt arbejde med at hemmeligholde ødelæggelsen af den bygning.

 

Men efter gennemsyn af videoen sagde Jowenko: ”De sprængte simpelthen bygningssøjlerne  og resten kom bagefter. Det er en kontrolleret bygningsrivning med sprængstof!” (”controlled demolition”).

 

På spørgsmålet om han var sikker, svarede han: ”Absolut! Bygningen blev imploderet. Det var et bestillingsarbejde. Et hold eksperter gjorde dette!”

 

En organisation kaldet “Architects and Engineers for 9/11 Truth”,  som blev stiftet I 2006, har nu over 1.200 medlemmer.  Mange af dem meldte sig, da de så en video af Bygning 7’s kollaps.

 

I lyset af alle disse overvejelser og undersøgelser burde søgningen efter sandheden have været startet med den hypotese, at bygningen blev revet ned med sprængstof. Det er reglen i videnskaben. Man begynder med den mest sandsynlige hypotese.

 

C. NIST's rapport som politisk, ikke videnskabelig

 

Men denne hypotese var ikke med i de indledende betragtninger for NIST (USA’s svar på Teknologisk Institut, red.) – ”the National Institute of Standard and Technology” – som overtog arbejdet med undersøgelse af World Trade Center fra FEMA.

I stedet sagde NIST: ”Udfordringen er at undersøge, om en brand resulterede i ’gulv-systems-fejl’ i World Trade Center’s Bygning 7 under en normal brand i bygningens indhold.”

 

(00:04:15 – video#5)

 

Så selv om alle andre stålramme-bygninger, der er kollapset i verden, gjorde det, fordi sprængstof var anvendt til at ødelægge støtte-søjlerne – så sagde NIST i affekt: ”Tja, vi mener denne bygning kom ned på grund af brand!”

 

For at forstå, hvorfor NIST startede med denne hypotese, hjælper det at vide, at NIST er en afdeling af ’US Department of Commerce’. Og at NIST derfor i de 8 år, de arbejdede på en forklaring, var et agentur under Bush/Cheney administrationen, som er blevet beskyldt for at fordreje videnskab til politiske formål. Og dette er en kæmpemæssig beskyldning fremsat af ’the Union of Concern Scientist’. Og de iværksatte en underskriftsindsamling, der ved slutningen af 2008 var underskrevet af 15.000 videnskabsfolk fra hele verden, inklusive cirka 70 Nobelpris modtagere samt ’National Medal of Science’-vindere.

 

(00:05:42 – video#5)

 

Dertil kommer, at en videnskabsmand, der har arbejdet for NIST rapporterede, at i 2001 blev NIST ”fuldt ud hijacket væk fra videnskab og politiseret”. Således, at ”videnskabsfolk, der arbejdede der, havde mistet deres videnskabelige uafhængighed og blev lidt mere en ’lejede pistoler’ ”.

 

En manifestation af NIST’s politiske natur kan måske være det faktum, at NIST forsinkede sin rapport om Bygning 7 år efter år efter år – lige indtil Bush/Cheney regeringen skulle til at træde af.

 

(Griffin siger dette opsummerende:) Det Nationale Institut for Standard og Teknologi – og jeg siger, det er et agentur under ’US Department of Commerce’

 

(00:06:24 – video#5)

 

Men lad nu det være.

 

NIST udgav i august 2008 endelig en rapport i form af en kladde til officielle kommentarer. Og ved udgivelsen af denne kladde havde NIST en pressekonference.

 

Shyam Sunder, NIST’s chef-efterforsker sagde: ”Vores besked at tage med sig hjem i dag er, at grunden til World Trade Center’s Bygning 7’s kollaps ikke længere er et mysterium! World Trade Center 7 kollapsede på grund af brand, som fik næring af kontormøbler!”

(latter fra publikum) ”Den kollapsede ikke på grund af sprængstof”.

 

Sunder tilføjede, at ”videnskab er virkelig bagefter, hvad vi har fortalt.” (latter fra publikum) Men langt fra at blive understøttet af god videnskab, blev NIST ved med at støtte sig til videnskabs-fusk i teknisk forstand.

