VIDEO

Zbigniew Brzezinski til Capitol Hill:

Nyt 9/11 skal kaste skylden på Iran .

Online-video af 01.02.2007 med ZBIGNIEW BRZEZINSKI.

Brzezinski foreslår en falsk flag event som kickstart til Iran-krig.

USA's tidligere sikkerhedsrådgiver den polsk-amerikanske Zbigniew Brzezinski antyder, at en falsk flag event - et nyt 9/11 på amerikansk grund - elegant kan anvendes som påskud for en krig mod Iran.

 

 

Den tidligere ameriknske sikkerhedsrådgiver, National Security Adviser, Zbigniew Brzezinski ankommer for at rådgive Senatet's Foreign Relations Committee på Capitol Hill i Washington, 1. februar 2007.

Falsk flag operation på amerikansk jord som et påskud og en undskyldning for at angribe Iran er på dagsordenen. Se den lækkede videooptagelse øverst.

 

KILDE: http://www.jonesreport.com/articles/060207_brzezinski.html

http://www.youtube.com/watch?v=Jn0NQ9kpcpA

RELATERET:

Falsk Flag
Folk lærer om Falsk Flag Operation
ZELIKOW - den akademiske hjerne bag 9/11?
Wolfowitz advarer om et nyt 'Pearl Harbor' måneder før 9/11-angrebene.
Kritik af 9/11-Kommissionen og dens rapport om 9/11.
Hvad vil blive Obama’s Falsk Flag Angreb?
Regeringer indrømmer falsk flag operationer.
Hvad vil blive Obama’s Falsk Flag Angreb?
Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv
Operation Gladio

DEN SUNDE SKEPSIS - Dansk 9/11-dokumentar produceret af Bellamondo

Dansk 9/11-bog: "11. september 2001 - Stadig ingen svar II", udgivet 15.01.2011.

Diverse 9/11-film med danske undertekster - se dem gratis online.
Mere Info

Brzezinski foreslår en falsk flag event som kickstart til Iran-krig.

USA's tidligere sikkerhedsrådgiver den polsk-amerikanske Zbigniew Brzezinski antyder, at en falsk flag event - et nyt 9/11 på amerikansk grund - elegant kan anvendes som påskud for en krig mod Iran.


Paul Joseph Watson / Prison Planet / 6. februar 2007

Oversat fra artiklen "Brzezinski Suggests False Flag Event Could Kick-Start Iran War"

 

Tidligere National Security Advisor og stiftende medlem af den trilaterale kommission, Zbigniew Brzezinski, stiltiende advarede i sidste uge taktisk Senatet's Foreign Relations Commitee om, at en iscenesat provokation i Irak eller et falsk flag terror angreb i USA ville kunne udløse et krigsangreb på Iran (Se video t.h.).

 

Brzezinski hentydede til at Bush administrationen havde potentiele til at kunne afvikle en falsk flag operation a la Gulf of Tonkin.

 

Og det gjorde Brzezinski i sin beskrivelse af hvad han kalder "et sandsynligt scenario for en militær koalition med Iran."

 

("plausible scenario for a military collision with Iran", se video t.h.).

 

Hvis dette udføres, ville det kunne resultere i nogle provokationer i Iran eller i nogle terroraktioner i USA, som Iran så kan få skyld for, og dette ville kunne afsluttes med en "defensiv" amerikansk militær aktion mod Iran, en amerikansk militær aktion, som også ville kunne udvides til at omfatte ethvert område over hele Irak, Iran, Afghanistan og Pakistan, foreslår Zbigniew Brzezinski.

 

Brzeziński var omhyggelig med at fremhæve ordet "defensiv", som for at yde rabat til ordets troværdighed, mens det foreslås, at Bush og det Hvide Hus kunne stå bag angrebet og provokationen og derefter bruge det som et påskud for krig.

 

"At en mand som Brzeziński med årtiers erfaring i det øverste lag af den amerikanske udenrigspolitiks etablering - en mand, der har de tætteste forbindelser til militæret og efterretningstjenester, skulle udstede en sådan advarsel på en åben høring i den amerikanske Senat, har enorme og alvorlige betydninger,"argumenterer WSWS.org.

 

Efter at senatorer bad Brzeziński om en præcisering af, præcis hvad han mente, refererede den polsk-amerikanske politiske videnskabsmand til det berygtede White House Memo, hvor Bush og Blair drøftede en iscenesættelse af en provokation som påskud for en invasion af Irak, såfremt, der ikke blev fundet masseødelæggelsesvåben (WMD, weapons of mass destruction). Brzezinski citerede, hvorledes Bush "beskrev flere måder, hvorpå dette kunne ske," men nægtede at uddybe. Brzezinski ville kun sige, at "disse måder var ret opsigtsvækkende, særligt en af den."

