Professor David Ray Griffin om 9/11 og Falsk Flag.
Uddrag af det videooptagede foredrag The myth and the reality givet den 30.03.2006 i Commonwealth Club of California (Grand Lake).

Professor David Ray Griffin opstiller på videoen en række grunde til, at mange mennesker ikke kan tro, at den amerikanske regering var involveret i hændelserne den 11. september 2001. Disse grunde kalder David Ray Griffin for Myter.

 


9/11 Falsk Flag – Myte #1:

 

Vores politiske og militære ledere ville simpelthen ikke gøre noget sådant.

 

Denne forestilling er vidt udbredt. Men den er undermineret af mange beviser.

 

USA har som mange andre lande brugt et ’frø’ til at begynde krige. For eksempel den Amerkianske-Mexicanske Krig med den falske beskyldning, at Mexico havde udgydt amerikansk blod på amerikansk grund. Den Spanske-Amerikanske Krig. Krigen på Filippinerne med den falske beskyldning om, at filippinerne affyrede det første skud. Og Vietnam Krigen med Gulf of Tonkin.

 

USA’s regering har desuden sommetider organiseret Falsk Flag terrorist angreb og dræbt uskyldige civile og derefter skudt skylden på et fjendtligt land eller gruppe – ofte ved at plante ”bevismateriale”.

 

Som Daniele Ganser har vist i sin nye bog ’NATO’s Secret Armies’ har NATO under vejledning af CIA og Pentagon arrangeret mange af den slags angreb i vest-europæiske lande i koldkrigstiden. Og hvor
i hundredevis af mennesker blev dræbt af bomber eller maskerede mænd med pistoler.

 

Disse angreb blev succesfuldt tilskrevet kommunister og andre venstreorienterede for at diskreditere dem i øjnene på den stemmeafgivende befolkning.

 

Endelig. Og tror man ikke, at USA’s militær ville udføre sådanne angreb imod amerikanske borgere, behøver man kun at læse planerne, der er kendt som Operation Northwoods, som den amerikanske generalstabschef (Joint Chief of Staff Lyman Lemnitzer, red.) udarbejdede i 1962. Dette kort efter at Fidel Castro havde væltet den pro-amerikanske diktator Batista.

 

Denne plan (Operation Northwoods) indeholdt omfattende falske påskud, som skulle tilføre en retfærdiggørelse af en amerikansk militær intervention af Cuba. Nogle af de falske påskud ville involvere drab på amerikanske borgere. For eksempel husker jeg hovedsætningen: ”Vi kunne sprænge et amerikansk skib i Guantánamo Bay i luften og skyde skylden på Cuba.” Med dette bevis in mente ville nogle nok kunne se en mulighed for, at amerikanske ledere ville være moralsk i stand til at orkestrere 9/11.

 


9/11 Falsk Flag – Myte #2:

 

Vore politiske og militære ledere ville ikke have noget motiv for at orkestrere 9/11 angrebet.

 

Denne myte blev fremsat af 9/11 kommissionen. Imens kommissionen forklarede, at Al Qaeda skulle have et motiv for at planlægge angrebet den 11. september, nævnte rapporten intet om, at amerikanske ledere kunne have haft et motiv.

 

Men det angivne Al Qaeda motiv, ’at de hadede Amerika, amerikanerne og deres frihed’  - et motiv fremsat af mange medlemmer af Bush-Cheney Administrationen – indgik som skræmmebillede i drømmen om at grundlægge en såkaldt Global Pax Americana – det første altomfattende globale imperium i historien. Denne drøm er artikuleret af mange Neo-Conservatives, eller Neo-Cons i løbet af 1990’erne efter Sovjetunionens opløsning, som fik det til at synes muligt.

 

- Da 9/11 angrebene skete, blev de behandlet som et ”et nyt Pearl Harbor”.

Flere medlemmer af administrationen talte om hændelserne som muligheder.

 

Professor David Ray Griffin

 

Det blev første gank artikuleret i ’Defense Planning Guidance’ i 1992, fremsat af Paul Wolfowitz på vegne af den daværende forsvarsminister Dick Cheney. Et dokument, som er blevet kaldt ”Et Blåstempel for Global Overherredømme” og ”Cheney plan for at regere verden”.

 

At opnå dette mål ville kræve 4 ting:

 

1) En af disse er at opnå kontrol over verdens olie, specielt i Central-Asien og Mellemøsten. Og Bush Administrationen kom til magten med pre-bearbejdede planer om at angribe Afghanistan og Irak.

 

2) Det andet krav var en teknologisk transformation af militæret, i hvilken krigsførelse fra rummet ville blive centralt.

