Professor David Ray Griffin appellerer til Europa i interview i København

"Imperier har altid anvendt falsk flag operationer. De får det til at se ud som om fjenden har angrebet, hvorefter der er en ’undskyldning’ eller ’retfærdiggørelse’ for at gå i krig," siger Professor i teologi og filosofi Dr. David Ray Griffin, der ønsker Europa ser med kritiske briller på den officielle 9/11-forklaring.

 

Se video t.h. med interviewet i København.

(13.09.2006)


Professor Dr. David Ray Griffin: Hovedbeviserne mod den officielle historie er, at hvis du undersøger et hvilket som helst aspekt ved den og sammenligner med kendte fakta, vil du finde, at enhver del af den officielle historie ikke holder… Så hvad enten du taler om, at Osama bin Laden konspirerede det – hvis du taler om, at 19 arabiske muslimer var med i disse flyvemaskiner og trickede det amerikanske luftvåben – hvis du taler om kollapset af World Trade Center bygningerne – hvis du taler om angrebet på Pentagon – hvis du taler om undersøgelser foretaget af FBI både før og efter 9/11 – ja, så er det ikke noget, der holder.

 

Det stærkeste bevis er bevismaterialet fra World Trade Center Bygningerne. De kunne ganske enkelt ikke være kommet ned, som historien forklarer det med flyene, der rammer og den derved opståede brand.

 

Den officielle historie involverer talrige fysiske love. Ingen stålramme ’high-rise’-bygning i historien er nogensinde kollapset på grund af brand – eller brand sammenholdt med et flyvemaskinetræf.

 

Og den omstændighed, at det skulle have været brand alene, er afvist med Bygning 7 – mydighederne vil ikke tale om Bygning 7, de vil ikke have, at vi skal tænke på Bygning 7. Bygning 7 var ikke ramt af nogen flyvemaskine.

 

Så alle forklaringerne om, at flyvemaskinerne skulle have de-stabiliseret bygningerne … intet af dette giver nogen fornuft. Så de siger klart, at Bygning 7 kom ned alene på grund af brand. Og det har brand aldrig gjort. Brand kunne ikke gøre det. Og navnlig skal måden, hvorpå bygningerne kom ned nævnes.

 

De kom ned på en måde, som når bygninger nedrives med sprængstof: Bygningerne kom ned med tilnærmelsesvist frit-falds-hastighed. Det meste af bygningernes cement var pulveriseret i meget små støvpartikler. Stålbjælker blev smidt horisontalt ud fra bygningerne ca. 130 meter o.s.v, o.s.v., o.s.v.

 

Alle disse karakteristika kan let forklares med anvendelsen af pre-placeret sprængstof.
Ingen af omstændighederne kan forklares uden anvendelsen af sprængstof.


Så her har vi et meget stærkt bevis for, at det var et Inside Job. Og Al Qaeda terrorister kunne ikke være kommet ind i bygningerne, da det ville have taget dem i hundredevis af mandetimer at placere sprængstoffet korrekt.

 

MEN, vi kan forstå, hvordan Amerikas ’hjemmedyrkede’ terrorister kunne være kommet derind, når vi henser til, at det selskab, der stod for sikkerheden havde præsidentens bror Marvin Bush som chef. Vi kan således let forstå, hvis sprængstof-eksperter arbejdende for USA’s regering kunne have haft adgang.

 

Interviewer: Kunne De fortælle lidt om ’Scolars For Truth 911’, der er en organisation De er med i? Hvilken slags mennesker er med i organisationen for at støtte de samme planer som Dem?

 

Professor Dr. David Ray Griffin:  … … … P.t. er det 74 højtuddannede og flere med PhD i fysik og andre fagområder. Dertil kommer tidligere medlemmer af CIA, som støtter op om arbejdet. Så pålideligheden skulle være til stede i et tilfredsstillende omfang. Og jeg tror, at organisationen med sin oplysning har været årsag til, at mange amerikanere har ændret deres opfattelse vedrørende 9/11 … … …


Interviewer: Hvorfor har vi endnu ikke opdaget, at nogle indsidere har blæst i fløjten og afsløret for offentligheden, at 9/11 var et Inside Job?

