Blev USA angrebet af muslimer den 11. september 2001 ?
En stor del af USA's udenrigspolitik har siden 9/11 været baseret på den antagelse, at USA var angrebet af muslimer den dag.
Denne antagelse blev anvendt, mest fremtrædende, til at retfærdiggøre krigene i Afghanistan og Irak..

 

Oversat fra Dr. David Ray Griffin's kildeunderbyggede redegørelse "Was America Attacked by Muslims on 9/11?"; Griffin's fodnoter med kilde-liste fås ad
http://davidraygriffin.com/articles/was-america-attacked-by-muslims-on-911

 

EN STOR DEL af USA's udenrigspolitik har siden 9/11 været baseret på den antagelse, at USA var angrebet af muslimer den dag.

 

Denne antagelse blev anvendt, mest fremtrædende, til at retfærdiggøre krigene i Afghanistan og Irak.

 

Der er nu bred enighed om, at brugen af 9/11 som grundlag for at angribe Irak var ulovlig:

 

Ingen af flykaprerene var irakerne, der var ikke nogen forbindelse mellem Saddam Hussein og Osama bin Laden, og Irak stod ikke bag miltbrand-angrebene ("the anthrax attacks").

 

Men det er stadig udbredt opfattelse, at det amerikanske angreb på Afghanistan var berettiget.

 

For eksempel henviser New York Times til USA's angreb på Irak som en "valgt krig" ("war of choice") imens kampen i Afghanistan kaldes "en nødvendig krig" ("war of necessity").

 

Time Magazine har døbt krigen i Afghanistan "den rigtige krig".

 

Og Barack Obama siger, at en grund til at minimere vores engagement i Irak er at få
tropper og ressourcer til at "gå efter mennesker i Afghanistan, som faktisk angreb os den 11. september 2001."

 

Den antagelse, at USA blev angrebet af muslimer den 11. september 2001 ligger også bag den udbredte opfattelse af islam som en - i følge sin natur - voldelig religion, og derfor er muslimer skyldige indtil det modsatte er bevist.

 

Denne opfattelse bidrog helt sikkert til forsøg på at skildre Obama som en muslim, hvilket satirisk blev karikeret i en kontroversiel tegneserie den 21. juli 2008 på omslaget af The New Yorker.

 

Som det kunne være illustreret ved henvisning til mange andre post-9/11 udviklinger, herunder spionage, tortur, ekstraordinær udlevering, militærdomstole, America's nye doktrin om forebyggende krig, og dens enorme stigning i militærudgifterne - har den antagelse, at World Trade Center og Pentagon blev angrebet af muslimske flykaprere, haft enorme negative konsekvenser for både internationale og nationale spørgsmål.

 

Er det tænkeligt, at denne antagelse kan være falsk? For så vidt som amerikanerne og canadierne ville sige "Nej," ville de udtrykke deres tro på, at denne antagelse er ikke blot en "antagelse", men i stedet baseret på stærke beviser.

 

Når de tilbudte beviser undersøges, viser de sig imidlertid at være bemærkelsesværdigt svage. Jeg vil illustrere dette synspunkt ved hjælp af 16 spørgsmål:

 

1. Var Mohamed Atta og de andre flykaprere fromme muslimer?


2. Havde myndighederne uigendrivelige beviser for Osama bin Laden's ansvar for 9/11?


3. Forelå der beviser for muslimske flykaprere som følge af telefonopkald fra fly?


4. Var forekomsten af flykaprere bevist ved en radiotransmission "fra American 11"?


5. Gav 'pas' og et 'pandebånd' bevis for, at al-Qaeda-agenter var på flyene


6. Beviste oplysninger i Atta's baggage at al-Qaeda operatører var ansvarlige?


7. Blev al-Qaeda operatører fanget på lufthavnens sikkerheds-videoer?


8. Var "flykaprernes" navne på passenger listerne?


9. Har DNA-tests identificeret fem flykaprere blandt ofrene ved Pentagon?


10. Er påstanden om, at nogle af "flykaprerne" stadig er i live blevet modbevist?


11. Er der entydigt bevis for, at ingen flykaprere var på flyene?


12. Var bin Laden og al-Qaeda i stand til at orkestrere og udføre angrebene?


13. Kunne Hani Hanjour have fløjet Flight 77 ind i Pentagon?


14. Ville en al-Qaeda pilot have udført denne manøvre?


15. Kunne al-Qaeda have bragt World Trade Center bygningerne ned?


16. Vil al-Qaeda operatører have imploderet bygningerne?


Konklusion

 

 

1. Var Mohamed Atta og de andre flykaprere fromme muslimer?

 

Billedet af flykaprerne fremsat af 9/11 Kommissionen er, at de var fromme muslimer. Mohamed Atta, der betragtes som deres leder, skulle angiveligt være blevet meget religiøs, endog "fanatisk".

 

I egenskab af 'fromme muslimer' kunne de portrætteres som klar til at møde deres Skaber - som en "kadre af trænede operatører villige til at dø."

- Det er uforståeligt, at en person kan drikke og gå på en striptease-bar om natten, og så dræbe sig selv den næste dag på vegne af islam. . . . Noget her hænger ikke sammen.

 

Dr. David Ray Griffin citerer professor Mahmoud Ayoub


Men dette portræt modsiges af forskellige avis historier. San Francisco Chronicle rapporterede, at Atta og andre flykaprere havde haft "mindst seks ture" til Las Vegas, hvor de havde været "engageret i nogle bestemt u-islamiske smagsprøver på forbudte nydelser." Disse aktiviteter var "u-islamiske", fordi, som en leder af Islamic Foundation i Nevada påpegede: "Ægte muslimer drikker ikke, gambler ikke og besøger ikke stripklubber."

