VIDEO

ZELIKOW - den akademiske hjerne bag 9/11?
Online-video om DIREKTØREN FOR 9/11-KOMMISSIONEN, PHILIP ZELIKOW.

MYTE-MAGEREN. Da præsident George W. Bush ikke havde held med at ansætte Bilderberg-medlemmet Henry Kissinger som direktør for 9/11-Kommissionen , faldt valget på Philip Zelikow. Hvorfor? Og hvem er denne Zelikow ud over at være en såkaldt ”dual citizen” med både amerikansk og israelsk pas? Zelikow har en doktorgrad i 'skabelse af officielle myter' og udgav i 1998 en filosofisk bog om 'Katastrofal Terrorisme' – den perfekte direktør for 9/11-Kommissionen, mener nogle.

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=JuoQZkBFj9A

 

PHILIP ZELIKOW, der var den daglige leder af 9/11-Kommissionen, har lige som lederen af PNAC-tænketanken, Paul Wolfowitz, både et amerikansk og et israelsk pas.

RELATERET:

Kritik af 9/11-Kommissionen og dens rapport om 9/11.
Wolfowitz advarer om et nyt 'Pearl Harbor' måneder før 9/11-angrebene.
Brzezinski foreslår en falsk flag event som kickstart til Iran-krig.
Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv
Arkitekt Richard Gage på canadisk tv om 9/11.
Norman Mineta's vidnesbyrd for 9/11-Kommissionen.
Folk lærer om Falsk Flag Operation
Dr. Daniele Ganser: Alle teorier om 9/11 er konpirationsteorier. Også den officielle.
Bush til FN: "Lad os ikke tolerere skandaløse konspirationsteorier!"

DEN SUNDE SKEPSIS - Dansk 9/11-dokumentar produceret af Bellamondo

Dansk 9/11-bog: "11. september 2001 - Stadig ingen svar II", udgivet 15.01.2011.
Mere Info

ZELIKOW - den akademiske hjerne bag 9/11?

MYTE-MAGEREN. Da præsident George W. Bush ikke havde held med at ansætte Bilderberg-medlemmet Henry Kissinger som direktør for 9/11-Kommissionen, faldt valget på Philip Zelikow. Hvorfor? Og hvem er denne Zelikow ud over at være en såkaldt ”dual citizen” med både amerikansk og israelsk pas? Zelikow har en doktorgrad i 'skabelse af officielle myter' og udgav i 1998 en filosofisk bog om 'Katastrofal Terrorisme' – den perfekte direktør for 9/11-Kommissionen, mener nogle.

 

Se video t.h.

 

Snowshoe Documentary Films, 17. juli 2007.

 

Dr. Webster Tarpeley:
Philip Zelikow var i sin kapacitet som direktør for Kean-Hamilton-9/11-Kommissionen, der udgav sin rapport i juli 2004, en meget vigtig person.

 

Og han er én af nøgleoperatørerne i hele tilsløringen af 9/11-angrebet.

 

Professor Dr. Graeme MacQueen, McMaster University:
Fyren er helt klart en akademiker. Tæt knyttet til Bush administrationen. En nær ven af Condoleezza Rice. Og han havde skrevet om såkaldt ’Katastrofal Terrorisme’ (’Catastrophic Terrorism’) før 9/11. Og ja. Han var i en perfekt position til at se, hvor meget had, som kunne blive lavet ud af denne hændelse. Og han havde allerede talt om ’Katastrofal Terrorisme’ og han vidste på en måde, hvordan det kunne anvendes.

 

Han var bestemt det rette valg med hensyn til at skrive rapporten – for dette var en mand, som kunne gennemskue, hvorledes vi kunne manipuleres, hvor det drejer sig om at give afkald på borgerlige rettigheder, imens der føres krig o.s.v. Han var den perfekte fyr.

