VIDEO

Professor Graeme MacQueen

9/11 Kommissions-Rapporten ignorerer 503 førstehjælps-øjenvidner

 

KILDE: Vancouver 9/11 Truth Conference den 22.-24. juni 2007

http://youtube.com/watch?v=IwQa5eokieY

Kontrolleret sprængstof i WTC tårnene
Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv

Dansk 9/11-bog: "11. september 2001 - Stadig ingen svar II", udgivet 15.01.2011.

Diverse 9/11-film med danske undertekster - se dem gratis online.
Mere Info

9/11 Kommissions-Rapporten ignorerer 503 førstehjælps-øjenvidner

Professor Graeme MacQueen, McMaster University, Hamilton, Ontario – luftede på en video et synspunkt ved the Vancouver 9/11 Truth Conference den 22.-24. juni 2007.


Der skete mange besynderlige ting den 11. september 2001. Og jeg blev ubekvemt klar over disse ting i løbet af årene. Jeg brugte ikke lang til på at sætte mig ned på for styr på dem, men jeg lagde det lidt til side. Indtil jeg endelig blev udfordret engang i slutningen af 2005 af en amerikansk politisk systemkritiker og begyndte at studere det nøjere.


Jeg begyndte med kollapset af tårnene. Det ene tårn faldt ned 56 minutter efter det var ramt.. og da jeg begyndte at læse om det, gik det op for mig, at ingen af tårne ”faldt ned”. Hvis de var ”faldet ned”, ville det ikke have set så besynderligt ud. Hvad der virkeligt skete var, at de ”smuldrede’. Det ses tydeligt på filmklippet af det sydlige tårn.

 

Hvad skete kl. 09:59, 56 minutter efter flyet ramte? Først af alt: Stål-konstruktionerne i bygningen giver efter. Pludseligt, symmetrisk og fuldstændigt. Så det ene minut har vi altså denne bygning med 287 robuste stål-søjler, inklusive 47 kerne-søjler i midten af bygningen. Og få sekunder senere ligger alt dette stål på jorden. Tilsyneladende skåret i små stumper. Det er mærkeligt. Og imens dette sker er der en anden proces, som er i gang. Nemlig, at resten af bygningen pulveriserer.

 

Det falder ikke bare til jorden i sin helhed. Kontormøbler, glas, computere – og ikke at forglemme – alle disse lig i tusindvis – de er aldrig blevet identificeret, deres ejendele aldrig fundet i disse bygninger. Og alt forvandles til pulver. Pulveriseringen sker ikke, i det øjeblik bygningerne rammer jorden, som vi ville forvente det, når en 110 etagers bygning rammer jorden med stor fart. Men det sker allerede ved toppen af bygningen. Allerede ved toppen af bygningen er pulveriseringen i gang. Og kæmpe pulver-skyer kan ses opstå fra toppen af bygningen – undervejs ned forstøver det hele. Således kan man sige, at bygningen i enhver genkendelig forstand aldrig ”rammer jorden”. Den er allerede ”forsvundet i pulver”.

- Og enhver med sund nysgerrighed vil nok spørge: Er det måden hvorpå bygninger normalt ”falder ned”?

 

Professor Graeme MacQueen

 

Bygningen når jorden som en enorm støvsky, der breder sig i gaderne og rammer folk overalt. Vi tænker måske at menneskene i området indånder røg eller ’kemiske stoffer’. Men nej. I virkeligheden indåndede de BYGNINGERNE! Bygningerne var hvad de indåndede. Det eneste, som ikke var pulveriseret, var stålet, som jeg nævnede separat og en stor mængde papirer, som på mystisk vis blev blæst ud af bygningerne og fandtes overalt.

 

Og enhver med sund nysgerrighed vil nok spørge: Er det måden hvorpå bygninger normalt ”falder ned”? Er det sådan stål-skyskrabere typisk ”rammer jorden”? Vi skønner hurtigt ”Nej, det er atypisk”. Man kan så spørge: ”Hvad er tætteste vi kommer på det i historien?”. Og det viser sig så at være bygningsnedrivninger med kontrolleret sprængstof. Det viser sig, at det faktisk er temmeligt svært at tilintetgøre bygninger på denne måde; symmetrisk ned i bygningens egen sokkel og uden at tippe til siderne. Ingen delvise eller asymmetriske kollapser. Slet ikke. Den dykker lige lodret ned med nær frit falds hastighed. Det kræver masser af viden, det kræver masser af planlægning at placere alle disse sprængstoffer her og der.

