Hvem var chef for sikkerheden i WTC og hvad skete der 6 uger før 9/11?

WTC-MYSTIK OP TIL 9/11. De sidste 6 uger, hvor tvillingetårnene stadig stod oprejst indtraf der ifølge ansatte i World Trade Center en række usædvanlige og meget bemærkelsesværdige hændelser.

 

Se video t.h.

 

Video fra 'NufffRespect' af 25. april 2007;
9/11 Coincidences #9.

 

Kvindestemme:
Hvem var direktør for det firma, som stod for elektronisk sikkerhed i World Trade Center of for Washington og lufthavnen Dulles Airport, begge involveret den 11. semtember?

 

Ingen anden end præsidentens yngre bror.

 

(Marvin P, Bush, SECURACOM / STRATESEC, 1993-2000)

 

Fra 1993 til 2000 blev SECURACOM refereret til som det nye sikkerhedsystem i World Trade Center.

 

Wirt D. Walker III, en fætter til Bush-brødrene, var administrerende direktør for SECURACOM fra 1999 til 2002. Interessant nok er disse fakta aldrig gjort officielle,

 

Var det kun et sikkerhedssystem, der blev installeret i disse år? Eller var det også en kabel-udlægning for en længe ventet plan?

 

Scott Forbes – en it-specialist i et firma, som havde været i Sydtårnet (wtc2) siden det var nyopført – rapporterede et uhørt strømsvigt i næsten en hel week-end inden 9’/11:

 

Scott Forbes:
Vi blev informeret 3 uger i forvejen om et kommende strømsvigt – af havnemyndigheden (The Port Authority). Det var en relativ kort varsel til at vi kunne nå at lukke alle vore økonomi-systemer ned.

 

Det var et større problem. Det var uhørt.

Vi havde et datacenter på 97. etage – så vore originale servere var nede.

 

Strømsvigtet i denne weekend betød, at der ikke var noget brugbart sikkerhedssystem. Faktisk var alle indgange vidt åbne. Desuden var alle sikkerheds-videokameraer slukkede. Der var mænd i overalls, som gik rundt i bygningerne og trak kabler fra kabelruller den weekend.

- Hvem var direktør for det firma, som stod for elektronisk sikkerhed i World Trade Center of for Washington og lufthavnen Dulles Airport, begge involveret den 11. semtember? Ingen anden end præsidentens yngre bror.

 

- 9/11 Coincidences Part #9

 

Kvindestemme:
Ansatte fik at vide, at internetkabler skulle opdateres/udskiftes. Hvem var de underlige arbejdsfolk og hvad var det i grunden de lavede?

 

00:01:56

 

William Rodriguez, ansat i WTC i mere end 20 år. ( 9/11 ”Last Survivor” & WTC-vicevært):
Der var slukket for al strømmen. Dette medfører, at alle installationer vedrørende sikkerheds-overvågning, alarmer etc. var slukket for. Og alle kunne ubemærket skaffe sig adgang og foretage montering af hvad som helst.  

 

Kvindestemme:
Efter at have arbejdet på overtid for at genopsætte sit firmas server, snuppede Scott en fridag den 11. september. Da han fra New Jersey så tårnene komme ned den morgen, var han sikker på, at der havde været en forbindelse med det mystiske weekend arbejde.

 

Scott indberettede sine oplevelser til flere autoriteter, inklusive 9/11-Kommissionen, om det usædvanlige og langvarende strømsvigt. Men han blev ignoreret.

 

Ben Fountain Firemens Fund talte om usædvanlige evakueringer af tvillingetårnende beordret i weekenderne op til den 11. september. Atter andre rapporterede, at sikkerhedssystemerne af uforklarlige årsager var slukkede fem dage før 9/11 og ”bombe”-hundene (hunde, som normalt var i WTC til at opsnuse bomber m.m.) var fjernet.

 

Hvad ville hundene have opdaget, om de var blevet på deres vagt?

 

00:03:08

 

Selv om de var forgudet som katedrallignende symboler på magt, der fremtræder i New York’s skyline – var Tvillingetårnene en stor underskudsforretning for New Yorks havnemyndighed (’The Port Authority of New York’). De kostede millioner af dollars pr. år til forsyning af basale ting som elektricitet, vand, varme, air-condition m.v. – selv oxygen, idet bygningerne var ”lufttætte”.

- Strømsvigtet i denne weekend betød, at der ikke var noget brugbart sikkerhedssystem. Faktisk var alle indgange vidt åbne. Desuden var alle sikkerheds-videokameraer slukkede. Der var mænd i overalls, som gik rundt i bygningerne og trak kabler fra kabelruller den weekend.


- 9/11 Coincidences Part #9

 

Som moderne kommunikationsudstyr, der forbandt handlende fra alle hjørner af kloden, fortsatte interessen i Tvillingetårnene med at falde.

 

Tårnene bød op med et andet problem. For årtier siden var stål-søjlerne blevet sprayet med brandsikrende asbest – et kræftfremkaldende materiale bandlyst fra bygninger i midten af 1990’erne.

 

Selv om World Trade Center blev tildelt adskillige plusser, blev det forventet, at asbesten blev fjernet.

 

Men at fjerne asbesten, ville kræve, at ethvert stål-søjle-element skulle renses, og det var nærmest var umuligt. En rensning for asbest ville koste over en milliard dollars. Og intet forsikringsselskab var rede til at afholde omkostningerne.