 

3) En tredje fordring var en enorm forøgelse af pengemidler til militæret for at betale for disse nye krige samt krigsførelse fra rummet.

 

4) Det fjerde behov var at modificere doktrinen vedrørende forebyggende angreb, så Amerika ville være i stand til at angrebe andre lande, selv hvis disse andre lande ikke udgjorde noget reel trussel.

 

Disse fire elementer ville kræve noget femte: En hændelse, som ville få det amerikanske folk til at acceptere disse imperialistiske politikker. Som Zbigniew Brzezinski forklarede det i sin bog The Grand Chessboard (1977): Det amerikanske folk med dets demokratiske instinkter vægrer sig ved at ofre de penge og de menneskeliv, som er nødvendige for en ” imperialistisk mobilisation”.

 

Og denne tilbageholdenhed ”begrænser USA’s evne til at udøve militær magt”. Men denne forhindring kan fjernes, hvis der er ”en massiv og direkte trussel udefra”. Ligesom da det amerikanske folk ikke ville deltage i 2. Verdenskrig før ”chok-effekten fra den Japanske angreb på Pearl Harbor.”

 

Den samme ide var foreslået i et dokument fra år 2000 med titlen Rebuilding America’s Defenses, som blev udgivet af en Neo-Con tænketank, kladet The Project For The New American Century. Mange medlemmer, inklusive Donald Rumsfeld og Paul Wolfowitz blev centrale medlemmer af Bush Administrationen.

 

Dette dokument refererer til målet, som er en militær transformation. Denne ”transformationsproces bliver sandsynligvis langvarende ved udeblivelse af katastrofale og katalyserende hændelser som et nyt Pearl Harbor.”

- Hvis en eller anden stor operation er forblevet en hemmelighed indtil nu, ved vi pr. definition intet om det.

 

Professor David Ray Griffin

 

Da 9/11 angrebene skete, blev de behandlet som et ”et nyt Pearl Harbor”.

 

Flere medlemmer af administrationen talte om hændelserne som muligheder.

 

Forsvarsminister Donald Rumsfeld sagde, at 9/11 skabte ”den slags muligheder, som 2. Verdenskrig bidrog med til at omforme verden.”

 

 

9/11 skabte specielt muligheden for:


- at angribe Afghanistan og Irak
- at øge militærbudgettet enormt
- at gå frem med militær transformation og
- at indskrive forebyggende krigsførelse i en officiel doktrin.

 

Denne dokrin-ændring blev offentliggjort i 2002 versionen af The National Security Strategy, som sagde, at USA ville handle imod opståede trusler FØR de fuldt ud har vist sig. Så ikke alene drog Bush Administrationen fordele af 9/11.

 

Dette var fordele, som Bush Administrationen havde ønsket på forhånd.

Idéen om, at der ikke var noget motiv for at orkestrere 9/11, er en myte.

 

Men der er endnu en myte, som afholder folk fra at kigge på beviserne. Og det er myte nummer 3.

 


9/11 Falsk Flag – Myte #3:

 

Sådan en stor operation, der involverer så mange mennesker, kunne ikke have været hemmeligholdt, fordi en eller anden, der er involveret i det, ville have sladret allerede nu.

 

Dette udsagn er baseret på en mere generel myte, som er, at det er umuligt for hemmelige regerings-operationer at være hemmeligholdte særligt længe – fordi én eller anden altid sladrer.

Men hvordan kan man vide det?

- Og tror man ikke, at USA’s militær ville udføre sådanne angreb imod amerikanske borgere, behøver man kun at læse planerne, der er kendt som Operation Northwoods, som den amerikanske generalstabschef udarbejdede i 1962.

 

Professor David Ray Griffin

 

Hvis en eller anden stor operation er forblevet en hemmelighed indtil nu, ved vi pr. definition intet om det.

 

Hvad mere er, vi ved noget om store operationer, der har været hemmeligholdt i så lang tid som nødvendigt. Så som The Manhattan Project ved skabelsen af atombomben. Og krigen i Indonesien i 1957, som USA fremprovokerede, deltog i og derefter holdt hemmelig indtil 1995. Mange flere eksempler kunne gives.

 

Vi kan desuden forstå, hvorfor dem med insider-viden om 9/11 ikke vil røbe noget. I det mindste vil de fleste af dem være mennesker med en bevist og på forhånd demonstreret evne til at holde tæt.