 

To af de større kategorier af videnskabs-falskneri er defineret af ”the National Science Foundation” er FABRIKATION, hvilket vil sige, at man finder på et resultat og FALSIFIKATION, hvilket vil sige, at man enten ændrer eller udelader data.

 

Jeg vil begynde med FALSIFIKATION specielt med henblik på udeladelse af bevismateriale.

 

D. NIST's afvisning af øjenvidne-beviser, som pegede på tilstedeværelse af sprængstof

 

Idet de hævdede, at de ikke fandt beviser på en kontrolleret bygningsnedrivning med sprængstof, udelod og forvanskede NIST ganske enkelt alle beviser.

Noget af dette var vidneudsagn.

 

To af byens (New York, red.) ansatte – Barry Jennings fra “the Housing Authority” og Michael Hess, byens Cooperation Counsil og en meget god ven af borgmester Rudy Giuliani rapporterede, at de blev fanget af massive eksplosioner i Bygning 7 kort tid efter de ankom dertil klokken 9:00 om morgenen.

 

Men NIST hævdede, at hvad de to herrer kaldte for en eksplosion i virkeligheden bare var virkningen af murbrokker fra det nordlige tvillingetårn (North Tower, wtc1, red.) – hvilket ikke skete før kl. 10:28. (latter fra publikum) – Mindst en time senere end den eksplosion, de rapporterede.

 

(00:08:36 – video#5)

 

Og Jennings havde udtrykkeligt sagt, at de blev fanget FØR nogle af Tvillingetårnene kom ned.
Hvilket betyder, at eksplosionen, han rapporterede, må være sket FØR kl. 09:59, som er tidspunktet, da det første tårn kom ned.

 

NIST ville tilsyneladende hellere forvanske disse mænds vidneudsagn.

Andre mennesker rapporterede, at eksplosioner fandt sted sent om eftermiddagen, da Bygning 7 begyndte at komme ned. Reporter Peter Demarco fra New York Daily News sagde: “Der var en buldren. Bygningens vinduer på øverste etage poppede ud. Derefter begyndte vinduerne på 39. etage at poppe ud. Derefter den 38. etage. Og så fremdeles hele vejen ned i en stigende grå sky.

 

NIST håndterede sådanne vidneudsagn ved simpelthen at ignorere dem.


E. NIST's udeladelse af fysiske beviser på sprængstof

 

NIST ignorerede også en masse fysiske beviser på, at Bygning 7 blev bragt ned med sprængstof.

F.eks. skal nævnes tre professorer fra ’Worcester Polytechnic Institute’ – ét af vore førsteklasses tekniske institutter – opdagede et stykke stål fra Bygning 7, som havde smeltet så alvorligt, at det havde huller i det, så det lignede et stykke hullet ost.

 

New York Times påpegede, at brandene i Bygning 7 ”ikke på nogen måde kunne have været varme nok til at smelte stål. Kald det for det dybest uopklarede mysterium i efterforskningen!”

 

(00:10:02 – video#5)

 

De tre professorer inkluderede som et appendiks i 2002 FEMA-rapporten denne bemærkning: ”Et detaljeret studium i mekanismen i dette fænomen er nødvendigt!”

Da NIST tog over fra FEMA, lovede NIST, at de ville udføre alle anbefalingerne i FEMA-rapporten. Men da NIST-rapporten om Bygning 7 kom ud, blev det schweizer-ost-lignende stykke stål ikke undersøgt. Og NIST sagde endda tilmed, at ikke et eneste stylle stål fra Bygning 7 var blevet undersøgt.

 

(00:00:00 – video#6)

 

Den nye Deutsche Bank bankbygning var meget forurenet i støv fra World Trade Center’s ødelæggelse. Men bankens forsikringsselskab nægtede udbetaling ved at sige: ”åh, det er bare almindelig bygningsstøv – ikke fra World Trade Center hændelsen!”