 

Man kunne, for at være sikker, rationalisere denne opførselved at formode, at der var tale om midlertidige laster, og - som 9/11 nærmede sig - at disse unge muslimer ville angre og forberede sig til himlen.

 

Men i dagene lige før 9/11 var det rapporteret, at Atta og andre havde drukket kraftigt, tumlet rundt med strip-tease dansere, og bragt call-girls op på deres værelser.

 

Temple University's professor Mahmoud Ayoub sagde: "Det er uforståeligt, at en person kan drikke og gå på en striptease-bar om natten, og så dræbe sig selv den næste dag på vegne af islam. . . . Noget her hænger ikke sammen."


På trods af det faktum, at disse aktiviteter blev rapporteret af mainstream aviser og selv Wall Street Journal redaktionelle side 6, skrev 9/11-Kommissionen som om disse rapporter ikke fandtes og sagde: "vi har ikke set nogen troværdige beviser, der forklarer, hvorfor operatørene ved [visse lejligheder] fløj til eller mødtes i Las Vegas."

 

2. Havde myndighederne uigendrivelige beviser for Osama bin Laden's ansvar for 9/11?

 

Uanset hvad sandheden er om flykaprerenes andægrighed, måtte man svare, at der bestemt ingen tvivl er om det faktum, at de handlede under ledelse af Osama bin Laden.

 

Angrebet på Afghanistan var baseret på påstanden om, at bin Laden stod bag angrebene, og 9/11-Kommissionens-rapporten blev skrevet, som om der ingen tvivl var om denne påstand. Men hverken Bush-administrationen eller Kommissionen harde fremlagt noget bevis for det.

 

To uger efter 9/11 talte Secretary of State Colin Powell til Tim Russert i "Meet the Press" ( "Mød pressen"; tv-program), hvor han sagde, at han forventede "i den nærmeste fremtid. . . at offentliggøre. . . et dokument, der vil beskrive et helt klart bevis for, at vi forbinder [bin Laden] med dette angreb."

 

Men på et pressemøde med præsident Bush den næste morgen, vendte Powell sig og sagde, at selv om regeringen havde oplysninger om, at ingen tvivl kunne efterlades om bin Laden's ansvar, "er det meste af det klassificeret."

 

Ifølge Seymour Hersh, der henviste til embedsmænd fra både CIA og 'Department of Justice', var den egentlige grund til modvilligheden "mangelen på holdbare oplysninger."

 

Samme uge, havde Bush krævet, at Taleban udleverede bin Laden. Men Taliban, rapporterede CNN, "nægtede at udlevere bin Laden uden sikkerhed eller bevis for, at han var involveret i sidste uges angreb på USA." Bush-administrationen, sagde "der er allerede var en anklage mod Osama bin Laden" [for angrebene i Tanzania, Kenya, og andre steder] og afviste kravet om dokumentation i forbindelse med 9/11.

 

Opgaven med at tilvejebringe sådanne beviser, blev taget op af den britiske premierminister Tony Blair, som den 4 oktober offentliggjorde et dokument med titlen "Ansvaret for de grusomme terrorhandlinger i USA." (“Responsibility for the Terrorist Atrocities in the United States”)

 

Oplistende "klare konklusioner fremsat af regeringen," hed det sig: "Osama bin Laden og al-Qaeda - det terrornetværk, som han leder - planlægde og gennemførte grusomhederne den 11. september 2001."

 

Blairs rapport begyndte imidlertidmed at sige: "Dette dokument har ikke til formål at kunne danne grundlag for en indbringelse af Osama bin Laden for en domstol."

 

Denne svaghed blev næste dag bemærket af BBC, som sagde: "Der er ingen direkte beviser i det offentlige rum, som forbinder Osama bin Laden at angrebene den 11. september. I bedste fald er der tale om indicier "

- Grunden til, at 9/11 er ikke nævnt på Osama Bin Laden's Most Wanted site er, at FBI ikke har nogen hårde beviser, som forbinder Bin Laden til 9/11.

 

Dr. David Ray Griffin citerer FBI’s chief of investigative publicity

 

Efter USA havde angrebet Afghanistan, sagde en højtstående Taliban leder: "Vi har bedt om dokumentation for Osama's engagement, men de har nægtet. Hvorfor? "

 

Svaret på dette spørgsmål kan forklares, ved den omstændighed, at indtil denne dag kundgør FBI's "Most Wanted Terrorist"website om bin Laden, at han er ønsket for bombesprængningerne i Dar es Salaam, Tanzania og Nairobi - 9/11 nævnes ikke.

 

Da FBI's chef for offentliggørelse af undersøgelserne ("FBI’s chief of investigative publicity") blev spurgt, hvorfor ikke, svarede han: "Grunden til, at 9/11 ikke er nævnt på Osama bin Laden's Most Wanted site er, at FBI ikke har nogen hårde beviser, som forbinder Bin Laden til 9/11."

 

Det hævdes ofte, at bin Ladens skyld er bevist ved en video, efter sigende fundet af amerikanske efterretningsofficerer i Afghanistan i november 2001, hvor bin Laden synes at rapportere at have planlagt angrebene.

 

Men kritikere, påpege adskillige problemer med denne "tilståelses-video," og har kaldt den et falskneri.

 

General Hamid Gul, en tidligere leder af Pakistans ISI, sagde: "Jeg tror, der er en, som ligner Osama bin Laden."

 

Faktisk ligner manden på videoen ikke engang, idet han er tungere og mørkere end bin Laden, han har en bredere næse, er iført smykker og skriver med sin højre hånd.

 

FBI anser i alle tilfælde, naturligvis ikke denne video, som hårde beviser for bin Ladens ansvar for 9/11.

 

Hvad så med 9/11-Kommissionens? Jeg nævnte tidligere, at den gav indtrykket af at have haft solide beviser for bin Ladens skyld.