 

Kvindestemme:
”Foreign Affairs”, magasinet fra The Counsil on Foreign Relations udgav i sin november/december udgave 1998 artiklen ’Katastrofal Terrorisme – at forestille sig den transformative hændelse’ (’Catastrophic Terrorism – Imagining the Transformative Event’).

 

Den Pearl Harbor-lignende hændelse forekom blot tre år senere.

 

Philip Zelikow var en af forfatterne.

 

Mandestemme citerer fra artiklen:
Hvis 1993 bombningen af World Trade Center var lykkedes, ville ”den afledede gru og kaos have overgået vor evne til at beskrive det. En sådan hændelse med 'katastrofal terrorisme' ville blive et vendepunkt i amerikansk historie. Det ville medføre tab af liv og ejendom, som er uventet i fredstid og underminere USA’s fundamentale evne til sikkerhed… Ligesom Pearl Harbor ville hændelsen dele vor fortid og fremtid i et FØR og et EFTER. De Forenede Stater ville måske svare tilbage meget strengt og drakonisk, mens borgerlige rettigheder tilsidesættes, hvilket giver spillerum for en videre overvågning af indbyggere, indespærring af mistænkte og anvendelse af dødbringende magt. Mere vold ville følge, enten fremtidige terrorist-angreb eller amerikanske modangreb. Forsinket ville amerikanere dømme deres ledere for ikke at tage terrortrusler mere seriøst.”

 

Kvindestemme siger, hvorfra ovennævnte citat stammer:
Philip Zelikow, CATASTROPHIC TERRORISM: Imagining the Transformative Event, 1998.

 

Professor Dr. Graeme MacQueen, McMaster Ubiversity:
Han var helt sikkert det rigtige valg, når det drejer sig om, at skrive rapporten.

- Hvis 1993 bombningen af World Trade Center var lykkedes, ville den afledede gru og kaos have overgået vor evne til at beskrive det. En sådan hændelse med 'katastrofal terrorisme' ville blive et vendepunkt i amerikansk historie. Det ville medføre tab af liv og ejendom, som er uventet i fredstid og underminere USA’s fundamentale evne til sikkerhed… Ligesom Pearl Harbor ville hændelsen dele vor fortid og fremtid i et FØR og et EFTER. De Forenede Stater ville måske svare tilbage meget strengt og drakonisk, mens borgerlige rettigheder tilsidesættes, hvilket giver spillerum for en videre overvågning af indbyggere, indespærring af mistænkte og anvendelse af dødbringende magt. Mere vold ville følge, enten fremtidige terrorist-angreb eller amerikanske modangreb. Forsinket ville amerikanere dømme deres ledere for ikke at tage terrortrusler mere seriøst.

 

- Philip Zelikow, anno 1998

 

Ken Jenkins:
Philip Zelikow, som var lederen af 9/11-Kommissionen, har en interessant baggrund.
Hans afhandling (’thesis’) på universitetet var ”Skabelse af officielle Myter”.
Og som mange af os ved, var 9/11 den ultimative officielle myte.

 

Mandestemme citerer fra Zelikow’s universitetsafhandling:
”Samtidens historie er defineret funktionelt af de kritiske mennesker og begivenheder, som skaber offentlighedens antagelser vedrørende den nære fortid… beslægtet med ’officiel myte’ uden hele den negative logik.


Sådanne antagelser er overbevisninger, som anses for sande (uden dog nødvendigvis med sikkerhed at være sande), og delt fælles med det relevante politiske samfund.” /Philip Zelikow.

 

Kvindestemme:
Forud for hans udnævnelse som leder af 9/11-Kommissionen, var Zelikow chef (’executive director’) for Aspen strategi-gruppe (’Markle Task Force on National Security’), hvis medlemmer inkluderede Cheney, Rice og Wolfowitz.

 

Dr. Webster Tarpely:
Mit udgangspunkt er selvfølgelig, at disse angreb var ikke udført af nogen gruppe af arabiske eller muslimske fanatikere. Men var snarere en bevidst krigsprovokation leveret af det amerikanske efterretnings-fællesskab og sikkerheds-bureaukratiet. Men lad os fokusere på Zelikow som et individ.