Brzeziński henviser naturligvis til planen om at flyve et U2 spion fly malet med FN farver ind over Irak og provokere Saddam til at beordre flyet skudt ned, hvilket - hvis udført - kunne resultere i omfattende international støtte til krigen.


Bush og Blair diskuterede åbent muligheden for diverse versioner af denne og andre mulige falsk-flag-provokationer i løbet af deres møde i det Hvide Hus den 31. januar 2003. Falsk-flag-provokationer, som kunne anvendes som påskud for en invasion af Irak.

 

"Hvis man er af den opfattelse, at der er tale om en uforsonlig fjende, der skal fjernes, kan kursen for en indsats herfor, under visse omstændigheder være tiltrækkende.
Jeg er bange for, at hvis denne situation i Irak bliver stadig værre, og hvis Iran opfattet som på nogle måde involveret eller ansvarlig, eller er en potentiel støttemodtager, så kan fristelsen opstå,"sagde Brzeziński.

 

Efter hans vidneudsagn forsøgte journalist Barry Grey at få Brzeziński til at konkretisere og detaljere: "Antyder du, der er en mulighed for, at det kunne have oprindelse i den amerikanske regering selv?"

 

"Jeg siger hele situationen kan blive ustyrlig og alle mulige beregninger kan producere en omstændighed, der ville være meget vanskelig at spore," svarede Brzeziński.

 

Skulle et angreb finde sted inden for USA's grænser, som Brzeziński forventede kunne ske, ville Dick Cheney's USSTRATCOM contingency plan (nødplan) opfordre til at angribe Iran i det umiddelbare kølvand fra et 9/11 nummer to - uanset hvem
der står bag det - hvilket naturligvis vil være en opgave for Dick Cheney ... ... ...

 

Under sit vidneudsagn beklagede Brzeziński, at invasionen af Irak udgjorde "en historisk, strategisk og moralsk katastrofe."

- Uanset grunden til Brzeziński's tilsyneladende pludselige meningsændringer kan det med baggrund i Brzeziński's tidligere skriverier være hensigtsmæssigt at opfatte hans henvisning til et falsk flag angreb som en trussel snarere end en advarsel.

 

Paul Joseph Watson, Prison Planet

 

Brzeziński's ord og hans ønske om at udøve en "moralsk" udenrigspolitik klinger hult, især når det huskes, at det var den tidligere National Security Advisor til Carter (Brzeziński), som var ansvarlig for udarbejdelsen af planen om at våbenudruste og træne det islamisk-fundamentalistiske Mujahideen og så i slutningen af 70'erne at samarbejde med Osama bin Laden.

 

Hertil kommer, at Brzeziński i sin 1997-bog, The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geo-strategic Imperatives, opfordrer USA til at installere sig selv som verdens eneste supermagt ved at overtage Mellemøsten med militær og politisk indflydelse og derefter benytte Mellemøsten det som en løftestang til at kontrollere, hvad han kalder "Det eurasiske Balkan" (the Eurasian Balkans).

Analogt med PNAC (Project of a New American Century) i stræben efter et nyt Pearl Harbor - "a new Pearl Harbor" - konkluderer Brzezinski, at realiseringen af en sådan dagsorden kun vil ske ved hjælp af "en virkelig massiv og bredt opfattet direkte ydre trussel,", hvilket effektfuldt blev tilvejebragt med 9/11-hændelserne, den 11. september 2001.

 

Så når Brzezinski vil vinde befaldsyttringer for at være kritisk over for, hvad der sker i Irak, er det ikke kun toppen af hykleri. Det er et nærsynet spring for logik, som udelader Brzezinski's seneste historie for grasserende krigsmageri.

 

Uanset grunden til Brzeziński's tilsyneladende pludselige meningsændringer kan det med baggrund i Brzeziński's tidligere skriverier være hensigtsmæssigt at opfatte hans henvisning til et falsk flag angreb som en trussel snarere end en advarsel.

**

 

 

 

 

SE ØVERST TIL HØJRE HELE VIDEO-OPTAGELSEN MED ZBIGNIEW BRZEZINSKI, DER FORESLÅR ET NYT 9/11 TIL AT KICKSTARTE EN KRIG MOD IRAN.

 

 

KILDE: http://www.jonesreport.com/articles/060207_brzezinski.html

--

 

 

 


911avisen@911avisen.dk