 

Men Thomas Kean og Lee Hamilton, 9/11-Kommissionens medformænd, underminerede dette indtryk i deres opfølgningsbog med undertitlen "historien om 9/11-Kommissionen indefra" (“the inside story of the 9/11 Commission").

 

Hver gang Kommissionen havde citeret beviser for bin Laden's ansvar, refererede noten bagest i bogen til CIA-tilvejebragte oplysninger, der var (formodentligt) blevet udløst under forhør af al-Qaeda operatører.

 

Langt den vigtigste af disse operatører blev Khalid Sheikh Mohammed (KSM) - han blev beskrevet som "Mastermind" af 9/11-angrebene. Kommissionen skrev for eksempel:

 

"Bin Laden. . . besluttettede til sidst at give grønt lys for 9/11-operationen engang i slutningen af 1998 eller begyndelsen af 1999. . . Bin Ladin udvalgte også snart fire personer til at tjene som selvmords-operatører. . . . Atta hvem Bin Ladin valgte til at stå i spidsen for gruppen - mødtes med Bin Ladin flere gange for at modtage yderligere instrukser, herunder en foreløbig liste over godkendte mål: World Trade Center, Pentagon, og Det Hvide Hus i Washington."

 

Noten for hvert af disse udsagn siger "afhøring af KSM."

 

Kean og Hamilton rapporterede dog, at de ikke havde succes med at "få adgang til stjerne-vidner i varetægt. . . , Mest bemærkelsesværdigt Khalid Sheikh Mohammed."

 

Ud over ikke at få lov til at interviewe disse vidner, var de ikke tilladt at observere forhørerne gennem envejs-glas, endsige at tale med de forhørte.

 

Derfor har de beklaget sig: "Vi. . . havde ikke mulighed for at vurdere troværdigheden af tilbageholdte oplysninger. Hvordan kunne vi vide, om nogen, f.eks Khalid Sheikh Mohammed. . . fortalte os sandheden?"

 

En NBC "deep background" rapport påpegede i 2008 et yderligere problem: KSM og de andre al-Qaeda ledere havde været udsat for "forbedrede forhørsteknikker", dvs, tortur, og det er nu almindeligt anerkendt, at udtalelser frembragt under tortur har en manglende troværdighed .


"Mindst fire af operatørene, hvis forhør figurerede i 9/11-Kommissionens-rapporten," påpegede NBC rapporten, "har hævdet, at de fortalte forhørslederne kritiske oplysninger for at standse 'torturen".

 

NBC citerede derefter Michael Ratner, formanden for for 'Center for Grundlovssikrede Rettigheder' ("Center for Constitutional Rights"), som siger: "De fleste mennesker ser på 9/11-Kommissionens-rapporten som et betroet historisk dokument. Hvis deres konklusioner blev støttet af oplysninger stammende fra tortur. . . er deres konklusioner mistænkelige."


Således har hverken det Hvide Hus, den britiske regering, FBI, eller 9/11-Kommissionen fremlagt solide beviser for, at Osama bin Laden stod bag 9/11.

 

3. Forelå der beviser for muslimske flykaprere som følge af telefonopkald fra fly?

 

Ikke desto mindre måtte mange læsere svare, at der ikke kan være tvivl om, at fly blev overtaget af al-Qaeda flykaprere, fordi deres tilstedeværelse og aktioner på fly blev rapporteret via telefonopkald fra passagerer og flypersonale med mobiltelefoner, der spillede en særlig fremtrædende rolle.

 

Den mest berømte af de rapporterede opkald var fra CNN kommentator Barbara Olson til hendes mand, US Solicitor General Ted OLSON (advokat i højt embedde).

 

Ifølge CNN, oplyste han, at hans kone havde "kaldt ham to gange på en mobiltelefon fra American Airlines Flight 77" og sagt, at "alle passagerer og flypersonale, herunder piloter, blev fordrevet til flyets bagende af. . . flykaprere [bevæbnet med] knive og hobbyknive."

 

Selv om disse rapporterede opkald, som sammenfattes ved Ted Olson, ikke beskrev flykaprerene som værende medlemmer af al- Qaeda, blev sådanne beskrivelser leveret via opkald fra andre flyvninger, især United 93, hvorfra omkring et dusin mobiltelefon opkald angiveligt skulle være blevet modtaget før det styrtede ned i Pennsylvania.

 

Ifølge en Washington Post historien af 13. september:

 

" [P]assager Jeremy Glick anvendte en mobiltelefon for at fortælle sin kone, Lyzbeth,. . . at Boeing 757's cockpit var blevet overtaget af tre mellemøstligt udseende mænd. . . . De terrorister, der bar rødt pandebånd, havde beordret piloterne, flypersonalet og passagererne til den bageste del af flyet."

 

En historie om en "mobiltelefon samtale" mellem stewardesse Sandra Bradshaw og hendes mand gav denne rapport:


"Hun sagde, at flyet var blevet overtaget af tre mænd med knive. Hun havde fået et nært kig på en af de flykaprere. . . . 'Han havde en islamisk udseende', fortalte hun sin mand."

 

Disse mobiltelefon-opkald var anledning til, at offentligheden blev informeret om, at flykaprerne så mellemøstlige ud og endda islamiske.

- Der var imidlertid et stort problem med disse rapporterede opkald: Givet den tilgængelige teknologi i 2001,var mobiltelefoni fra rutefly ved højder på mere end et par tusinde feet, især opklad på mere end et par sekunder, ikke muligt, og alligevel eksisterede disse opkald, hvoraf nogle angiveligt varede et minut eller mere, og angiveligt fandt sted, da flyene var over 30.000 eller sågar 40.000 feet.

 

Dr. David Ray Griffin

 

Stadigt flere specifikke oplysninger blev angiveligt overført i et 12-minutters mobiltelefon opkald fra stewardesse Amy Sweeney om American Flight 11, der var ved at flyve ind i det nordlige tårn (wtc1) af World Trade Center.