 

De, der direkte er medskyldige vil også være højt motiverede for at undgå offentlig afsky – og gaskammeret. Og de mennesker, der har viden uden at være medskyldige kunne være påvirkede til at tie med mere eller mindre alvorlige trusler – så som: ”Hvis du går til pressen, så ved jeg ikke hvem, der skulle beskytte din kone og børn fra en galning, som er oprevet over din udtalelse…”

 

Endnu et andet faktum er, at hverken regeringen eller mainstream-pressen har vist nogen interesse i at få folk frem for at røbe noget.

 

Af alle disse grunde er det ikke overraskende, at ingen har.

 

Jeg går nu videre til myte nummer 4.

 


9/11 Falsk Flag – Myte #4:

 

9/11 kommissionen, der har tiltrådt den officielle redegørelse, var en uafhængig og uvildig kommission, hvorfor den er troværdig.

 

Man behøver kun at se på anmeldelsen af ’9/11 Commission Report’ på amazon.com for at se, at denne antagelse er udbredt. Måske skyldes dette, at kommissionens formand og næstformand i forordet fortæller om, at kommissionen er uafhængig, uvildig, grundig og upartisk.

 

Men disse udtryk beskriver ikke virkeligheden.

- 9/11 kommissionens manglende uvildighed kan beskrives delvist ved det faktum, at formanden Thomas Kean, de fleste af de øvrige kommissærer og mindst halvdelen af ledelsen har seriøse interessekonflikter.

 

Professor David Ray Griffin

 

9/11 kommissionens manglende uvildighed kan beskrives delvist ved det faktum, at formanden Thomas Kean, de fleste af de øvrige kommissærer og mindst halvdelen af ledelsen har seriøse interessekonflikter. Det alvorligste problem er dog, at bestyrelsesformanden Philip Zelikow var medlem af Bush-Cheney Administrationen. Han havde arbejdet sammen med Condoleezza Rice i det nationale sikkerhedsråd i administrationen under den første præsident Bush. Og da så republikanerne mistede regeringsmagten, skrev Philip Zelikow og Condoleezza Rice en bog sammen.

 

Og da så hun blev udnævnt til sikkerhedsrådgiver for den 2. præsident Bush, bragte hun Zelikow frem til at hjælpe med overgangen. Og endelig blev han ansat i bestyrelsen for præsidentens udenrigs-efterretningstjeneste. Så han var Det Hvide Hus’ mand inden for i 9/11 kommissionen.

 

Og alligevel ledede han som bestyrelsesformand staben, der næsten lavede al arbejdet. Zelikow var derfor i en position, der satte ham i stand til at afgøre, hvilke emner, der skulle undersøges og hvilke, der ikke skulle.

 

Et utilfreds stabsmedlem sagde: ”Zelikow ødelægger undersøgelserne og kører -det hele på sin egen måde.”

9/11 kommissionen var altså ikke mere uvildig, end hvis Dick Cheney havde ledet den.

 

Zelikow's ideologiske og personlige nærhed til Bush administration er endvidere vist ved endnu et faktum, som indtil nu ikke har været særligt kendt - heller ikke i 9/11-truth-bevægelsen.

 

Jeg nævnede tidligere Bush administration's National Security Strategy statement fra 2002 i hvilken den nye doktrin om forebyggende krigsførelse ( doctrine of preemptive warfare) blev artikuleret.

 

Hovedforfatteren til dette dokument - rapporterer James Mann i " Rise of the Vulcans" - var ingen anden end Philip Zelikow.

 

Ifølge Mann - efter Rice så første udkast som var skrevet af Richard Haass fra 'the State Department' - ønskede hun noget mere dristigt og bad Zelikow om at omskrive alt.

 

Resultatet var et meget krigerigsk dokument, som brugte 9/11 til at retfærdiggøre Bush-administrationens såkaldte Krig Mod Terror.

 

Max Boot beskrev det som et væsentligt neo-konservativt dokument (a quintessentially neo-conservative document).

 

 

 


9/11 Falsk Flag – Myte #5:

 

Bush-administrationen fremlagde bevis for, at angrebene blev udført af al-Qaeda-terrorister under ledelse af Osama bin Laden.

 

En af de vigtigste stykker påståede bevis involveret påstanden om, Mohamed Atta's bagage - kaldet lederen af de flykaprene - blev opdaget ved Boston lufthavn, hvorfra Flight 11 var afgået.

 

Denne bagage indeholdt foruden Atta pas og kørekort forskellige former for belastende beviser, såsom
flyvesimulator manualer, videobånd om Boeing-fly, og et brev til andre flykaprere om forberedelse af missionen.

 

Men tasker også indeholdt Atta's testamente. Hvorfor skulle Atta have haft til formål at tage sin vilje på en fly, som han planlagde at flyve ind i World Trade Center?

 

Der er også mange andre problemer i denne historie.