 

Professor Dr. David Ray Griffin:  Mange mennesker stiller det spørgsmål. Men når man tænker over det, vil man erkende, at ingen ville røbe noget. For det første – mennesker, som er kommet ind og befinder sig i ’udførelses-niveauet’ – i centrum af en operation som denne – er mennesker, som i fortiden har bevist, at de kan holde tæt. For det andet – hvorfor ville nogen, som er involveret sladre, for de ville blive kendt skyldige i højforræderi mod USA og massemord. Så i USA ville dette betyde, at de ville blive gjort til genstand for henrettelse ved domstolen. Så ingen vil røbe noget.

 

Alle, der måtte vide noget, men som ikke aktivt deltog i 9/11-forbrydelsen, kan let generes og vil være i livsfare. De er nødt til at holde tæt. De kan blive sendt i fængsel uden at være i stand til at brødføde deres familier. Og hvis det ikke virker, kan de blive truet. F.eks.: ”Joe! – Hvis ikke du holder tæt, ved jeg ikke, hvem, der skulle være i stand til at støtte din kone og børn!”

Så det er ikke svært at forstå.

 

Desuden har vi haft store operationer i fortiden, hvor ingen har røbet noget. Så påstanden om, at Washington ikke kan holde på en hemmelighed, er en myte. Mange store hemmeligheder har været holdt på i mange år.

 

Interviewer: Hvad ser du som den største udfordring ved at fortælle folk, at den officielle 9/11 ikke holder vand?

 

Professor Dr. David Ray Griffin:  Nok den med, at ’vores regering og vores militære ledere kunne ikke gøre noget sådant – og slet ikke imod egne borgere’ Så i min seneste bog Christian Faith and the Truth Behind 9/11 indleder jeg med et helt kapitel om Falsk Flag operationer. Dvs. hvorledes man planter ’falske beviser’, der peger på den fjende, som man ønsker at angribe. Imperier har altid anvendt falsk flag operationer. De får det til at se ud som om fjenden har angrebet, hvorefter der er en ’undskyldning’ eller ’retfærdiggørelse’ for at gå i krig.

- Imperier har altid anvendt falsk flag operationer. De får det til at se ud som om fjenden har angrebet, hvorefter der er en ’undskyldning’ eller ’retfærdiggørelse’ for at gå i krig.

 

Professor David Ray Griffin

 

Japan gjorde det, da de var klar til at angribe Manchuriet – de sprængte deres egen jernbane i luften og gav kineserne skylden (1931). De brugte hændelsen som et påskud, hvorefter de slagtede millioner af kinesere. Da Hitler var klar til at angribe Polen, klædte han tyske soldater ud som polske soltater, der udførte angreb ved den tysk polske grænse. Nogle kriminelle tyskere, som var klædt ud som polske soldater blev dræbt og efterladt ved grænsen, således at det lignede et polsk angreb på Tyskland.

 

Så andre lande har anvendt Falsk Flag operationer og USA har brugt det mange gange. USA brugte det i Mexico i det 19. århundrede ved at fabrikere en beskyldning om, at mexicanerne havde angrebet USA på amerikansk jord.

 

Mere nutidigt kan nævnes Gulf of Tonkin hændelsen, som vi brugte som en undskyldning til at rette et militært angreb mod Vietnam. Og husk: 52.000 amerikanere døede i Vietnamkrigen – de fleste af dem efter Gulf of Tonkin hændelsen. Så vores regering har ikke vist en modvillighed til at ofre amerikanske liv for imperialistisk magt på grundlag af en løgn.

