Hollandsk TV-dokumentar om 9/11.
To prominente europæiste top-politikere Michael Meacher og Andreas von Bülow – udtrykker deres alvorlige tvivl om den officielle version af 9/11 historien.

 

"9/11: Attack or godsend", hollandsk tv-dokumentar fra 2005.

 

Var 9/11 mere end blot et angreb? Kunne Bush administrationen have haft noget at vinde fra angrebet?


De to tidligere ministre stiller spørgsmål ved det, Bush administrationen kalder ”Krigen mod terror”


Michael Meacher, MP og tidligere minister I Blair-regeringen: ”Krigen mod terror er forloren”


Andreas Von Bulow, tidligere tysk forsvarsminister og i dag advokat: "Den officielle forklaring er så ufuldstændig og langt ude, at der MÅ være en anden.”


Den hollandske tv-dokumentar, der første gang blev vist på hollandsk tv den 09.09.2005 – men som aldrig har været vist på dansk tv - begynder således:

 

Michael Meacher: Alt de behøvede, var en ”tricker”/trykknap til at iværksætte den (krigen i Afghanistan og Iraq, red.) – og dét var hvad 9/11 gav dem!

Andreas von Bulow: De tænker kun i magt-termer. Demokrati og grundlov spiller ingen rolle.

 

Michael Meacher: Sandheden er, at konspirationer sommetider forekommer.

 

Andreas von Bulow: Jeg kan kun sige: Den officielle forklaring er så ufuldstændig og langt ude, at der MÅ være en anden.


Speaker: Michael Meacher og Andreas Von Bülow. To tidligere minister. Den tyske arbejdede under Helmut Schmidt for 25 år siden. Langt senere var briten minister i Blair’s regering.


Disse to erfarne politikere har en alvorlig tvivl… om det amerikanerne kalder Krigen Mod Terror.
Langt vigtigere – de tror, at der er meget mere bag 9/11… end vi må få lov at vide.

 

(PNAC-TÆNKETANKEN omtales herefter, red.)

 

Michael Meacher: Man er nødt til at tage i betragtning hvad der skete FØR 9/11, UNDER 9/11 og EFTER 9/11 – og jeg tror at en langt bedre forklaring end 'Krigen mod Terror' – som jeg synes er forloren – er givet med dokumentet under Project For The New American Century (PNAC). Dette dokument blev skrevet i september 2000 lige før og med henblik på det amerikanske præsidentvalg, som bragte Bush til magten. Dokumentet blev skrevet af en ’neo-conservative’ tænketank og hed ”Strengthening America’s Defences” (originaltitel: ”Rebuilding America’s Defenses”, red.). Og hvad der siges déri, synes jeg giver en MEGET bedre forklaring på hvad der skete FØR 9/11, hvorfor 9/11 blev en katastrofe og hvorfor at USA EFTER 9/11 var så langsom med at eftersøge enten al-Qaeda eller Bin Laden – eller faktisk slet ikke forsøgte.

 

Speaker: Den tidligere britiske minister refererer til dette dokument (vises, red.). Rebuilding America’s Defenses – Reorganising the American armed forces. Dette dokument danner grundlag for Bush’s militære udenrigspolitik.

 

Andreas von Bülow: Det (dokumentet, red.) siger: Efter Sovietunionens kollaps, må USA beskytte det nye amerikanske århundrere ved brug af især militære midler. Saddam Hussein skal væk. Men mere vigtigt, vi må opretholde militær kontrol i regionen for at vinde verdens råmaterialer, navnligt olie. Til dette formål behøver vi flere soldater, ikke færre. Det er svært at forklare dette til det amerikanske folk. Det ville tage mange år - med mindre vi kan anvende en hændelse noget lig Pearl Harbor (Rosevelt vandt befolkningens opbakning til at føre krig efter japanernes bombning af Pearl Harbor på Hawaii den 07.12.1941, hvor tusindvis af amerikanere blev dræbt, red.) – som en katalysator til at vende den offentlige mening til at bruge flere penge i kampen for at vinde dominans i verden. Og præcist 1 år senere skete dette ”Nye Pearl Harbor”. Og regeringen sagde øjeblikkeligt: Dette er vort nye Pearl Harbor.

- Jeg kan kun sige: Den officielle forklaring er så ufuldstændig og langt ude, at der MÅ være en anden.

 

Tidl. tysk forsvarsminister Andreas von Bülow

 

Speaker: Rapporten ’Rebuilding America’s Defenses’ var ikke USA’s første research vedrørende mulige trusler over for landet… I 1997 var Jimmy Carter’s sikkerhedsrådgiver Zbigniew Brzezinski bekymret for svigtet i den amerikanske kontrol i Central-Asien – og i Mellemøsten. I sin bog ’Grand Chessboard’ slog han til lyd for, at kontrollen kun kunne vindes ved at indlede en meget mere aggressiv udenrigspolitik, inklusive krigsførelse. På samme tid erkendte Brzezinski, at den amerikanske befolkning egentlig ikke ønskede en krig. Han hævdede, at denne attitude kun stod til at ændre efter en ’total forstyrrelse’.