 

Efter at være kommet i forbindelse med American Airlines ansatte Michael Woodward og fortalt ham, at mænd af "mellemøstlig afstamning" havde kapret hendes fly, gav hun ham deres sæde numre, fra hvilke han var i stand til at lære identiteten af Mohamed Atta og to andre flykaprere.

 

Amy Sweeney's opkald var kritisk, forklarede ABC News, for uden dét kunne "flyet være smadret uden en eneste sikkerhed for, at mændene, der tog styringen var forbundet til al Qaeda."

 

Der var imidlertid et stort problem med disse rapporterede opkald: Givet den tilgængelige teknologi i 2001,var mobiltelefoni fra rutefly ved højder på mere end et par tusinde feet, især opklad på mere end et par sekunder, ikke muligt, og alligevel eksisterede disse opkald, hvoraf nogle angiveligt varede et minut eller mere, og angiveligt fandt sted, da flyene var over 30.000 eller sågar 40.000 feet.

 

Dette problem blev forklaret af nogle troværdige mennesker, herunder videnskabsmand AK Dewdney, som i mange år havde skrevet en kolonne for Scientific American.

 

Selv om nogle af forkæmperne for den officielle betragtning, såsom Popular Mechanics, har bestridt påstanden om, at stor-højde-opkald fra rutefly var umuligt, er det et faktum, at FBI, efter først at have støttet påstanden om, at sådanne opkald blev foretaget, trak denne støtte tilbage et par år senere.

 

Med hensyn til det rapporterede 12-minutters opkald fra Amy Sweeney til Michael Woodward, blev en erklæring underskrevet af FBI agent James Lechner og dateret den 12 september (2001) - og heri blev udtalt, at ifølge Woodward, havde Sweeney "anvendt en mobiltelefon."

 

Men da 9/11-Kommissionen drøftede dette telefonopkald i sin rapport, som udkom i juli 2004, erklæredes det, at Sweeney havde anvendt en "onboard phone".

 

Bag denne ændring lå en usandsynlig påstand fra FBI tidligere i 2004: Selv om Woodward havde undladt at nævne dette, da FBI agent Lechner interviewede ham om 9/11, havde han gentaget Sweeney opkald ordret til en kollega på hans kontor, som igen havde gentaget det til en anden kollega på det amerikanske hovedkvarter i Dallas, der havde optaget det, og denne registrering, som blev opdaget i 2004-tilkendegav, at Sweeney havde anvendt en passager-sædet telefon, takket være "et AirFone kort, der blev givet til hende af en anden stewardesse."

 

Denne påstand er usandsynlig, fordi, hvis denne genspillede optagelse virkelig havde været foretaget på 9/11, kan vi ikke tro, at Woodward ville have undladt at nævne det for FBI agent Lechner senere samme dag.

 

Mens Lechner tog noter, ville Woodward ville formentligt have sagt: "Du behøver ikke at stole på min hukommelse. Der er en optagelse af en ordret gentagelse af Sweeney's udtalelser nede i Dallas."

 

Det er også usandsynligt, at Woodward efter at have gentaget gentet Sweeney's udtalelse om, at hun havde brugt

"et AirFone kort, der blev givet til hende af en anden stewardesse,"ville have fortalt Lechner, som sidstnævntes skriftlige erklæring siger, at Sweeney havde "brugt en mobiltelefon."

 

Lechner's skriftlige erklæring viser, at FBI i første omgang støttede påstanden om, at Sweeney havde haft et 12-minutters mobiltelefon opkald fra et højt flyvende ("high-altitude airliner") passagerfly.

 

Skaber FBI's ændring af historien, efter deres første udgave havde vist sig at være teknisk umulig ikke mistanken om, at hele historien var en fabrikation?

 

Denne mistanke styrkes af FBI's ændring af historie i forhold til United Flight 93.

 

Selvom vi oprindeligt blev fortalt, at denne flyvning havde været kilde til omkring et dusin mobiltelefonopkald - nogle af dem, mens flyet var på over 40.000 fod - gav FBI en helt anden rapport ved 2006 retssagen mod Zacarias Moussaoui, den såkaldte 20. flykaprer.

 

FBI talsmand sagde: "13 af de skrækslagne passagerer og besætningsmedlemmer foretog 35 'air phone calls' og to mobil-telefonopkald."

 

I stedet for at der har været omkring et dusin mobiltelefon opkald fra Flight 93, erklærede FBI i 2005, var der reelt kun var to.

Hvorfor blev det stadig sagt, at to opkald ville have været muligt? De blev angiveligt foretaget kl. 9:58, da flyet angiveligt var nede på en højde af 5.000 fod.

 

Selv om dette stadig var temmelig højt for et vellykket mobiltelefonopkald i 2001, ville disse opkald, i modsætning til opkald fra 30.000 fod eller højere, have været mindst diskutabelt mulige.

 

Hvis sandheden af FBI's nyeste forklaring antages, hvordan kan man så forklare det faktum, at så mange mennesker havde rapporteret, at de havde modtaget mobiltelefonopkald?

 

I de fleste tilfælde ser det ud til, at disse mennesker havde fået at vide af opkalderne, at de brugte mobiltelefoner.

 

For eksempel sagde en Newsweek historie om United 93:

 

"Elizabeth Wainio, 27, talte til sin stedmor i Maryland. En anden passager, forklarer hun, havde lånt hende en mobiltelefon og bedt hende at ringe til sin familie."

 

I sådanne tilfælde kunne vi antage, at de mennesker, der modtager opkald simpelthen vildledende havde hørt, eller husket galt, hvad de var blevet fortalt.

 

Men dette ville danne postulat for, at omkring en halv snes mennesker havde gjort den samme fejl.