 

Så hvad angår Irak, ved vi også nu, at det var en løgn, at der skulle være masseødelæggelsesvåben. Vi ved fra Downing Street mødereferater, at regeringen fabrikerede beskyldningen, for at gå i krig i Irak. … … … Og på spørgsmålet ”Hvordan ved vi nu, om der er masseødelæggelsesvåben”, var svaret: ”Vi vil fikse efterretningen, så der er overensstemmelse.”

 

Vi kan også se tilbage på Opration Northwood, hvor Pentagon ønskede at invadere Cuba. Så Pentagon’s Joint Chief of Staff kom med et påskud for at invadere Cuba. Og en del af planen vat at dræbe amerikanere og give cubanerne skylden. Præsident Kennedy forkastede planen. Men Pentagon havde forberedt alt og var klar til at gå i krig.

 

Så påstanden om, at regeringen ikke kan finde på den slags holder ikke. Man behøver blot at granske historien, der tenderer et svar.

 

Interviewer: Er det ikke vanskeligt for folk at skifte synspunkt vedrørende 9/11 fra den verden som medierne skildrer til den verden De skildrer?

 

Professor Dr. David Ray Griffin:  Det er rigtigt. Det kræver et paradigmeskift at gå fra den ene verden til den anden. Så lang tid du er i den verden, hvor man siger: ”Regeringen ville simpelthen ikke gøre noget sådan!” De kan høre om alle de problemer og mangler, der er ved den officielle 9/11 historie – og de slår det hen med et ”åh, det kan det og det kan skyldes ditten og datten!”

 

Så vi fremlægger beviser inden for fysikken og ingeniørområdet, der viser, at bygningerne ganske enkelt ikke kunne være kommet ned på den måde (uden anvendelse af sprængstof). Og de siger så: ”Åh, men der er nogle videnskabsfolk, der siger, at de kunne!”

 

Ja, selvfølgelig er der videnskabsfolk, der siger de kunne. For mange år siden var der videnskabsfolk, der ville sværge på, at cigaretter ikke kan fremkalde kræft. Vi ved i dag, de løj. Men du kan altid få videnskabsfolk til at støtte op om, hvad et firma eller en regering ønsker.

 

Og hvis du siger til folk: ”Se på skaderne ved Pentagon, der er intet tegn på et en stor flyvemaskine”. Og så siger de: ”Flyvemaskinen forsvandt ind i Pentagon!” Nej, fortæller man dem og forklarer, at kigger man ind for i Pentagon, ser man heller ingen rester fra en stor flyvemaskine.

 

”Jamen så fordampede flyet!”, lyder det.

- Vores regering har ikke vist en modvillighed til at ofre amerikanske liv for imperialistisk magt på grundlag af en løgn.

 

Professor David Ray Griffin

 

Og så fortæller man dem, at regeringen hævder, at de fik DNA fra ombordværende passagerer og deres fingeraftryk. Så hvilken slags brand kan få stålmotorer til at fordampe og dog efterlade menneskekroppe intakte, så man kan få deres fingeraftryk og DNA?

 

Og så siger de: ”Well, det ved jeg ikke… men det må være sket på en eller anden måde alligevel!”

Og så lidt efter lidt dæmrer det for dem og de siger ”Det er SÅ indelysende! Det er SÅ indelysende, at den officielle 9/11-historie er falsk! Hvorfor kunne jeg ikke gennemskue det før?”

 

Så der er på en måde tale om et paradigmeskift fra én verden til en anden. Og det er irreversibelt. Man vil aldrig skifte tilbage. Vi har intet kendskab til nogen, som er gået fra den alternative forklaring til den officielle 9/11-historie.

 

Noget jeg har anvendt som filosof er princippet om irreversibilitet. Så du kan se, at der er en form for objektivitet til stede, idet man kan bevæge sig fra den ene position til den anden og ikke omvendt. Det samme sker med vin: Når man første gang som ung smager vin vil man måske foretrække en sød og meget billig vin – og man kan ikke lide, hvad du og jeg ville kalde en god vin.