 

Så  Deutsche Bank hyrede derfor et velkendt efterforsknings-firma – også kendt som ”The RJ Lee-Group”. Og de fastslog, at støvet vitterligt var fra World Trade Center. For der var tale om en unik ”kemisk signatur”.

En del af ”signaturen” var sfæriske jernpartikler. Og det betød ifølge ”RJ Lee-Group”, at jern var smeltet under World Trade Center hændelsen og dannet sfæriske metalpartikler. Og det er signifikant, idet brand umuligt - selv de mest ideale forhold – kunne være kommet over ??? °F

 

Og jern smelter ikke før 2800 °F (1538 °C).

Så temperaturen var mindst 1000 grader for lav (540 °C).

 

I øvrigt fandt RJ Lee-Group i sine studier, at temperaturer havde nået højder, hvor bly ville være fordampet. Hvilket betyder en temperatur på over 3000 °F (3,180°F; 1,749°C).

 

Og et andet studium var udført af ”the US Geological Survey”, som er en afdeling under regeringen, fandt ligeledes jernpartikler. Disse videnskabsfolk fandt, at molybdenum var smeltet. Og dette er forbløffende, da dette er kendetegnet ved et ekstremt højt smeltepunkt: Næsten 5000 °F (4753°F; 2623°C).

 

Så når nogen latterliggør videnskaben fra ’9/11 truth’-videnskabsfolk som f.eks. Dr. Steven Jones, så siger folk bare: ”Åh, det er jo bare ’truther’-videnskab”.  … … Studierne fra Lee-Group har intet at gøre med bevægelsen (9/11-truth-bevægelsen, red.).

De to studier viser, at noget har produceret temperaturer mange gange højere end brandene har kunnet producere. NIST nævnede imidlertid intet om de to studier. Men ikke engang dette var enden på udeladelsen af fysiske beviser.

 

En rapport af adskillige videnskabsfolk  inklusive Københavns Universitet’s kemiker, Niels Harrit, viste, at støvet fra World Trade Center indeholdt ureageret Nano-Termit.

 

Almindelig termit har været kendt længe og det er et antændingsmiddel (”incendiary”). Men Nano-Termit er en ret ny opfindelse og det virker som et meget eksplosivt sprængstof.

 

Denne rapport af Harrit og dennes kollegaer kom ikke frem før 2009 – adskillige måneder efter offentliggørelsen af NIST’s endelige rapport, så NIST kunne ikke have inkluderet den.

 

Men NIST burde rutinemæssigt have fulgt standardprocedurerne.

 

(00:03:17 – video#6)

 

F. NIST's fabrikation af "beviser" til støtte for egen teori

 

Udover at fortie og fordreje beviser for at benægte sprængstof-teorien vedrørende Bygning 7’s kollaps, fabrikerede NIST ”beviser”, som de fandt på for at støtte deres egen teori.

 

(00:03:29 – video#6)

 

NIST’s forklaring, vedrørende hvorledes brand fik Bygning 7 til at kollapse, begynder med ’termisk ekspansion’ (’Thermal Expansion, red.) – hvormed de mener, at brand ophedede stålet, så det udvidede sig (’ekspanderede’). Og ’ekspanderende’ stål-søjler på 13. etage fik ifølge NIST’s påstand bære-stålbjælken (’steel girder’, red.), som var fastgjort til en søjle til at rive sig løs; én af de 82 stålsøjler, der afstiver hele bygningen. Så denne løsrevne bære-stålbjælke, som rev en stålsøjle løs, startede ifølge NIST en kædereaktion, hvorved alle andre 81 stålsøjler også svigtede.