 

En endnu mere alvorlig vanskelighed er forelagt i tilfældet med Deena Burnett, der sagde, at hun havde modtaget tre til fem opkald fra sin mand, Tom Burnett. Hun vidste, at han brugte sin mobiltelefon, hvilket hun indberettede til FBI den samme dag og derefter i pressen og i en bog, fordi hun havde genkendt hans telefonnummer på sin telefons Caller ID.

 

Vi kan ikke antage, at hun skal have taget fejl på dette punkt. Vi ved også, helt sikkert, at vi ikke kan beskylde hende for at lyve.


Derfor, hvis vi accepterer FBI's rapport, ifølge hvilken Tom Burnett ikke foretog noget mobiltelefon opkald fra Flight 93, kan vi kun konkludere, at opkaldene var fingerede - at Deena Burnett blev narret. Selv om dette forslag ved første øjekast kan synes aparte, er der tre forhold, som tilsammen, viser, at det er mere sandsynligt, end nogen af alternativerne.

- For det første var voice morphing-teknologi på dette tidspunkt fremskreden nok til at gennemføre falske opkald.
En 1999 Washington Post artikel beskrev demonstrationer, hvor stemmerne fra generalerne, Colin Powell og Carl Steiner, blev hørt sige ting, de aldrig havde sagt.

 

Dr. David Ray Griffin

 

For det første var voice morphing-teknologi på dette tidspunkt fremskreden nok til at gennemføre falske opkald.

 

En 1999 Washington Post artikel beskrev demonstrationer, hvor stemmerne fra generalerne, Colin Powell og Carl Steiner, blev hørt sige ting, de aldrig havde sagt.

 

For det andet er der enheder, hvormed man kan fake en persons telefonnummer, så det vil blive vist på modtagerens Caller ID.

 

For det tredje, den konklusion, at den person, som kaldte Deena Burnett ikke var hendes mand kan baseres på forskellige elementer i opkaldene. For eksempel da Deena fortalte den, der ringede op, at "ungerne" bad om at snakke med ham, sagde han: "Fortæl dem jeg vil tale med dem senere." Det var 20 minutter efter Tom angiveligt havde indset, at flykaprerne var på en selvmord mission med planer om at "smadre flyet", og 10 minutter efter, at han og andre passagerer angiveligt havde besluttet, at så snart de var "over et landdistrikt" skulle de forsøge at få kontrol over flyet.


Dertil kommer, at flykaprerne angiveligt allerede havde dræbt en person.

 

I betragtning af alt dette ville den rigtige Tom Burnett have vidst, at han sandsynligvis vil dø på den ene eller den anden måde, i de næste par minutter. Er det troværdigt, at snarere end at tage den sandsynligvis sidste chance for at tale med sine børn, ville han sige, at han ville "tale med dem senere"? Er det ikke mere sandsynligt, at "Tom" fremsat denne erklæring, for at undgå at afsløre, at han intet vidste om "ungerne", måske ikke engang deres navne?

 

Yderligere bevis for, at opkaldene var fingerede, er leveret af tidsmæssige problemer i nogle af dem. Ifølge 9/11-Kommissionen, styrtede Flight 93 ned kl. 10:03 som følge af passager oprør, der begyndte kl. 9:57.

 

Men ifølge Lyzbeth Glick's forklaring af ovennævnte mobiltelefonopkald fra sin mand, Jeremy Glick, fortalte hun ham om sammenbruddet i det sydlige tårn, og det skete ikke før kl. 9:59, to minutter efter den påståede revolte var startet.

 

Efter dette, rapporterede hun, fortsatte deres samtale i flere minutter, før han fortalte hende, at passagererne var ved at tage en afstemning om, hvorvidt de skulle angribe.

 

Ifølge Lyzbeth Glick's forklaring var revolten derfor først ved at begynde kl. 10:03, da flyet (ifølge den officielle historie) styrtede ned.

 

Et timing-problem forekom også i ovennævnte opkald fra stewardesse Amy Sweeney. Mens hun beskrev flykaprerne, ifølge FBI's forklaring af hendes opklad, stormede og overtog de kontrollen med cockpittet.

 

Men selv om kapringen af Flight 11 "begyndte kl. 8:14 eller kort derefter," sagde 9/11-Kommissionen, at Sweeney's opkald ikke gik igennem før kl. 8:25.

 

Hendes påståede opkald beskrev med andre ord kapringen som begyndende mere end 11 minutter efter at den, ifølge den officielle tidsplan, var blevet gennemført med et tilfredsstillende resultat.

 

Flere linjer af beviser antyder derfor derfor, at mobiltelefonopkaldene blev forfalsket.

 

Dette forhold har stor betydning, fordi det indebærer, at alle de rapporterede opkald fra flyene, herunder de, der skulle være foretaget fra 'onboard phones' var falske. Hvorfor? Fordi hvis flyene virkeligt var blevet overtaget ved en uventet flykapring,

ville ingen have været klar til at lave forfalskede mobiltelefonopkald.

- Hvis idéen om, at flyene blev overtaget af flykaprere, der så "mellemøstlige" ud, ja, endda "islamiske", så har idéen været baseret på de rapporterede opkald, og så er denne idé ubegrundet.

 

Dr. David Ray Griffin

 

Hertil kommer, at FBI foruden at antyde, mest tydeligt i tilfældet med Deena Burnett, at telefonopkald rapporterende om hijackings var forfalsket, kommer ud og siger i sin rapport om opkald fra Flight 77, at ingen opkald fra Barbara Olson forekom.

 

Den nævner hende dog. Men udover at tilskrive kun ét opkald til hende, ikke to, henviser FBI rapporten til det som et "unconnected call ", hvilket (naturligvis) varede "0 sekunder."

 

I 2006, med andre ord, antyder FBI, som er en del af Department of Justice, at historien fortalt DOJ's tidligere general-advokat var usand.