 

Men når du én gang for alle har erkendt, at den og den type vin er bedst, vil du aldrig gå tilbage og sige, at den billige vin er bedst. Det samme gælder om sandheden. Når først man finder sandheden, vil man aldrig gå tilbage til løgnen.

 

Interviewer: Så har Popular Mechanics og Scientific America forrådt den amerikanske befolkning?

 

Professor Dr. David Ray Griffin:  Jeg ved ikke, om Scientific America har. Men taler man om Popular Mechanics er det tydeligt, at de bevidst udspreder løgne i artikler. Det er absurd og forbløffende, hvis nogen, som ved bare lidt om 9/11 vil tro dem. Men Popular Mechanics appellerer heller ikke til dem, der ved noget om 9/11, Popular Mechanics appellerer til masserne, som stadig tror, at regeringen ikke står bag 9/11 og stadig tror, at alle, der modsiger den officielle 9/11-forklaring skulle være sindssyge konspirationsteoretikere.

 

Noget kommer ud fra Popular Mechanics på flot papir, der ser officielt ud og argumenterne se umidelbart ud som om de giver mening. Og så griber folk fat i det og siger: ”Se, de har pillet jer ned af piedestalen!” Men når man griber fat i materialet fra Popular Mechanics og studerer det nærmere punkt for punkt, erfarer man, at de ikke piller nogen eller noget ned fra piedestalen.

 

F.eks. giver Popular Mechanics ingen forklaring på, hvordan World Trade Center bygningerne kom ned med tilnærmelsesvist frit-falds-hastighed. De nævner ikke det flydende stål under bygningerne. Under oprydnings- og gravearbejdet dryppede der flydende stål fra murbrokkerne. Og det var måneder efter den 11. september 2001. De nævnede ikke, at nogle af stålbjælkerne fra konstruktionen var oxyderede. Og det betyder, at der måtte have været temperaturer 5 gange højere end den temperatur, som brand kan præstere. Så ja, hvis du ignorerer 90% af bevismaterialet, kan du skrive en historie, som mange mennesker vil finde sandsynlig.

 

Én af folkene fra Popular Mechanics skulle have været med i et talkshow i Seattle og da det gik op for ham, at et medlem fra Scholars For 911 Truth skulle være med i talk-showet, aflyste Popular Mechanics deltagelsen. De ville ikke stå ansigt til ansigt med en, der kendte fakta.

 

Interviewer: Og hvad ville konsekvenserne blive for Bush administrationen, hvis en sådan enorm forbrydelse ville blive afsløret? Ville det føre til en borgerkrig?

 

Professor Dr. David Ray Griffin: Nej, det ville ikke føre til borgerkrig. Det ville føre til en domsafsigelse lydende på højforræderi og uden tvivl henrettelse. Så det kan ikke overraske, at regeringen vil gå ekstremt langt med hele tiden at komme frem med nye videoer og nye historier hver eneste uge i forsøg på at understøtte den officielle historie. Det amerikanske folk har udvist en bemærkelsesværdig tolerance med denne regering. Denne regering er sluppet af sted med ting, du ville have troet gav anledning til domsafsigelse lydende på højforræderi for lang tid siden.

 

Offentliggørelsen af Downing Street referaterne viser tydeligt, at de løj os ind i en krig med Irak.

 

Den totalt inkompetente håndtering af orkanen Katrina, den massive forekomst af korruption inden for regeringen og meget mere. Enhver af disse hændelser burde have ført til en dom for embedsforbrydelse. MEN en ting det amerikanske folk ikke tolererer er kendskabet til, at deres egen regering angreb dem den 11. september og derefter har anvendt dette selvforskyldte sår som et påskud til at iværksætte en global krig imod arabiske og muslimske lande. Dette har dårlige konsekvenser for dem, og gode konsekvenser for resten af verden.

 

Én af grundene til, at jeg har været villig til at tilbringe de sidste 3 år af mit liv næsten 100% på dette emne alene er, at hvis dette emne bliver eksponeret, kan det være med til at forandre amerikansk udenrigspolitik.