 

Som svar på spørgsmålet om dette overhovedet er muligt, må vi stille et andet spørgsmål, nemlig: Hvorfor svigtede denne bjælke? Fordi NIST hævdede, at den ikke var forbundet til gulvfundamentet med massive rammer. NIST skrev, at i Bygning 7 (wtc7) var ingen rammer fastgjort til bære-stålbjælkerne ("In WTC 7, no studs were installed on the girders"). Gulv-søjlerne havde massive rammer … … … …

 

(00:04:47 – video#6)

 

Men ser man tilbage på en NIST-rapport fra 2004 – før NIST havde udviklet den teori – så sagde NIST følgende om wtc7: ”bære-stålbjælkerne såvel som stålsøjlerne var fastgjort til gulvfundamentet i form af massive rammer”

 

Og i 2008 dokumentet gentog NIST næsten alt ord for ord, men udelod i den forbindelse ordet ”bære-stålbjælkerne” (”girders”, red.).

 

(00:05:21 – video#6)

 

En anden fabrikation er grafikken i NIST’s rapporter. Alt, hvad NIST præsenterede, var baseret på computer-simulationer. De havde ingen aktuelle data og bygningen var for længst væk. Og de havde nogle få fotos og nogle vidneudsagn, som de ignorerede. Så de fandt bare på noget – de skabte parametre og data og lagde dem ind i computeren indtil computeren ville ’producere’ et kollaps. Og de puttede data ind i computeren, så man kunne se brand på en given etage. De viste computergrafik, så man kunne se store flammer. Det er næsten som i en tegneserie.

 

Så en grafik i deres computer viste en kæmpestor ildebrand kl. 17 på 12. etage. Og det er ifølge NIST betydende for, at bygningen kollapser 21 minutter senere, kl. 17:21.

 

Men ser man tilbage på denne samme 2004-rapport fra NIST, så er dette, hvad man vil finde:

”Omkring kl. 16:45, viser et fotografi ildebrand på etagerne 7, 8, 9 og 11 nær midten af nordlige facade. 12. etage var udbrændt på dette tidspunkt”.

 

Så kl. 16:45 var 12. etage totalt udbrændt.

 

Alligevel fortæller NIST os i 2008, at klokken 17 var den en enorm ildebrand på 12. etage. Andre fotografier viser os, at ildebranden på 12. etage næsten var totalt udbrændt klokken 16.

 

Og uanset dette fortæller NIST os i deres endelige rapport, at brænde stadig raserede klokken 17.

 

G. NIST's påståede "mirakel"

 

Ud over udeladelse og manipulation af beviser samt fabrikation af falske ’beviser’ tilføjer NIST et mirakel.

 

Nogle af jer har måske set tegneserien med videnskabsmanden, som på tavlen skriver indviklede formler og så på et tidspunkt sker miraklet, hvor en løsning viser sig.

 

(00:07:41 – video#6)

 

Og det er selvfølgelig kun humor. Og I, der arbejder med videnskab ved, at videnskab ikke er sådan. Intet mirakel fortrænger fysikkens love.

 

Men det er hvad NIST gør. Og jeg vil forklare det.

 

Medlemmer af 9/11-Truth bevægelsen har længe gjort gældende, at da Bygning 7 kom ned, kom den ned i tilnærmelsesvist frit falds hastighed – Hvormed menes, at hvis du stod på tagetagen og slap en mursten ud af hænderne på samme tidspunkt, som man mærkede bygningen begyndte at falde, ville både du og murstenen ramme jorden samtidigt efter få sekunder. Det er hvad man kalder ’frit fald’.

 

’Tilnærmelsesvist frit fald’ ville være noget meget nær dette.

I NIST’s bemærkninger i NIST-afhandlingen – udgivet i august 2008 – nægtede de dette ved at sige, at den tid, det tog øverste etage at falde ned, var cirka 40% længere end computer-modellens svar på ’frit fald’ og desuden overensstemmende med principperne i fysikkens love.

 

Som denne udtalelse antyder, ville enhver påstand om, at bygningen virkelig kom ned i frit falds hastighed ikke være overensstemmende med fysikkens principper.