 

For et byfornyelsesprojekt af umådelige proportioner blev 11. september 2001 et uventet skridt i retning af en mulig realisering.

 

Trade Center (de første mindre bygninger, red.) blev bygget i 1960’erne for at udrydde et slumkvarter i New York. Og 40 år senere kunne en byfornyelse atter påbegyndes.

 

To besværlige og bekostelige ”hvide elefanter” blev fjernet, og et splinternyt kompleks var i støbeskeen.

Som sidste overlevende fandt William Rodriguez en trappeskakt til at redde mennesker. Han husker en meget mærkelig ting.

 

William Rodriguez, ansat i WTC i mere end 20 år. ( 9/11 ”Last Survivor” & WTC-vicevært):
Imens jeg stod der på 33. etage, hørte jeg underlige lyde på 34. etage.
34. etage var en tom etage uden nogen form for vægge eller normal indretnings-konstruktion. Den var helt tom. Der var intet der. Og jeg hørte meget tungt udstyr blive flyttet rundt med. Det lød som affalds-containere, der blev flyttet rundt med. Og jeg blev bange, for jeg vidste det var en tom etage.  Det var ikke meningen, at nogen skulle være der. Faktisk stoppede ikke engang elevatoren der. Man skulle have en særlig adgangsnøgle for at åbne døren på 34. etage. Så jeg erfarede, at der var mærkelige lyde der. Jeg fortsatte forbi denne etage, for jeg vovede ikke, at åbne døren på 34. etage.

- Selv om World Trade Center blev tildelt adskillige plusser, blev det forventet, at asbesten blev fjernet.
Men at fjerne asbesten, ville kræve, at ethvert stål-søjle-element skulle renses, og det var nærmest var umuligt. En rensning for asbest ville koste over en milliard dollars. Og intet forsikringsselskab var rede til at afholde omkostningerne..

 

- 9/11 Coincidences Part #9

 

Kvindestemme:
Noget sagde William Rodriguez, at han skulle holde sig langt væk fra den 34. etage: ”Jeg blev bange”. Og William Rodriguez var ellers ikke en mand, som blev bange den dag. Han forblev i den brændende bygning stik imod brandmændenes ordrer og satte eget liv på spil, mens han reddede andres. Hvad mon skete på 34. etage?

I ugevis havde Scott Forbes hørt lignende lyde fra 98. etage lige over ham.

 

Scott Forbes:

Det må have været mindst 4-6 uger før 9/11. Det var som om et genopbygningsarbejde foregik oppe ovenpå. Lejerne af lokalerne – folk fra Aon (firmanavn?) – som havde været der flyttede et andet sted hen. Kontorerne var bare ledige... og der foregik en masse byggeri med tunge maskiner. Det var som om, der blev anvendt trykluftbor og der blev hamret en masse. Så meget, at gulvene rystede. Så mærkbart var det. Det var næsten som om noget tungt blev flyttet. Som om det blev skubbet på hjul og så lød der hver gang et ordentligt brag – BOOM! Vores gulv nedenunder rystede bogstaveligt talt. Du kunne fornemme vægten oven over dig. Så stort var det.

 

Ved en lejlighed åbnede jeg nysgerrigt døren for at se, hvad der foregik… Da jeg åbnede døren, var hele kontorrummet tomt. Der var intet at se overhovedet. Det var ret bizar, for det var bare tomt. Fuldstændigt tomt, forladt, ingenting, nul. Ikke engang kabler hang fra loftet, men der havde været disse tunge lyde og vibrationer oppefra. Det var virkeligt underligt.

 

00:07:20

 

Dame
Herre

Kvindestemme:
Og det bemærkelsesværdige støv i bygningen ugen før.

 

Scott Forbes:
Det var forfærdeligt i ugen op til 9/11. Hver morgen ved syvtiden, da jeg kom ind, var det støv overalt. Alt var støvet til. Det trængte til rengøring. Ved hvert eneste vindue var der et lille indhug med radiator-rist i karmen – og deri var der fyldt op med støv. Det havde en snavset-grå farve og meget udtalt i ugen op til 9/11. Hvor kom alt det støv fra?

 

00:07:54

 

Kvindestemme:
Gråt støv, som Scott selv måtte rengøre for. Var det pulveriseret cement? Stål-skelettet i Tvillingetårnene fandtes på både indvendig og udvendig side. Var noget blevet placeret rundt om i bygningens fuger og sprækker? Huller og indhug, som kunne indeholde det. Var støvet i bygningen et tegn på noget forestående? Som besværlige og bekostelige ”hvide elefanter” var bygningerne fuld af elendige kontorer og som firmaet Aon flyttede også andre firmaer ud, så kontorer kunne opgraderet og en plan kunne udføres perfekt… Foregik det underlige ”byggearbejde”, der kunne høres, men ikke ses, overalt i Tvillingetårnene?

 

Larry Silverstein overtog ledelsen 6 uger før den 11. september 2001 og det underlige ”byggearbejde” begyndte.  Var lydene, som skræmte Rodriguez, da de forlod ”det synkende skib” blot en tilfældighed?

 

( I slutningen af filmklippet henvises der til www.911Mysteries.com , www.WhatReallyHappened.com og www.InfoWars.com )
**

 

SE VIDEO TIL TEKSTEN ØVERST TIL HØJRE.

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=NHJHAp49Lh8

--

 


911avisen@911avisen.dk