 

Da Philip Zelikow var udnævnt til at være stabschef, som skulle udføre substansen af arbejdet for Kean-Hamilton-Kommissionen (d.s.s. 9/11-Kommissionen), led han under en alvorlig interessekonflikt – fordi han havde nære personlige bånd til Miss Rice, der selvfølgelig var chefen for Det Nationale Sikkerhedsråd (’The National Security Council’) – og hun var en af de hovedpersoner, som han skulle undersøge.

 

Guvernør Kean i New Jersey, tidligere kongresmand Lee Hamilton fra Indiana bidrog med nogle ceremonielle optrædener og gav nogle officielle taler om emnet. Men hovedarbejdet blev udført af et personale, der blev dirigeret af Philip Zelikow.

 

Dr. Peter Dale Scott:
Jeg var meget spændt, da de besluttede at stifte en 9/11-kommission og vi vidste, vi ville få en 9/11-kommissions-rapport. Og jeg vidste, at det ville blive en rapport, som jeg ville blive uenig med. Præcis som Warren-Kommissionen og Warren-Rapporten om Kennedy-attentatet.

 

Men det var en hel bunke af nye beviser, som vi ville blive i stand til at se mere klart; Hvad der var følsomt, hvad de kunne rapportere nøjagtigt og hvad de var nødt til at lyve om.

 

Og vi fik det i en rapport (’9/11 Commission Report’).

 

Så det bliver meget vigtigt at vide, at den mand, som virkelig kontrollerer retningen af kommissionens undersøgelse og manden, der især kontrollerer skrivningen af rapporten, var Philip Zelikow. Og han var en insider.

 

Meningen var, at lederen af kommissionen skulle komme ude fra og ikke være fra regeringen. Men Zelikow havde skrevet en bog med Condoleezza Rice. Det var ingen anledning til at betragte Zelikow som en ’out-sider’, én udefra.

 

Dr. Webster Tarpely:
For at bekræfte hans bånd til Condoleezza Rice: Da Condoleezza Rice overtog ledelsen for ’The State Departement’, var Zelikow i stand til at få en stilling som en af top-bureaukraterne i ’The State Departement’ under Miss Rice’s ledelsesperiode.

NORAD generalerne. Det amerikanske luftvåbens generaler begik mened (løj under ed) foran 9/11-Kommissionen ved at forfalske tidslinier og ved at afgive indbyrdes modsigende udtalelser. Kean og Hamilton var klare over, at det var mened.

Spørgsmålet ”Hvad gør vi ved det” meldte sig.

 

De havde for lukkede døre et møde med 9/11-kommissions-personalet og særlige nøglemedlemmer af 9/11-Kommissionen. Zelikow deltog selvsagt i dette møde for at finde ud af, hvad der skulle gøres.

 

Det store spørgsmål var: Skulle Kean-Hamilton-Kommissionen (d.s.s. 9/11-Kommissionen) videresende kriminelle henvisninger til ’Departement of Justice’ baseret på de løgne, som de var blevet fortalt af disse NORAD-generaler. Og beslutningen som kom ud af dette møde var: Nej, vi gør intet. Vi vil overlade det til The Inspectors Generals fra ’Departement of Transportation’ fra FAA o.sv.….

- Philip Zelikow, som var lederen af 9/11-Kommis-sionen, har en interessant baggrund. Hans afhandling (’thesis’) på universitetet var ”Skabelse af officielle Myter”.
Og som mange af os ved, var 9/11 den ultimative officielle myte.

 

- Ken Jenkins

 

Så Mr. Zelikow synes at være delagtig i falsk forklaring foran 9/11-Kommissionen.

 

Kvindestemme:
Citat Wikipedia: ”Zelikow fokuserer på hvad han kalder ”searing” eller ”molding”-hændelser, der tillægges ”transcendental” vigtighed og derfor beholder deres kraft – selv når generationen med oplevelserne forlader scenen”.

