VIDEO

Hitler's 9/11.

Online-video om HITLER's dispositioner i forbindelse med Rigsdags-branden i 1933.

VIDEOEN 'Hitler's 9/11' for oven skildrer Hitlers dispositioner i forbindelse med Rigsdags-branden i Berlin den 27 februar 1933. Disse dispositioner er af 9/11-skeptikere ofte blevet sammenlighet med George W.Bush's dispositioner i forbindelse med hændelserne den 11. september 2001.(Supplerende anbefales videoen Var 9/11 Bush Administrationens Reichtag-brand? 9:50 min.)

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=0zpAFNwjVE8

RELATERET:

Var 9/11 Bush Administrationens Reichtag-brand?
Rigsdags-brandens hemmeligheder
Falsk Flag
Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv

DEN SUNDE SKEPSIS - Dansk 9/11-dokumentar produceret af Bellamondo

Dansk 9/11-bog: "11. september 2001 - Stadig ingen svar II", udgivet 15.01.2011.

Diverse 9/11-film med danske undertekster - se dem gratis online.
Mere Info

Bush-Kopierer-Hitler-Teorien.

Hitler brugte 1933 afbrændingen af Reichstag (parlamentet) foretaget af en sindsforvirret hollænder som et grundlag for at erklære en "krig mod terrorisme" og til at grundlægge sin legitimitet som en leder. Også selvom han ikke havde vundet et flertal i det foregående valg.

 

Af Roedy Green, canadisk 9/11-skeptiker.

Oversat fra artiklen Bush Copies Hitler.


"I er nu vidner til begyndelsen af en stor epoke i historien", proklamerede Hitler stående foran den nedbrændte bygning, omgivet af nationale medier.

 

"Denne brand" sagde han, hans stemme
rystede med følelser, "er begyndelsen."

 

Hitler benyttede lejligheden - "et tegn fra Gud" som han kaldte det - til at erklære en total krig mod terrorisme og dens ideologiske sponsorer, et folk, sagde han, hvis oprindelse spores til Mellemøsten og som har fundet motivation for deres "onde" gerninger i deres religion.


To uger senere var det første fængsel for terrorister blev bygget i Oranienburg og husede allerede terrorist-mistænkte.

 

I et nationalt udbrud af patriotisme sås nationens flag overalt - også trykt i aviser.


Inden for fire uger efter terrorangrebet på Rigsdagen havde Hitler i terror-bekæmpelsens navn ændtret på lovgivningen ved at suspendere forfatningsmæssige garantier for ytringsfrihed, privatliv, og habeas corpus (retten til at vide, hvorfor man fængsles) .

 

Politiet kunne nu åbne folks post og aflytte telefoner; mistænkte terrorister kunne herefter fængsles uden særlige sigtelser og uden kontakt til en advokat, og politiet kunne sig snige ind i folks hjem uden dommerkendelse, hvis de mente at en person var involveret i terrorisme.

 

For at få sin patriotiske lovgivning "Bekendtgørelse om beskyttelse af folk og stat" (også kaldet Rigsdags-Dekretet, red.) godkendt på trods af indsigelser fra fordømmende lovgivere og civile frihedselskere, måtte Hitler indvillige i at give Rigsdags-Dekretet en fire-årig levetid: Hvis risikoen for terror mod nationen efter fire år var ovre, ville befolkningens grundlovssikrede rettigheder blive gendannet og politiet miste de grundlovstilsidesættende beføjelser.

 

Inden for den første måned efter terrorangrebet på Rigsdagen indførte Hitler på opfordring af en politisk rådgiver et særligt ord til fælles brug.

 

I stedet for at henvise til nations navn, Tyskland, begynde han at henvise til nationen som "fædrelandet". Som det var tilsigtet, voksede folks hjerter med stolthed, og frøene fra en os-mod-dem mentalitet var sået. Tyskernes land var for alvor blevet hjem-landet -'vores land' og de tyske borgere tænkte: "alle andre lande end vort er bare fremmede lande". (USA har noget af det samme efter 9/11, hvor ordet "the Homeland" har vundet stor udbredelse i grundlovstilsidesættende sammenhænge, red.).

- Jeg finder det bemærkelses-værdigt, at Bush skridt for skridt har gjort de samme ting som Hitler gjorde i begyndelsen af sin karriere for at påtage sig mere og mere diktatorisk magt. Jeg er nødt til at antage, at Bush bevidst har valgt at gentage Hitlers planer, der dengang for en periode fungerede "glimrende" for Hitler.

 

Roedy Green, canadisk 9/11-skeptiker

 

Inden et år efter terrorangrebet sørgede Hitlers rådgivere for at udvide politiets og efterretningstjenestens kontrolbefølelser over for borgerne, for bedre at kunne tackle trusler fra terrorister mod nationen - især var det borgere af mellemøstlig herkomst, der stod for skud og som oftest blev beskyldt for at være terroristsympatisører.

 

Han indførte et enkelt nyt nationalt kontor for at beskytte sikkerheden i Fædrelandet og for at konsolidere aktioner i massevis foretaget af uafhængige politifolk, grænsekontrol-folk og efterforskende myndigheders under én magtfuld leder. (I USA er Homeland Security på tilsvarende vis blevet anvendt af Bush efter 9/11, red.).

 

De fleste husker vist at have hørt om Hitlers Kontor for Fædreland-Sikkerhed (også kendt som
Reichssicherheitshaumptamt og Schutzstaffel), der også bar initialerne SS.


Måske mere vigtigt var, at Hitler opfordrede sine tilhængere i industrien til at hjælpe regeringen med opbygning af nye fængsels-lejre, nyt militær og hans nye imperium, som skulle indvarsle tusind år med fred. Erhvervslivet og det offentlige arbejdede som hånd i handske i en ny form for pseudo-demokrati, som allerede var indført i Italien af Mussolini.

 

Jeg (Roedy Green, red.) finder det bemærkelsesværdigt, at Bush skridt for skridt har gjort de samme ting som Hitler gjorde i begyndelsen af sin karriere for at påtage sig mere og mere diktatorisk magt. Jeg er nødt til at antage, at Bush bevidst har valgt at gentage Hitlers planer, der dengang for en periode fungerede "glimrende" for Hitler.

 

 

 

SE EN FOR EMNET RELATERET VIDEO ØVERST TIL HØJRE.

 

 

KILDE: http://mindprod.com/politics/bush911hitler.html#HITLER

--

 


911avisen@911avisen.dk