 

Selv om det ikke er nævnt i pressen, var det en forbløffende udvikling. Denne FBI rapport efterlader kun to mulige forklaringer på Ted Olson's historie: Enten har han fundet på det eller også var han som Deena Burnett og flere andre, blevet narret.

 

I begge tilfælde var historien om Barbara Olson's telefonopkald med meldinger om flykaprere, som overtager Flight 77, baseret på bedrag.


Åbnings-afsnittet af 9/11-Kommissionens rapport har titlen "Indenfor i de Fire Fly" (“Inside the Four Flights”). Oplysningerne i dette afsnit bygger næsten udelukkende på de rapporterede telefonopkald. Men hvis de rapporterede opkald blev fingerede, har vi ingen idé om, hvad der skete inde i disse fly.

 

Hvis idéen om, at flyene blev overtaget af flykaprere, der så "mellemøstlige" ud ("Middle Eastern"), ja, endda "islamiske" ("Islamic"), så har idéen været baseret på de rapporterede opkald, og så er denne idé ubegrundet.

 

4. Var forekomsten af flykaprere bevist ved en radiotransmission "fra American 11"?

 

Det kan anfægtes, som svar, at det ikke er rigtigt, fordi vi ved, at amerikanske Flight 11 blev kapret alene takket være en
radiotransmission, hvor stemmen fra en af flyets flykaprere er hørt.

 

Ifølge 9/11-Kommissionen har en flyveleder for denne flyvning hørt en radiotransmission kl. 8:25, hvor nogen - bredt antaget at være Mohamed Atta - fortalte passagererne: "Vi har nogle planer. Bare bliv stille, og du vil
blive okay. Vi vender tilbage til lufthavnen. " ("We have some planes. Just stay quiet, and you’ll be okay. We are returning to the airport.").

 

Efter at citere denne transmission skrev Kommissionen: "Den registeransvarlige fortalt os, at han så
vidste det var en flykapring." (“The controller told us that he then knew it was a hijacking.”).

 

Var denne transmission ikke i sandhed et bevis på, at Flight 11 var blevet kapret?

 

Dette kunne tilføre os et sådant bevis, hvis vi vidste, at - som Kommissionen hævdede - at "transmission kom fra American 11." (“transmission came from American 11.”).

Men det gør vi ikke.

 

Ifølge FAA's “Summary of Air Traffic Hijack Events,” offentliggjort den 17 september 2001 var transmissionen var "fra en ukendt oprindelse." (“from an unknown origin”).

 

Bill Peacock, FAA's lufttrafikdirektør ("air traffic director"), udtalte: "Vi ved ikke, hvor transmissionen kom fra."

 

Kommissionens påstand om, at det kom fra American 11, var blot en antagelse.

 

Transmissionen kan være kommet fra det samme rum, hvorfra opkaldene til Deena Burnett oprindede.

 

Derfor giver den påståede radiotransmission fra Flight 11, ligesom de påståede telefonopkald fra flyene, os intet bevis for, at flyene blev overtaget af al- Qaeda flykaprere.

 

5. Gav 'pas' og et 'pandebånd' bevis for, at al-Qaeda-agenter var på flyene

 

Men regeringens forklaring om al-Qaeda flykaprere hvilede også delvis på påstande om, at pas og hovedbånd tilhørende al-Qaeda operatører blev fundet, hvor flyene ramte. Men disse påstande er åbenlyst absurde.

 

En uge efter angrebene rapporterede FBI, at der ved en søgning på gaderne efter ødelæggelsen af World Trade Center var opdaget passet af en af Flight 11 flykaprere, Satam al-Suqami.

- Men regeringens forklaring om al-Qaeda flykaprere hvilede også delvis på påstande om, at pas og hovedbånd tilhørende al-Qaeda operatører blev fundet, hvor flyene ramte. Men disse påstande er åbenlyst absurde.

 

Dr. David Ray Griffin

 

Men denne påstand ikke gik igennem grine-testen . "Iidéen om, at dette pas uskadt var undsluppet fra dette flamme-inferno," skrev en britisk journalist, "viser den godtroenhed, der findes blandt uforbeholdne tilhænger af FBI's slåen hårdt ned på terrorisme."

 

I 2004, hvor 9/11-Kommissionen diskuterede den påståede opdagelse af dette pas, var historien blevet modificeret til at sige, at "en forbipasserende samlede det op og gav det til en NYPD detektiv kort før World Trade Centers tårne kollapsede."

 

Så i stedet for at skulle overleve sammenbruddet i det nordlige Tvillingetårn, behøvede passet kun at flygte fra flyet kabine samt undgå at blive destrueret eller mærket ved den øjeblikkelige flybrændstof-brand, og derefter slippe ud af bygningen så det kunne falde til jorden!

 

Lige så absurd er påstanden om, at passet tilhørende Ziad Jarrah, den påståede pilot af Flight 93, blev fundet på dette flys ulykkessted i Pennsylvania.

 

Dette pas blev angiveligt fundet på jorden, selvom der var næsten intet var på ullykkesstedet, der kunne angive, at et passagerfly skulle være styrtet ned der.

 

Grunden til denne mangel på vragdele, fik vi at vide, var, at flyet var blevet styret nedad med 580 miles i timen, og idet det ramte den svampede Pennsylvania jord, havde det begravet sig dybt i jorden.

 

New York Times journalist Jere Longman gentog, hvad han havde fået at vide af myndigheder og skrev: "Flyskroget borede sig selv mere end tredive feet ned i den porøse selvdækkende jord. Det var som om en marmorkugle var faldet i vandet."

 

Så vi skal tro, at lige før flyet begravede sig selv i jorden, undslap Jarrah's pas fra cockpittet og landede på jorden. Havde Jarrah med en fart af 580 miles i timen et vinduet åbent?