Shyam Sunder (NIST) forklarede dette således:

 

(00:09:13 – video#6)

 

”Et frit fald er et objekts fald, hvor objektet ikke har strukturelle komponenter under sig.”
(Shyam Sunder hentyder til de 46 etager med beton og stål neden under 47. etage)

”Tiden, det tog disse 17 etager at forsvinde, var rundt regnet 40% længere end frit fald. Og det er overhovedet ikke unormalt, for det var strukturel modstand til stede i denne specifikke sag.”
(Shyam Sunder hentyder til eton og stål nedenunder)

 

Og vi havde – ifølge Sunder - en sekvens af strukturelle fejl, der bare måtte ske: Den ene søjle er forbundet med den næste o.s.v. Dette er kaldet ’progressiv kollaps’…

 

Og ved at sige dette understøttede Sunder sin forudindtagede afvisning af ’kontrolleret sprængstof’ (’controlled demolition’), hvilket kunne have forårsaget en ’frit falds kollaps’ ved ødelægge alle 82 stålsøjler simultant. Og han mente NIST’s teori om, at brand fik bygningen ned og den brand-teori nødvendiggjorde igen teorien om ’progressiv kollaps’.

 

Som respons sagde gymnasielærer (high-school teacher) i fysik, David Chandler, noget meget elementært.

 

(00:00:00 – video#7)

 

Han sagde, at Sunder’s ” 40% længere (tid) end frit fald” modsagde en for offentligheden let målbar størrelse.

Saunder lagde derefter en video på internettet, som klart viste enhver, der kender til elementær fysik, at bygningen i cirka 2½ sekund kom ned i frit fald. … …

 

Overraskende – i NIST’s sidste rapport, som kom ud i november 2008, indrømmede NIST frit fald.

Ved at inddele bygningens fald i 3 faser beskrev NIST fase 2 som frit fald med tyngdeacceleration over 8 etager i cirka 2,2 sekunder. … … …

 

(00:01:05 – video#7)

 

Så efter præsentation af over 600 sider beskrivelser, grafer, vidneudsagn, fotos, forklaringer, analyser og matematiske formler, sagde NIST faktisk, at der indtraf et mirakel.

 

Hvorfor, der var tale om et mirakel, er forklaret af Chandler, der sagde: ”Frit fald kan kun opnås, hvis der ingen modstand er under bevægelsen. For ellers vil materialet, der kommer ned, bruge sin kinetiske energi (og fart) til at fortrænge forhindringer på vejen nedad – og så kan det ikke komme ned i frit fald.”

 

Så hvis det var kommet ned i ’frit fald’ (hvilket skete), var det kun sket, hvis noget pludseligt havde fjernet alle 82 stål-søjler og dermed al betonen – hvilket ellers ville have tilført modstand.

 

(00:01:56 – video#7)

 

Hvis alt ikke var blevet fjernet og den øverste etage alligevel var kommet ned i fri falds hastighed – om det så kun drejede sig om ét sekund med ’frit fald’ – ville et MIRAKEL, hvormed menes en ophævelse af fysikkens love, have indtruffet.

- Hvis World Trade Center’s Tvillingetårne, som er 110 etager høj og Bygning 7, som er 47 etager høj – var væltet sidelæns – ville de have ødelagt dusinvis og atter dusinvis af bygninger i ’Lower Manhattan’ og dræbt atter tusindvis af mennesker..

 

Dr. David Ray Griffin

 

(00:02:10 – video#7)

 

I kan måske tilføje (spøgende), at Allah gjorde det og hjalp disse muslimske terrorister.

 

Dette er hvad Sunder selv har forklaret den foregående august måned (august 2009), nemlig, at et objekt i ’frit fald’, er et objekt, som ikke har strukturelle komponenter nedenunder til at yde modstand.

 

Men så i november (2009), imens N IST stadig forsvarede ’brand-teorien’, indrømmede NIST som et empirisk faktum, at ’frit fald’ skete. I et tidsrum af 2,25 sekunder – indrømmede NIST – var faldet af WTC7 (Bygning 7) karakteriseret ved tyngdeacceleration (d.v.s. frit fald).

 

(00:02:49 – video#7)

 

Velvidende at Bygning 7 dermed havde forårsaget et mirakel holdt NIST op med vedholdende at påstå, at der var overensstemmelse med fysikkens love.