 

Andreas von Bülow: Min kone var i køkkenet og råbte: ”Noget frygteligt er sket!”
Min første reaktion var: Hvem har noget at vinde på dette?
Til at begynde med fulgte jeg bare med i, hvad der skete. Jeg sympatiserede med ofrene og spekulerede på konsekvenserne.
Idet jeg havde ekspertise fra bagmandspolitiet, begyndte jeg hurtigt at tænke: Gad vide hvad der præcist foregår. Er der noget andet, de ikke fortæller os?

 

Speaker: Det er noget af en udtalelse, men Brzezinski’s ’totale forstyrrelse’ skete den 11. september 2001 og satte Bush i stand til at forfølge en aggressiv udenrigspolitik.

 

Michael Meacher: Man er nødt til at tage i betragtning hvad der skete FØR 9/11, UNDER 9/11 og EFTER 9/11.

- Man er nødt til at tage i betragtning hvad der skete FØR 9/11, UNDER 9/11 og EFTER 9/11.

 

Tidl. Blair-minister Michael Meacher


FØR 9/11 modtog den amerikanske administration en stor mængde information om at et angreb var på vej. Først og fremmest var der 11 lande – inklusive UK – som gav deres efterretningsoplysninger til USA. Mossad (Israels efterretningstjeneste, red.) sendte i august 2001 - en måned før 9/11 - to eksperter til USA med en liste over 200 islamiske mistænkte. Fire af disse blev det senere oplyst var blandt flykaprerne. Ingen af dem blev arresteret. Den 6. august 2001 - en måned før 9/11 – havde Condoleezza Rice udgivet information om muligheden for en flykapring – som kunne relateres til efterretningstjenestens rapport. Der var bevismateriale, som kom fra Zacarias Moussaoui – som blev arresteret – og FBI agenter ville undersøge hans computer, som det blev oplyst indeholdt nogle informationer vedrørende 9/11 – men fra topledelsen forlød det, at de ikke ønskede arrestation.

 

Speaker: Meacher refererer til den marokkanske Zacarias Moussaoui. Han blev arresteret af FBI i august 2001. Den fransk efterretningstjeneste hævdede, at han kunne linkes til Osama Bin Laden – og et muligt angreb på USA. Moussaoui havde en laptop, da han blev arresteret. Sært nok fik FBI agenterne ikke tilladelse til at undersøge den. Tilladelse blev ikke givet før en måned senere, nemlig den 11. september 2001. Agenterne fandt detaljeret information om flykaprerne og angrebet.

 

Andreas von Bülow: Hvorfor fik FBI ikke chancen for at læse disse informationer tidligere?
Hvem forhindrede yderligere undersøgelse? Hvem forebyggede undersøgelsen i Paris? Adskillige CIA og FBI agenter protesterede til deres chefer.

 

Speaker: Det faktum, at FBI agenter kom med advarsler, ligger klart i dette dokument (vises, red.), skrevet den 10 juli 2001. Rapporten var fra et FBI kontor i Phoenix. Indholdet var klart og alarmerende: Arabiske men blev trænet på fly-skoler og kamp-lejre. Phoenix FBI agenterne advarede: ”The phoenix agency insisterer på at undersøge disse skoler og denne type af elever samt at infiltrere.” Denne advarsel blev ignoreret blot 2 måneder for angrebet. Eller sådan virkede det da.

- Alt de behøvede, var en trykknap til at iværksætte krigen og dét var hvad 9/11 gav dem!

 

Tidl. Blair-minister Michael Meacher

 

Andreas von Bülow: The CIA holdt øje med 14 af de 19 flykaprere, så som Mohammed Atta in Hamburg, uden tyskernes vidende.

 

Speaker: Ukendt for FBI var også andet bagmandspoliti aktivt.
Senere blev det klart, at topledelsen i det amerikanske militær længe før angrebet var klar over Atta’s - den ledende flykaprer – identitet og lokalisering.
Efterretningsofficerer var rede til at dele denne information – men forsvarsministeren satte en stopper for det.

 

Michael Meacher: Den første flykapring forekom SENEST omkring kl. 08:30 om formiddagen. Inden for den efterfølgende 1 time og 40 minutter blev intet fly (militærfly, red.) sat i luften … heller ikke selv om det kaprede fly var inden for bekvem manøvreafsand. Hvorfor skete det?
Vi ved, at hver gang et passagerfly går i luften, skal dets position og formål lovpligtigt tjekkes. Hvorfor på denne ene dag (9/11, red.) skete dette ikke? .. Hvorfor blev denne rutinemæssige procedure ikke fulgt den 11. september 2001? Dette spørgsmål er aldrig blvet besvaret.

 

(VIDEO nr. 2 herefter)

 

Speaker: Og for at summere:
- 11 lande advarede om angrebet på USA.
- CIA modtog en liste med 200 mistænkte FØR den 11. september 2001.
- Sikkerhedsrådgiver Condoleezza Rice advarede præsidenten om en flykabring.
- USA’s regering ignorerede advarsler fra adskillige FBI agenter.
- Atta var blevet identificeret som leder af en Al Qaeda celle i år 2000.
- Efter flykabringen tog det 100 minutter for det første jagerfly at lette.