 

Vi synes at have plantede beviser. Et andet element i den officielle historie om de påståede flykaprere er, at de var meget religiøse muslimer. 9/11-Kommissionens rapport sagde, at Atta var blevet meget religiøs, endog "fanatisk".


Offentligheden blev dermed overladt til at tro, at disse mænd ikke ville have haft noget problem med at gå med på denne selvmord mission, fordi de var klar til at møde deres skaber.

 

Undersøgelses-reporter Daniel Hopsicker opdagede imidlertid, at Atta elskede kokain, alkohol, spil-og svinekød samt striptease-dansere.

 

(Lattter fra salen)

 

Adskillige af de andre påståede flykaprere havde samme smag rapporterede Wall Street Journal.


Kommissionen påstår imidlertid, at ingen af disse oplysninger var til rådighed.

 

Mens det indrømmes, at Atta mødte andre medlemmer af al- Qaeda i Las Vegas kort før 9/11, står der skrevet, at der var "ingen troværdige beviser, som forklarede hvorfor de ved denne lejlighed - og andre - fløj til eller mødtes i Las Vegas."

 

Et andet problem i den officielle konto er, at selv om vi får at vide, at fire eller fem af de påståede flykaprere var på hver af de fire fly, er der ikke givet bevis for denne påstand.

 

Historien er naturligvis, at de ikke tvang sig vej til flyene, men at de købte billetter som almindelige passagerer. Hvis det er tilfældet, bør deres navne stå på 'fly-manifester'. Men fly-manifesterne, der er blevet frigivet indeholder hverken navne på de påståede flykaprere eller andre arabiske navne overhovedet.

 

Vi har heller ikke fået noget bevis for, at resterne af nogle af disse mænd blev fundet på nogen af fly-havareringsstederne.

 

En sidste lille roblem er, at adskillige af disse 19 mænd, ifølge oplysninger udgivet af BBC og britiske aviser, stadig er i live.

 

For eksempel hævdede 9/11-Kommissionens rapport, atWaleed al-Shehri var en af flykaprene og reprodcerede FBI's foto af ham. Det blev endog antydet, at al-Shehri blev dolkede af en fra flypersonalet kort før Flight 11 styrtede ned i det nordlige tvillingetårn (wtc1).

 

Men som BBC News havde rapporteret 11 dage efter 9/11, havde al-Shehri efter at have set sit fotografi i aviser og TV-programmer, meddelt myndigheder og journalister i Marokko, hvor han arbejder som en pilot, at han stadig er alive.

 

Men hvis der er adskillige problemer med regeringens historie om flykaprene, hvordan er der så bevis for, at Osama bin Laden stod bag operationen?

- Secretary of State Colin Powell lovede kort tid efter 9/11 at fremlægge en hvidbog, der godtgør, at angrebene havde været planlagt af bin Laden, men dette dokument blev aldrig fremlagt.

 

Professor David Ray Griffin

 

Denne tro er vidt udbredt, men også en myte. Secretary of State Colin Powell lovede kort tid efter 9/11 at fremlægge en hvidbog, der godtgør, at angrebene havde været planlagt af bin Laden, men dette dokument blev aldrig fremlagt. Britiske premierminister Tony Blair udgav dog et paper, som havde titlen "Ansvaret for de grusomme
terrorhandlinger i USA" ("Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United States"). Men det begynder med en indrømmelse af, at det"har ikke til formål at bringe Osama bin Laden for en domstol."

 

Så der er beviser gode nok til at gå i krig, men ikke gode nok til at gå rettens vej.

 

(Latter fra salen)

 

Og selv om Taleban sagde, at de ville udlevere Osama bin Laden, hvis USA fremlage dokumentation for hans engagement i 9/11, nægtede Bush.

 

Dette manglende bevis blev sagt at være unødvendigt, da bin Laden i en video angiveligt fundet i Afghanistan, påtog sig ansvaret for angrebene. Denne "bekendelse" er nu i almindelighed betragtet som et bevis. Men manden i denne video har mørkere hud, fyldigere kinder, og en bredere næse end Osama bin Laden i alle de andre videos.

 

Vi igen synes igen at have plantede beviser.

 

Der er desuden andre problemer i den officielle forklaring af Osama bin Laden. For én ting, i juni 2001, hvor han
allerede var USA's "mest eftertragtede" kriminelle, havde han angiveligt tilbragt to uger i det amerikanske Hospital i Dubai, hvor han blev behandlet af en amerikansk læge og besøgt af den lokale CIA agent.