 

I NIST’s august rapport (2009) havde NIST gentagende gange sagt under påstanden om et 40% langsommere fald, at der var overensstemmelse med fysikkens love.

 

I sit endelige dokument havde NIST helt fjernet formuleringen.

Så NIST indrømmede dermed næsten entydigt, at NIST-rapporten om ’World Trade Center 7’ (Bygning 7) ikke er overensstemmende med principperne i fysikkens love.

- Videnskaben bag kollapset af World Trade Center’s Bygning 7 modbeviser derfor påstanden, som er anvendt til at retfærdiggøre krigen i Afghanistan – nemlig, at USA blev angrebet den 11. september 2001 af Al Qaeda.
Den antyder i stedet, at 9/11 var en Falsk Flag Operation, der skulle anvendt som påskud for at angribe muslimske lande.
Det officielle rationale for vores tilstedeværelse i Afghanistan ugyldigt. Og vi er der af andre årsager – hvilke vore politiske og militære ledere ikke vover at indrømme.

 

Dr. David Ray Griffin

 

Videnskaben vedrørende ’World Trade Center 7’ er derfor fastslået. Dette faktum reflekteres i enighed blandt mange hundrede professionelle med adskillige typer af ekspertise: Arkitekter, ingeniører, brandmænd, fysikere og kemikere. Alle enige om, at denne bygning blev bragt ned med sprængstof.

 

(00:03:48 – video#7)

 

Denne sandhed er også på det seneste anerkendt af et symposium i et af vore førende social-videnskabelige journaler.

Og jeg har et eksemplar takket være min tur-organisator McNouse (STAVEMÅDE???), som er til sede.

Dette er (Griffen fremviser tidsskriftet) ’ American Behavioral Scientist’.

 

Det er en af vore bedst renommerede tidsskrifter. Og dette specielle eksemplar er et symposium om ” SCADs”, der er en forkortelse af ”State Crimes Against Democracy” (Stats Kriminalitet Mod Demokrati). Og de brugte 9/11 som deres primære eksempel.

 

Så her har vi et højt renommeret videnskabeligt tidsskrift, som siger ”9/11 var stats-kriminalitet mod demokrati”.

 

(applaus fra publikum)

 

(00:04:41 – video#7)

 

Så vi vil gerne støtte dette tidsskrift. Så køb gerne denne udgave, som koster $25. Den er absolut det værd og den indeholder mindst 5-6 gode artikler.

 

Og lad mig give jer et lille eksempel:

 

Mens forfatterne kritiserer størstedelen af den akademiske verden ignorering af det forhold, at mere end én af de fysiske love inden for termodynamik er brudt af den officielle teori vedrørende World Trade Center’s kollaps, kritiserer forfatterne også akademiet for ikke at protestere, da professor Steven Jones måtte se sig tvunget væk fra sin universitets-stilling (blev fyret) ved Brigham Young University, fordi han mindede verden om, at fysikkens love – hvorom der ingen diskussion er overhovedet – modsagde den officielle 9/11-teori. Han blev fyret, fordi han sagde det – og AAUP (American Association of University Professors) kom ikke til hans redning.

 

Og nu kan verden se – hvis den vil – at selv NIST i den endelige NIST-rapport ikke afveg fra de fysiske love. Ved at indrømme, at Bygning 7 (wtc7) kom ned i frit fald i over 2 sekunder, imens NIST på samme tid droppede de indledende påstande om, at deres rapport var overensstemmende med fysikkens principper, indrømmede NIST indirekte, at fysikkens love fortrænger deres teori om, at ikke kom ned på grund af sprængstof. NIST indrømmede derved indirekte, at sprængstof var anvendt.

 

(00:06:23 – video#7)

 

H. Inddragning af Al Qaeda Teorien af 11. september 2001

 

Og med denne indirekte indrømmelse underminerede NIST den 11. septembers Al-Qaeda-Teori.

 

Hvorfor?