 

Bemærkelsesværdige fakta. Havde de uafhængige 9/11 detektiver sovet i timen?

- Det er en form for krig og i en krig er det acceptabelt, når mennesker dør – selv på din egen side. I dette bedrag, er det tilladt at dræbe for at opnå et højere mål.

 

Tidl. tysk forsvarsminister Andreas von Bülow

 

Michael Meacher: Det var en 580 siders bog med undgåelser af enhver seriøs forklaring. Hvis man studere den – hvilket jeg har gjort – vil man erfare,at KUN det første kapitel behandler hvad der skete den 11. september og hvad der førte til hændelserne denne dag. Resten af 9/11 kommissions-rapporten handler ikke om 9/11 som sådan overhovedet – men den handler om den slags alternative forholdsregler og forberedelser, som USA behøver for at noget sådant skulle ske igen. Og i sandhed, der er en udtalelse, som jeg hæftede mig ved i rapporten. Det er en udbredt opfattelse, at løjtnant Mahmood Ahmed, som var chef for Pakistan’s efterretningstjeneste ISI bed en kendt islamist militærperson kaldet Omar Syed Sheikh om at overføre $100.000 til Atta, den ledende flykaprer i perioden, som førte frem til 9/11. Dette er siden blevet bekræftet af FBI. Hvad den officielle undersøgelses-rapport siger er, at USA aldrig har været i stand til at finde kilderne til at finansiere 9/11 – og så siger de dette: ”Dét er i sidste ende uden nogen større betydning!” Jeg finder dette forbløffende. Det er et spørgsmål af absolut central betydning.

 

Michael Meacher: Så der var en større mængde bevismateriale og for mig synes det ekstremt, at USA med sit enorme teknologisk sofistikerede militær, det mest teknologisk avancerede land i verden fuldstændigt g totalt fejlede i at at følge op på disse spor og oplysninger.

 

Jeg tror, at 9/11 tilførte USA den nødvendige ”tricker”/trykknap, som George Bush og dennes administration behøvede for at iværksætte en geopolitisk strategi til at opnå amerikansk kontrol.

 

Andreas von Bülow: De bragte ofre. Højest sandsynligt er det en operation i psykologisk krigsførelse. Det er en form for krig og i en krig er det acceptabelt, når mennesker dør – selv på din egen side. I dette bedrag, er det tilladt at dræbe for at opnå et højere mål.

- Sandheden er, at konspirationer sommetider forekommer.

 

Tidl. Blair-minister Michael Meacher

 

Michael Meacher: Alt jeg kan sige er: ”Lad andre mennesker give deres egen mening og dom vedrørende 9/11!” Hvis de tror, at ’Krigen mod Terror’ forklarer det, ville jeg gerne vide, hvordan man forklarer de mange fejl, der blev begået før, under og efter 9/11.

 

Hvis de (USA, red.) havde brug for en ”tricker”/trykknap (til ”legitimering” af en ny krig i Afghanistan og Iraq, red.) ville det, at man opdagede et forestående angreb være et ekstremt bekvemt påskud. Og jeg tror, de brugte det. Regeringer – og mennesker bryder sig ikke om at tænke på det – kan være nådesløse.

 

Andreas von Bülow: De tænker kun i magt-termer. Demokrati og konstitutionelle rettigheder spiller ingen rolle. Det er desværre filosofien blandt begge partier i USA. Mennesker med moralske mål har ingen chance.

 

Michael Meacher: Sandheden er, at konspirationer sommetider forekommer. Op gennem historien er der ingen tvivl om det. Når man ser på det forhåndenværende bevismateriale er det utroligt fældende og omfattende, at det er meget svært – efter mit synspunkt – at komme til en anden konklusion end den, jeg kommer til.

 

Speaker: Hvad var angrebet den 11. september 2001 andet end blot et angreb?
Var det den ’store forstyrrelse’, som de ventede på og som kunne iværksatte USA’s nye mere aggressive politik?
Nu er der offentlig støtte i USA til en krig i Iraq og Afghanistan – og trusler mod Syrien, Iran og Korea.
En kynisk politiker ville måske sige: ”Hver ulempe har en fordel.”

 

Michael Meacher: Der er fakta. Der er ubekvemme fakta. Der er chokerende fakta. Dybt, dybt chokerende. Men man er NØDT til at erkende dem, for de ER faktisk intruffet. Og der kræves en forklaring - det er en forpligtende og sandsynlig udfordring.

Vi har brug for at kende sandheden.SE HELE DEN HOLLANDSKE 9/11 TV-DOKUMENTAR ØVERST TIL HØJRE (DEL 1 & DEL 2).

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=03T1VvMJNxk

&

http://www.youtube.com/watch?v=u5vCOnk9CKk

--

 


911avisen@911avisen.dk