 

Også efter 9/11, da USA var angiveligt forsøgte at få bin Laden"død eller levende", havde det amerikanske militær åbenbart tilladt ham at flygte ved mindst fire lejligheder, hvoraf den seneste er "slaget ved Tora Bora," hvilket London Telegraph navngav "En Stor Paradeforestilling."

 

Kort tid derefter sagde Bush:"Jeg ved ikke, hvor han [bin Laden] er.... Jeg er faktisk ligeglad.... Det er ikke vores prioritet. "

 

(Latter fra salen)

 

Sommetider slipper sandheden ud.

 

Under alle omstændigheder er tanken om, at Bush-administrationen har fremlagt bevis for sine påstande om Osama bin Laden og al-Qaeda flykaprerne en myte.

 

Jeg går nu videre til myte #6:

 

(00:28:15)

 

 


9/11 Falsk Flag – Myte #6:

 

9/11 angreb kom som en overraskelse for Bush administrationen.

Intet er mere væsentligt for den officielle historie end denne idé. Omkring 10 måneder efter 9/11 sagde FBI-direktør Robert Mueller: "Til dato har vi ikke fundet én i USA - bortdet fra de aktuelle flykaprere - der kendte til plottet.

 

Der er imidlertid mange beviser, der underminerer denne påstand.

 

En af bevistyperne involverer en ekstraoridinær mængde af 'put options' købt i de tre dage før 9/11.

Hvis du køber put-options, er det fordi du satser på, at aktierne for en bestemt virksomhed vil falde.

 

Disse ekstraordinære køb af put-options omfattede to, og kun to, flyselskaber - United Airlines og American Airlines - de to flyselskaber, der anvendes i 9/11-angrebene.

 

De omfattede også ' Morgan Stanley Dean Witter', som havde til huse i 22 etager i World Trade Center.

 

(00:29:11)

Prisen for disse aktier styrtdykkede naturligvis efter 9/11, hvilket resulterede i et enormt overskud for køberne. Disse usædvanlige indkøb, som San Francisco Chronicle sagde, rejste en mistanke om, at investorerne "Havde forhånd kendskab til angrebene."

 

Det ser med andre ord ud som om, at de, der foretog indkøbene vidste, at United Airlines og American Airlines ville blive benyttet til angrebene på World Trade Center.

 

9/11-Kommissionen har forsøgt at vise, at denne mistanke som ubegrundet.

 

9/11-Kommissionen hævdes for eksempel, at indkøbene af United Airlines og American Airlines ikke viser andet, end at al-Qaeda havde en ringe viden, idet 95% af disse options blev indkøbt af en "enkelt US-baseret institutionel invester uden forbindelse til al-Quaeda."

 

(Latter fra salen)

 

Men Kommissionen derved blot af for spørgsmålet om, hvorvidt en anden organisation end al-Qaeda var involveret i planlægningen.

 

(Latter fra salen)

 

Det er ikke noget, jeg finder på.

 

(Latter fra salen)

 

Dertil kommer, at 9/11-Kommissionen ignorerede de andre afgørende punkt, nemlig at amerikanske efterretningstjenester nøje overvågede børsen på udkig efter eventuelle afvigelser, der kunne give fingerpeg om anomalier og atypiske hændelser.

 

Derfor ville den amerikanske regering uanset hvem, som dirigerede angrebene - have haft efterretninger, som tydede på, at fly fra United Airlines og American Airlines skulle anvendes til angrebene på World Trade Center.

 

Yderligere bevis på avanceret forhåndskendskab ses på præsident Bush's opførsel og hans Secret Service sikkerhedsagenter under opholdet på skolen i Florida om formiddagen den 11. september 2001.

 

Ifølge den officielle historie afskrev Bush blot det første flys indflyvning i World Trade Center som hvad han kaldte " "forfærdelig ulykke" - hvilket betød, at de kunne fortsætte med filmoptagelserne på skolen, som han besøgte.

 

Nyheden om, at fly nummer to havde ramt World Trade Center ville imidlertid have tilkendegivet - hvis det antages, at flytræfningerne var uventede - at terrorister ved hjælp af fly var ved at angribe høj-værdi-mål. Og hvad kunne have været et højere mål end præsidenten for De Forenede Stater?


Hans placering på skolen var offentliggjort viden om.

 

Derfor burde Secret Service agenterne have frygtet, at et kapret passagerfly kunne være på ved til at blive smadret ned i skolen nårsomhelst.

 

Det er standard procedure for Secret Service til at haste formanden til et sikkert sted, når der er nogen tegn på, at han kan være i fare. Og alligevel tillod disse agenter præsidenten til at forblive endnu en halv time på skolen - endda tillader de ham ham at oplyse adressen for åben skærm på tv og dermed annoncere for verden, at han stadig var på skolen.