 

Fordi den lige lodrette måde, som Tvillingetårnene og Bygning 7 kom ned på, betyder, at bygningerne var gjort til genstand for den type af kontrolleret bygnings-nedrivning (”Controlled Demolition”), der er kendt som ”implosion”. Hvilket – ifølge et website om kontrolleret bygningsnedrivning – er den mest komplicerede nedrivningstype, der findes, og som KUN en håndfuld af nedrivningsfirmaer i hele verden har den fornødne erfaring til. Al-Qaeda terrorister ville ikke besidde denne ekspertise.

 

(00:07:04 – video#7)

 

Se, den lette måde at bringe en bygning ned på er blot at fjerne nogle få søjler i den ene side og hele bygningen vil vælte over på siden.

 

At bringe bygningen lige lodret ned er en meget præcis kunst eller videnskab.

For det andet: Den eneste grund til at gennemgå al besværet med at få bragt bygningen lige lodret ned er at undgå skader på nabobygningerne.

- Denne krig er hverken legalt eller moralsk retfærdiggjort. Den er ret beset en afskyelighed. Vi burde kræve vore soldater trukket hjem hurtigst muligt.

 

Dr. David Ray Griffin

 

Hvis World Trade Center’s Tvillingetårne, som  er 110 etager høj og Bygning 7, som er 47 etager høj – var væltet sidelæns – ville de have ødelagt dusinvis og atter dusinvis af bygninger i ’Lower Manhattan’ (bydel i New York City, red.) og dræbt atter tusindvis af mennesker.

 

Forsikringsselskaber ville da havet forlangt en ordentlig undersøgelse.

 

(latter fra publikum)

 

Så er der nogle, som tror, at selv om Al-Qaeda havde haft ekspertisen til at bringe bygningerne lodret ned, så også havde haft høfligheden?

 

(latter fra publikum)

 

Et tredje problem er, at udenlandske terrorister ikke kunne have skaffet sig adgang til bygningerne i alle de timer, det ville havde krævet at placere sprængstoffer. Kun ’insidere’ kunne have gjort dette.

 

Videnskaben bag kollapset af World Trade Center’s Bygning 7 modbeviser derfor påstanden, som er anvendt til at retfærdiggøre krigen i Afghanistan – nemlig, at USA blev angrebet den 11. september 2001 af Al Qaeda.

 

Den (videnskaben) antyder i stedet, at 9/11 var en Falsk Flag Operation, der skulle anvendt som påskud for at angribe muslimske lande.

 

Konklusion

 

Det officielle rationale for vores tilstedeværelse i Afghanistan ugyldigt. Og vi er der af andre årsager – hvilke vore politiske og militære ledere ikke vover at indrømme.

 

Denne krig er hverken legalt eller moralsk retfærdiggjort. Den er ret beset en afskyelighed. Vi burde kræve vore soldater trukket hjem hurtigst muligt.

Mange tak.

 

(publikum klapper)
**


David Ray Griffin’s tale er med fodnoter og kildehenvisninger offentliggjort her: http://www.911truth.org/article_for_printing.php?story=20100626132302769
--

 

SE DE 7 VIDEOER ØVERST T.H., HVOR PROFESSOR DAVID RAY GRIFFIN STILLER SPØRGSMÅL VED, OM AFGHANISTAN-KRIGEN ER RETFÆRDIGGJORT AF ANGREBENE DEN 11. SEPTEMBER 2001.

 

KILDE:
Video 1:7 - http://www.youtube.com/watch?v=PQV9eG0zlrY
Video 2:7 - http://www.youtube.com/watch?v=kbb8ZVtK3PA
Video 3:7 - http://www.youtube.com/watch?v=Ddof-D5D_Ns
Video 4:7 - http://www.youtube.com/watch?v=xPHifiC7sfM
Video 5:7 - http://www.youtube.com/watch?v=YKyxxeIoRkQ
Video 6:7 - http://www.youtube.com/watch?v=rtDRY3Hh2ps
Video 7:7 - http://www.youtube.com/watch?v=wuqdpg9QenI

--

 


911avisen@911avisen.dk