- Så vi skal tro, at lige før flyet begravede sig selv i jorden, undslap Jarrah's pas fra cockpittet og landede på jorden. Havde Jarrah med en fart af 580 miles i timen et vinduet åbent?

 

Dr. David Ray Griffin

 

Ligeledes fundet på jorden, ifølge regeringens beviser fremlagt ved Moussaoui retssagen, var et rødt pandebånd.

 

Dette blev anset for et bevis for, at al-Qaeda flykaprere var på Flight 93, fordi de, ifølge nogle af telefonopkaldene, bar røde pandebånd. Men ud over at være absurd af samme årsag som påstanden om Jarrah pas, var denne påstand om pandebånd problematisk af en anden grund.

 

Tidligere CIA-agent Milt Bearden, der hjalp med at uddanne Mujahideen krigere i Afghanistan, har påpeget, at det ville have været meget usandsynligt, at medlemmer af al-Qaeda ville have båret sådanne pandebånd:

 

[Det røde hovedbånd] er en entydig Shi'a muslimske prydelse. Det er noget, der går tilbage til dannelsen af Shi'a sekten. . . . Det repræsenterer forberedelse af ham, der bærer dette røde hovedbøjle, til at ofre sit liv, til at myrde sig selv for sagen.

 

Sunnimuslimerne er i det store og hele den slags mennesker, der fulgte Osama bin Laden [og] de gør det ikke.


Vi lærte kort efter invasionen af Irak, at nogle mennesker i den amerikanske regering ikke kendte forskellen mellem Shi'a og sunni-muslimer.

 

Har disse mennesker besluttet at flykaprernes ville blive betegnet som bærende røde pandebånd?

 

 

6. Beviste oplysninger i Atta's baggage at al-Qaeda operatører var ansvarlige?

 

Jeg kommer nu til beviset, som siges at give det stærkeste bevis for, at flyene var blevet kapret af Mohamed Atta og andre medlemmer af al-Qaeda. Dette bevismateriale blev angiveligt fundet i to stykker af Atta's bagage, som blev opdaget inde i Boston lufthavn efter angrebene.

 

Bagagen var der, fik vi at vide, for selv om Atta allerede var i Boston den 10. september, havde han og et andet al-Qaeda medlem, Abdul al-Omari, lejet en blå Nissan og kørt op til Portland, Maine, og der opholdt sig natten over.

- Hvorfor ville Mohamed Atta have planlagt at medbringe sit testamente på et fly, han planlagde at styrte ind i World Trade Center?

 

Dr. David Ray Griffin

 

De tog et pendler-fly tilbage til Boston tidligt næste morgen i tide til at komme med Flight 11, men Atta's bagage kom ikke med.

 

Denne bagage, der ifølge FBI-erklæringen underskrevet af James Lechner, indeholdt meget belastende materiale, herunder en håndholdt flight computer, flyvesimulator manualer, to videobånd om Boeing-fly, en slide-rule flight calculator, en kopi af Koranen, og Atta's sidste vilje og testamente.

 

Dette materiale er blevet bredt taget som bevis for, at al-Qaeda og dermed Osama bin Laden var bag 9/11 angrebene.

 

Når nøje undersøgt, mister Atta-til-Portland-historien al troværdighed. Et problem er selve idéen om, at Atta ville have planlagt at tage alle disse ting i bagagen, som skulle overføres til Flight 11. Hvad ville en flight computer og andre remedier hjælpe inde i en kuffert i flyet's bagagerum?

 

Hvorfor ville Mohamed Atta have planlagt at medbringe sit testamente på et fly, han planlagde at styrte ind i World Trade Center?

 

Et andet problem er spørgsmålet om, hvorfor Atta's bagage ikke blev overført til Flight 11.

 

Ifølge en Associated Press historie, som fremkom fire dage efter 9/11, blev det sagt, at Atta's flyvning "ankom til Logan. . . tidsnok for ham til at komme med American Airlines flight 11 til Los Angeles, men for sent for hans bagage, der skal lastes."

 

9/11-Kommissionen havde på et tidspunkt åbenbart planlagt at støtte denne påstand. Men da 9/11-Kommissionens rapport kom frem, hed det: "Atta og Omari ankom til Boston kl. 6:45" og derefter "checkede de ind og steg ombord på American Airlines Flight 11", som var "planlagt til at afgå kl. 7:45."

 

Ved at indrømme, at der var næsten en hel time for bagage, der skulle overføres til Flight 11, stod Kommissionen tilbage uden nogen forklaring på, hvorfor der ikke var.

 

Stadig et problem med Atta-til-Portland-historien var spørgsmålet om, hvorfor han ville have taget denne tur. Hvis pendler-flyveren var forsinket, ville Atta, der var leder af flykaprerne samt tilsigtet pilot for Flight 11, have haft til at aflyse hele operationen, som han angiveligt skulle havde planlagt i to år.

- To flykaprere havde kørt i en blå Nissan til Portland og derefter taget et pendler-fly tilbage til Boston næste morgen, men deres navne var Adnan og Ameer Bukhari.
Denne historie faldt fra hinanden om eftermiddagen den 13. september, da det blev opdaget, at Bukharis - til hvem myndigheder angiveligt var ledt af materiale i Nissan'en ved Portland Jetport - ikke var afgået ved døden den 9/11: Adnan var stadig i live og Ameer var død året før.

 

Dr. David Ray Griffin

 

9/11-Kommissionen indrømmede, som FBI tidligere havde gjort det, at den ikke havde svar på dette spørgsmål.

 

Det fjerde og det største problem med historien er dog, at den ikke forekom før den 16. september, fem dage efter 9/11 - og efter sammenbruddet af en tidligere historie.