 

Ville denne opførsel så ikke kun være forklarlig, dersom lederen af Secret Service vidste, at det planlagte angreb ikke omfattede et angreb på præsidenten?

 

9/11-Kommissionen stillede selvfølgelig ikke dette spørgsmål.

 

Ifølge rapporten havde Secret Service fortalte, at de "har ikke fundet det absolut nødvendigt for [præsidenten] at løbe ud af døren."

 

Opretholdelse af decorum/anstand var med andre ord vigtigere end at beskytte præsidentens liv. Kan nogen seriøst mene, at højtuddannede Secret Service agenter vil handle på denne måde i en situation med reel fare?

 

Et tredie eksempel:

 

En Pentagon-talsmand, der skulle forklare, hvorfor Pentagon ikke blev evakueret, før den blev ramt, hævdede, at "Pentagon var simpelthen ikke klar over, at dette fly havde retning mod Pentagon".

 

(Latter fra salen)

 

9/11-Kommissionen hævdede, at der ikke var nogen advarsel om et uidentificeret fly på vej mod Washington før kl. 9:36 - og dermed var der kun "et eller to minutter" før Pentagon blev ramt kl. 9:38.

 

Men denne påstand blev modsagt af transportminister Norman Mineta's vidneudsagn om en episode, der indtraf i The Presidential Emergency Operating Center (PEOC, red.) under Det Hvide Hus. Ved offentligt vidnesbyrd aflagt for 9/11- Kommissionen gav Mineta denne forklaring:


"I løbet af den tid flyet var på vej imod Pentagon, var der en ung mand, der ville komme ind og sige til vice-præsidenten: "Flyet er 50 miles ude." "Flyet er 30 miles ude." Og da det kom ned til "flyet er 10 miles ude", sagde den unge mand til vice-præsidenten: "Gælder ordren stadig ?" Og vice-præsidenten sagde: "Selvfølgelig gælder ordren stadig. Har du hørt noget om det modsatte?"

 

Mineta sagde, at denne sidste udveksling fandt sted omkring klokken 9:25 eller 9:26. Og således mange minutter før Pentagon blev ramt.

 

(0034:14)

 

Dette eksempel giver os et af de klareste eksempler på, at den Zelikow-ledede 9/11-Kommissionen ikke er troværdig.

 

Ved at have hævde, at der ikke var nogen viden om, at et fly nærmede sig Pentagon indtil det sidste minut eller deromkring, har 9/11-Kommissionen simpelthen ignoreret Mineta's vidnesbyrd om det modsatte, et vidnesbyrd, der ellers var blevet givet i åbent vidneudsagn til Kommissionen. (Mineta's vidneudsagn blev ikke indskrevet i den endelige rapport, the 9/11 Commission Report).

 

Så for tilmed at udelukke muligheden for, at episoden indberettet af Mineta overhovedet kunne have fundet sted, hævdede man i rapporten, at Cheney ikke engang ankom tilThe Presidential Emergency Operating Center (PEOC, red.) før klokken var hen ad 10:00 klokken og dermed omkring 20 minutter efter, at Pentagon blev ramt.

 

Men denne påstand - ud over at den modsiger Mineta's vidnesbyrd om at Cheney allerede var der, da Mineta ankom klokken 9:20 - er også i strid med alle andre rapporter om, hvornår Cheney var ankommet dertil, herunder en rapport fra Cheney selv.

 

(Latter fra salen)

 

Sammenfattende kan det siges, at efter vi har sammenlignet den officielle forklaring vedrørende put options, Secret Service og Mineta's vidneudsagn, kan den officielle historie om 'at angrebene var uventede' afvises som en myte.

 

Men selv hvis angrebene havde været uventede, skulle de så ikke have været forebygget?

 

Dette bringer os til myte nummer 7:

(00:35:33)

 

 


9/11 Falsk Flag – Myte #7:

 

Myndighederne har forklaret, hvorfor de kaprede rutefly ikke blev bremset ("intercepted").

Faktisk er der en opfattelse ud fra hvilken denne erklæring er sand.

 

De amerikanske myndigheder har forklaret, hvorfor det amerikanske militær ikke forhindrede angrebene. Problemet er imidlertid, at de har givet tre forklaringer, som alle modsiger hinanden, og ingen af dem er en tilfredsstillende forklaring.


Jeg vil forklare.


Ifølge standard for operationelle procedurer, skal den registeransvarlige FAA flight-controller - hvis der opdages noget, der tyder på en mulig flykapring - kontakte en overordnet.