 

Ken Jenkins:
Zelikow var så erfaren i at skabe officielle myter, at han endte med at blive lederen for 9/11-Kommissionen, der også blev kaldt Cover-Up-Kommissionen.

 

Kvindestemme:
Citat Karen Hughes: ”Mr. Zelikow blev rekrutteret af regeringen til at briefe os i løbet af processen, fordi han var én af de fremmeste eksperter i verden vedrørende al-Qaeda.”

 

Dr. Webster Tarpely:
Der har været det såkaldte ”ABLE DANGER”-cover-up. Den tidligere kongresmand Curt Weldon  fra Pennsylvania trådte frem og talte om ”ABLE DANGER” med hjælp fra Colonel Shaffer og Captain Phillpott DIA-officers. De talte om Atta og andre mistænkte syndebukke, som opholdte sig i USA tidligere i år 2000.

 

Og så var der en absurd komedie. ”ABLE DANGER”-folkene sagde, at hvis de havde informeret Kean-Hamilton-Kommissionen (d.s.s. 9/11-Kommissionen) i skikkelse af Zelikow i et telt i Afghanistan, så havde den gruppe af syndebukke været i USA meget tidligere. Zelikow modtog informationen personligt og tilslørede den. Den fremkom ikke i den endelige rapport. Da Rowgan (00:09:10 STAVEMÅDE??) og ABLE DANGER folkene fremsatte deres beskyldning i sommeren 2005, nægtede Kean-Hamilton-Kommissionen (d.s.s. 9/11-Kommissionen) det til at begynde med. Derefter bekræftede de det. Og så nægtede de det og sagde, at det ikke var vigtigt, for det havde ingen historisk betydning. Så vi har Zelikow, som tilslører beviser, ødelægger beviser og udelader relevante fakta.

Dame
Herre

 

På et tidspunkt i høringerne i 2005, nægtede Kean-Hamilton-Kommissionen (d.s.s. 9/11-Kommissionen) er der en ordveksling mellem justitsministeren (’attorney general’) Ashcroft og Deckard, den tidligere ’Acting Director’ fra FBI.

Deckard sagde: ”Ashcroft fortalte mig, at han ikke ønskede at høre om al-Qaeda – han var ikke interesseret i terrorisme og jeg skulle holde mund og gå min vej”.

 

Ashcroft, der sad i det samme rum, sagde: ”Nej, det er en løgn!”

 

Dermed begår én af disse to personer mened (falsk vidneaflæggelse under ed). Zelikow er ikke interesseret i at diskutere, hvad der sker.

 

(00:10:11)

 

Dr. Peter Dale Scott:
Som en belønning for det arbejde han gjorde med rapporten blev han (Zelikow) forfremmet til en stilling i præsidentens ”Foreign Intelligence Advisory Board / PFIAB”. En gruppe vi ikke hører særligt meget om, men der er et meget intenst link mellem, hvad man måtte kalde Det Hvide Hus og ’det regerende samfund’ (’The Ruling Establishment’) i USA.

 

Dr. Webster Tarpely:

Han er et eksempel på den slags usynlige regerings-operatører, som er en del af mørklægningen og tilsløringen, så det sikres, at sandheden om 9/11 aldrig bliver kendt – alt imens han vil gøre alt for at sætte militæret ind imod Irak og Iran – Afghanistan og andre muslimske lande. Han er præcist den slags person, som behøver at blive undersøgt. Hans handlinger med at begå mened (afgive falsk vidneforklaring under ed), tilsløre og gemme beviser samt at få visse vitale spørgsmål til at forsvinde ud af 9/11-Kommissions-rapporten må alt sammen undersøges på alvorligste vis.

**

 

 

SE VIDEO OM DIREKTØREN FOR 9/11-KOMMISSIONEN, PHILIP ZELIKOW, ØVERST TIL HØJRE.

--

 

 

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=JuoQZkBFj9A

--

 


911avisen@911avisen.dk