 

Og i undersøgelsesprocessen af, hvorledes disse bygninger kollapsede, ville det være naturligt og videnskabeligt at opstille en lang række hypoteser for sammenstyrtningsårsagen. Én af disse hypoteser ville være, hvorvidt bygningerne blev tilintetgjort af sprængstoffer. Og at dette var en planlagt hændelse. Med andre ord, en form for kontrolleret sprængning. Jeg fremfører ikke her, at det burde være indelysende for os alle, at det var kontrolleret sprængning. Jeg fremfører en langt mere beskeden og rationel tilgang. Nemlig, at mens vi undersøger en sådan bygningskollaps, ville én af hypoteserne, vi ville tage i betragtning, være ”placeret sprængstof”.

 

- Bygningen når jorden som en enorm støvsky, der breder sig i gaderne og rammer folk overalt. Vi tænker måske at menneskene i området indånder røg eller ’kemiske stoffer’. Men nej. I virkeligheden indåndede de BYGNINGERNE!

 

Professor Graeme MacQueen

 

 

Det er meget besynderligt at udelukke denne hypotese og at fjerne den helt fra bordet, Og kvælende var det at erfare, at da ’the 9/11 Commission Report’ udkom i 2004 var denne hypotese ikke opstillet endsige overvejet. Formentligt har 9/11 Kommissionen blot accepteret FBI’s forklaring fra første færd – Nemlig, at der var 19 flykabrer og at bygningerne kom ned fordi flyvemaskinerne torpederede dem. Og fordi der var flybrændstof – og ”that’s it folks!”. Så på en meget underlig måde havde kommissionen accepteret ’hvordan de gjorde det’ og ’hvem, der gjorde det’.

 

Og så i 2005 udkommer NIST Rapporten (NIST = National Institute for Standards and Technology in USA). Og igen overvejer ingen seriøst anvendelse af ”kontrolleret sprængstof”. Det er ikke engang nævnt i udkastet til den endelige rapport, fordi alle sagde ”Vi fandt intet bevis på anvendelse af kontrolleret sprængstof”… ’Well folks – if you don’t look you don’t find!’ Og der er ingen indikation for at de seriøst tog hypotesen i betragtning. Det ser blot ud som om videnskabsfolkene i NIST på forhånd sagde ”Vi ved hvem, der gjorde det, og vi ved, hvordan de gjorde det!” Deres job var slet og ret kun ”at udfylde skemaer”. Forklaringerne er ekstremt mangelfulde og slet ikke overbevisende.

 

Det er intet forkert i at medtage samt behandle hypotesen om anvendelse af ’kontrolleret sprængning’, som én af mange hypoteser i bestræbelserne på at finde ud af, hvorfor disse bygninger blev pulveriseret. Thomas von Essen, der dengang var brandchef i New York, besluttede at interviewe brandfolk og førstehjælpere, som var til stede under hændelserne. Han var bange for, at ting ville forsvinde i glemsel over tid og at folk ville glemme, hvad de så og tænkte den dag. Jeg synes det var ekstremt profetisk af ham, at gennemtrumfe alle disse interviews af i alt 503 mennesker – og det ret kort til efter hændelsen. Interviewene blev foretaget fra oktober 2001 og frem til årsskiftet, så de ligger rimeligt tæt på hændelsen. Alt i alt fylder interviewene 12.000 sider – så det giver en masse materiale at arbejde med. Og husk, det var mennesker, som alle var til stede ved gerningsstedet.

 

Jeg blev forbløffet, da jeg i februar 2006 fandt ud af, at materialet eksisterede – og at det stort set blev ignoreret af folk. Forestil dig, at der begås en massiv kriminalitet – og at du ignorerer øjenvidnerne, der var til stede. Det er påfaldende.

Jeg blev klar over materialet gennem en artikel af David Ray Griffin.

 

 

KILDE: the Vancouver 9/11 Truth Conference den 22.-24. juni 2007.

http://youtube.com/watch?v=IwQa5eokieY

--

 


911avisen@911avisen.dk