 

Hvis problemet ikke kan fastsættes hurtigt - inden for omkring et minut - skal den overordnene kontakte NORAD (the North American Aerospace Defense Command) for at opsende jagerfly, der skal finde ud af, hvad der foregår. NORAD udsteder derefter en scramble order (besked om at gå i luften) til den nærmeste Air Force Base med jagerfly.

 

Jagerfly, der er til rådighed for NORAD kan reagere meget hurtigt: Ifølge US Air Force website kan en F-15 jagerfly gå fra scramble-order til 29.000 fod på kun 2,5 minutter, hvorefter de kan flyve mere end 1800 miles i timen.

 

Derfor - I henhold til general Ralph Eberhart, lederen af NORAD, som siger om FAA efter FAA sanser, at der er noget galt: "det tager omkring et minut," for det at kontakte NORAD, hvorefter ifølge en talsmand, NORAD aktivere jagerfly "inden få minutter til et hvilket som helst sted i USA."

 

Hvis disse procedurer var blevet gennemført om formiddagen den 11. september 2001, ville American Airlines' Flight 11 og United Flight 175 have været opfanget, før de kunne have nået Manhattan - og AA Flight 77 ville have været bremset længe før det kunne have nået Pentagon.

 

Sådanne jagerflyvninger er rutine og gennemføres omkring 100 gange om året. En måned efter 9/11 rapporterede Calgary Herald, at i år 2000 havde NORAD aktiveret jagerfly 129 gange. Resulterede disse jagerflyvninger ofte i bremsninger (interceptions) af andre fly? BLot nogle få dage efter 9/11 fortalte major Mike Snyder, en NORAD talsmand, Boston Globe, at "NORAD's krigere rutinemæssigt bremser (intercept) andre fly."

 

Hvorfor forekom sådanne bremsninger (interceptions) af fly ikke den 11. september 2001?

 

I de første par dage fik offentligheden at vide, at ingen jagerfly blev sendt op før efter flyindflyvningen i Pentagon klokken 9:38.

 

Det blev dog også rapporteret, at tegn på Flight 11's kapring var blevet observeret klokken 8:15. Det ville betyde, at selv om fly-bremsninger (interceptions) sædvanligvis foretages inden for "10 minutter eller deromkring" efter tegn på problemer er observeret - var der i dette tilfælde tale om at 80 gået før jagerfly overhovedet var i luften.

 

Denne historie foreslog, at en "stand-down" ordre var der blevet udstedt (en ordre om afvigelse fra normal procedure).

 

(00:38:53)

 

Inden for få dage kom imidlertid en anden historie, hvorefter NORAD havde opsendt jagerfly - men på grund en sløv anmeldelse fra FAA skulle jagerflyene ifølge denne historie være kommet for sent. Den 18 september offentliggjorde NORAD denne anden historie og indskrev den på en tidslinje med angivelse af hvornår NORAD var blevet anmeldt af FAA om de enkelte fly og hvornår der var opsendt jagerfly.

 

Kritikere viste imidlertid ret snart, at selv om FAA-anmeldelserne var kommet så sent som NORAD's tidslinje angav, ville NORAD's jetfly have haft masser af tid til at foretage fly-bremsninger (interceptions). Denne anden historie kan derfor ikke fjerne mistanken om, at en standby-down ordre (en ordre om afvigelse fra normal procedure) var blevet givet.

 

I håbet om at løse dette problem indeholdt 9/11-Kommissionens rapport en tredje forklaring, ifølge hvilken - og i modsætning til NORAD's tidslinje af september 18, 2001 - FAA ikke anmelde NORAD om Flight 175 før efter dette fly havde ramt det sydlige tårn - eller om Flight 77, før dette fly havde ramt Pentagon.

 

Men der er alvorlige problemer med denne tredje historie.


Et problem er selve den omstændighed, at det er den tredje historie.

 

Normalt, når en mistænkt i en kriminalsag ændrer sin historie, bliver vi mistænkelige. Lad os sige, at politiet spørger Charlie Jones, hvor han var lørdag aften, da en kriminel handling blev begået. Han siger, at han var i biografen, men de siger, "Nej, biografen har været lukket hele ugen." Så Charlie siger "Åh, det er rigtigt, jeg var hos min kæreste." Men politiet siger, "Nej, vi har tjekket hende og hun var hjemme hos sin mand."

 

(Latter fra salen)

 

Og herefter siger Charlie så: "Åh, nu husker jeg, jeg sad derhjemme og læste i min bibel".

 

(Latter fra salen)

 

Man vill nok ikke tro Charlie.

 

(Latter fra salen)

 

Og alligevel er det, hvad vi har her: Den militære fortalte én historie lige efter 9/11, en anden historie en uge senere, og en tredje historie gennem 9/11-Kommissionens rapport i 2004.