 

Efter Sovjetunionens forfald blev det sagt, at nu kan vi anvende de penge vi brugte på ’koldkrig’ til at forbedre miljøet. Og knap nok var det sagt for vi begyndte at indlede nye krige – Vi fandt således et påskud for at angribe Panama. Og så fabrikerede vi Den Første Golf Krig imod Saddam og narrede Saddam til at angribe Kuwait. Vi fabrikerede løgne om, at Irakere ’smed babyer ud af rugemaskiner’. Og myndighederne sagde ”Vi må slippe af med disse monstre!” Så denne krig ’var også en løgn’.

 

Så vi har aldrig haft en pause fra krig – og så pludselig kommer 9/11. Og hvis alt dette kunne blive eksponeret, kunne vi måske få lidt fornuft tilbage til Amerika. Og således også fornuft tilbage til det internationale samfund, hvor man så kan sige: ”Lad os holde op med at myrde hinanden og i stedet anvende pengene på det vigtigste i vor tid, som er relationen mellem den menneskelige civilisation og ’jorden som et hele’- og lad os så løse dette problem inden for de næste få år.”

 

Vi lever under risikoen for en irreversibel global opvarmning, der kunne lede til enden på civilasition inden for dette århundrede.

 

Interviewer: Så er vi p.t. på randen til en global katastrofe?

 

Professor Dr. David Ray Griffin: Ifølge alt jeg har læst er vi. Nogle ville måske endda hævde, at det er fo sent. Men vi er nødt til at reagere ud fra den betragtning, at det ikke er for sent.

Dame
Herre

 

Det kan vi måske, hvis vi gør, hvad videnskaben har sagt os, nemlig reducerer industriens udledning af CO2 og andre drivhusgasser med 90% - især gælder dette for USA – europæsike lande, der allerede har reduceret noget, kan nok nøjes med 70-80%. … … …(Griffin's pludselige indskydelse om global opvarmning virker påklistret og uden sammenhæng med konteksten, vil nogle nok mene, red.)

 

Grunden til jeg nu besøger Europa er ikke, at jeg kan lide at tilbringe timer på fly, i lufthavne og på hoteller. Grunden til mit besøg er, at jeg gerne vil appellere til det europæiske samfund om at kigge seriøst på 9/11 og se, at den officielle 9/11-historie ER falsk. Og når man har erkendt dette er det vigtigt at afsløre det for resten af verden.

 

Så jeg har været i Amsterdam, i London og nu i København og snart skal jeg til Bologna – så vi får fire lande, som har hørt den appel. Og jeg vil bede om, at man danner lokale kommissioner eller sammenslutninger af borgere, som vil lytte til 9/11-sandheds-bevægelsens argumenter og bevisførelse. Og derefter lytte til hvad de amerikanske myndigheder og 9/11 kommissionen siger. 9/11 kommissionen. der har udsendt en rapport med formålet at støtte den officielle 9/11-historie. Hør deres argumentation også. Og dan derefter din egen mening om, hvad der er sandt og falsk – om hvem af os, der fortæller sandheden. Derefter kan man afsløre det for verden.

 

Tingene vender sig en lille smule i USA i øjeblikket. Men jeg tror stadig, det vil være umuligt at have en gangbar undersøgelse i USA. Men I har langt mere frihed i Europa. Jeg tror I kan gøre det her. Og I kan hjælpe i dette mareridt, der er givet navnet ”Krigen Mod Terror”. Og i stedet få os til at beskæftige os med de ægte problemer, navnligt global opvarmning.
--

 

 

SE HELE VIDEOEN ØVERST TIL HØJRE, HVOR PROFESSOR DAVID RAY GRIFFIN GIVER SIN MENING OM DEN OFFICIELLE 9/11-FORKLARING.

 

--

 

 

 

KILDE: http://video.google.com/videoplay?docid=-2755691364841170014

--

 


911avisen@911avisen.dk