 

Et andet problem med denne tredje historie er, at det strider mod flere elementer i den anden historie, som havde tjent som den officielle historie i næsten tre år.

 

F.eks havde NORAD's tidslinje fra september 18, 2001 anført, at FAA havde anmeldt Flight 175 nøjagtigt 20 minutter før dette fly ramte sit mål og anmeldt Flight 77 omkring 14 minutter før Pentagon blev ramt.

 

9/11-Kommissionen fastholder, at begge disse udsagn var "forkerte", og at der virkelig ikke var sket nogen anmeldelse om disse fly, før de ramte deres mål.

 

Dette skulle være årsagen til, at militæret havde fejlet i at intercepte flyene (bremse dem).

 

Men hvis NORAD's tidslinje var falske, som Kommissionen nu hævder, må NORAD enten have løjet eller have været forvirret.

 

Men det er svært at tro, at NORAD kunne have været forvirret en uge efter 9/11. Så NORAD må have løjet. Men hvis NORAD løj dengang, hvorfor skulle vi så tro dem nu?

 

Yderligere skepsis over denne tredje historie udspringer af det faktum, at den er i strid med betydelige beviser. For eksempel er Kommissionens påstand om, at militæret ikke vidste noget om Flight 175, før dette fly nåede sit mål, modsiges af en rapport af Kaptajn Michael Jellinek, som den 11. september 2001 førte tilsynet med NORAD's hovedkvarter i Colorado. Ifølge en historie i Toronto Star (Jellinek er canadier), var Jellinek i telefonen med NORAD mens han iagttog Flight 175 crashe ind i det sydlige tårn. Han spurgte derefter NORAD: "Var det det kaprede fly I beskæftigede jer med?" - Hvortil NORAD svarede "ja."

 

9/11-Kommissionens påstande om flyene 175 og 77 er også modsagt af et notat sendt til Kommissionen af Laura Brown fra FAA. Hendes memo fastslog, at FAA klokken ca 8:50 den morgen havde oprettet en telekonference, hvor FAA begyndte at udveksle oplysninger med militæret (NORAD) om alle flyvninger. Hun nævnte specifikt Flight 77.

 

Hendes memo, som er tilgængelig på internettet, blev drøftet af 9/11-Kommissionen og ført i register den 23. maj, 2003. Men Zelikow's 9/11-Kommissions-rapport undlader at nævne dette notat.

 

Dame
Herre

På grund af disse og stadig flere problemer, som jeg har drøftet i min bog om 9/11 Kommissionens rapport og også i et foredrag, som hedder "9/11 FLights of Fancy", fjerner denne tredje historie ikke en begrundet mistanke om, at en stand-down ordrer (en ordre om afvigelse fra normal procedure) var blevet udstedt.

 

Der er i øvrigt, øre-vidne-vidneudsagn for denne mistanke. En øvre leder på LAX, som har behov for at forblive anonym, har fortalt mig, at han overhørte medlemmer af LAX Security - herunder officerer fra FBI og LAPD - interagere på deres walkie-talkies kort tid efter angrebene. I nogle tilfælde, han kunne høre begge sider af samtalen.

 

Til at begynde med var LAX embedsmændene rasende - for de fik at vide, at de fly, som angreb World Trade Center og Pentagon ikke var blevet bremset (intercepted), fordi FAA ikke havde meddelt NORAD om flykapringen. Men senere - rapporterer han - var de endnu mere rasende. for de fik at vide, at NORAD var blevet anmeldt, men
ikke reagerede, fordi NORAD var blevet beordret til stand-down (d.v.s. beordret til at forholde sig passivt)."

 

Da LAX Security medarbejdere spurgte, hvem der havde udstedt en stand-down (ordre om at forholde sig passivt) blev de fortalt, at det var kommet "fra det højeste niveau i Det Hvide Hus."

 

Det vil selvfølgelig betyde Dick Cheney.

 

(Foto af Cheney vises; latter fra salen)

 

Heraf kan det udledes, at ideen om at angrebene ikke kunne have været forhindret en myte.

 

 

(00:45:10)

 

 

SE HELE VIDEOEN ØVERST TIL HØJRE, HVOR PROFESSOR DAVID RAY GRIFFIN GIVER SIN MENING MULIGHEDEN FOR AT 9/11 VAR EN FALSK FLAG OPERATION..

--

 

 

 

KILDE: http://video.google.com/videoplay?docid=-4069714733894389451

(The myth and the reality - David Ray Griffin)

--

 


911avisen@911avisen.dk