 

Ifølge nyhedsrapporter umiddelbart efter 9/11 var det belastende materiale, snarere end at være blevet fundet i Atta's bagage inde i lufthavnen, blevet fundet i en hvid Mitsubishi, som Atta havde forladt på Boston lufthavns parkeringsplads.

 

To flykaprere havde kørt i en blå Nissan til Portland og derefter taget et pendler-fly tilbage til Boston næste morgen, men deres navne var Adnan og Ameer Bukhari.

 

Denne historie faldt fra hinanden om eftermiddagen den 13. september, da det blev opdaget, at Bukharis - til hvem myndigheder angiveligt var ledt af materiale i Nissan'en ved Portland Jetport - ikke var afgået ved døden den 9/11: Adnan var stadig i live og Ameer var død året før.

 

Næste dag, den 14. september, sagde en Associated Press historie, at det var Atta og en kammerat, der havde kørt den blå Nissan til Portland, opholdt sig natten over, og derefter taget en pendler flyvning tilbage til Boston.

 

De belastende materiale, blev dog stadig sagt fundet i en bil i Boston lufthavn, en bil, der nu siges at have været lejet af "yderligere mistænkte" (“additional suspects").

 

Endelig den 16 september specificerede en Washington Post historie - udover at sige, at Nissan'en var blevet taget til Portland af Atta og al-Omari - at de belastende materiale var blevet fundet i Atta's bagage inde i Boston airport.

 

Givet denne udredning af Atta-til-Portland-historien, hvordan kan vi undgå den konklusion, at historien var en fabrikation?

 

7. Blev al-Qaeda operatører fanget på lufthavnens sikkerheds-videoer?

 

Endnu en anden form for dokumentation for påstanden om al-Qaeda operatører bestod af billeder fra videos, som angiveligt er optaget af lufthavnens sikkerhedskameraer, og som skulle vise flykaprere tjekke ind i lufthavne.

 

Kort efter angrebene, for eksempel, blev der optaget billeder, der viser Atta og al-Omari i en lufthavn, billeder, "der blev blinker rundt om i verden."

 

Men selv om det var almindeligt antaget, at disse billeder er fra lufthavnen i Boston, var de faktisk fra lufthavnen i Portland.

 

Ingen billeder visende Atta eller andre af de påståede flykaprere ved lufthavnen Boston's Logan Airport blev nogensinde produceret.

 

Vi har i bedste fald fotografisk dokumentation for, at Atta og al-Omari var i Portland lufthavn.

 

Desuden, set i lyset af, at historien om at Atta og al-Omari rejste til Portland tilsyneladende var et sent påhit, kan vi forvente, at det fotografiske bevis for, at de var i lufthavnen Portland Jetport om morgenen den 11. september vil være problematisk.

 

Og faktisk er det tilfældet.

 

Det viser Atta og Omari uden hverken jakker eller slips på, mens Portland billet agent sagde, at de havde været iført jakker og slips.

 

Dertil kommer, at et foto, som viser Atta og al-Omari passere gennem lufthavnens sikkerhed-checkpoint er markeret både 05:45 og 05:53.

 

En anden lufthavns-video blev uddelt på dagen i 2004, da 9/11-Kommissionens rapport blev offentliggjort.

The Associated Press, som brugte et udsnit fra det som bestyrkelse af den officielle historie, tilføjede denne billedtekst:

 

'Hijacker Khalid al-Mihdhar. . . passerer - på dette billede fra en overvågningsvideo - gennem sikkerheds-checkpoint i Dulles International Airport i Chantilly, Va, den 11. september 2001, kun få timer før American Airlines Flight 77 styrtede ned i Pentagon'

 

Men som Rowland Morgan og Ian Henshall har påpeget, at

 

'en normal sikkerheds-video har tid og dato brændt ind i det integrerende videobillede fra regitreret udstyr i henhold til et autoriseret mønster, der godtgør ægtheden sammen med kameraets identifikation og placering og området kameraet dækker. Den video, udgivet i 2004, indeholdt ikke en sådan data.'

 

The Associated Press til trods indeholder denne video ingen beviser for, at den blev truffet i lufthavnen Dulles International Airport den 11. september.

 

Et andet problem med denne såkaldte Dulles-video er, at selv om en af de mænd, om det var identificeret af 9/11-Kommissionen som Hani Hanjour, havde han "ikke den fjerneste lighed med Hanjour".

 

Mens Hanjour var tynd og havde en vigende hårgrænse (som det fremgår af et foto taget seks dage før 9/11), havde manden på videoen et noget robust hoved med fuld hårpragt og uden vigende vigende hårgrænse.

 

Kort sagt: Videobevis for, at de navngivne flykaprere checkede ind i lufthavne den 11. september er ikke-eksisterende.

 

Ud over det faktum, at videoerne. der angiveligt viser flykaprere af flyene Flight 11 og Flight 77 stinker af fup, er der ingen andre videoer, der blot så meget som angiveligt viser flykaprere for de to andre flyvninger.

 

Hvis disse 19 mænd virkelig havde checket ind i Boston og Dulles lufthavne den pågældende dag, burde der være autentiske sikkerhedsvideoer til at kunne bevise dette.

 

8. Var "flykaprernes" navne på passenger listerne?

 

Hvad med passagerlisterne, som listen alle passagerer på flyvningerne? Hvis de påståede flykaprere købte billetter og gik om bord på flyene, ville deres navne have været på manifesterne for disse flyvninger.

 

Og vi fik at vide, at de var.

 

Ifølge counter-terrorisme koordinator ("counterterrorism coordinator") Richard Clarke, fortalte FBI ham omkring kl. 10:00 om formiddagen, at FBI genkendte navnene på nogle al-Qaeda operatører i passager-listen, FBI havde modtaget fra flyene.

 

Som for at vise, hvordan FBI selve erhvervet sin liste, sagde Robert Bonner, lederen af Customs and Border Protection, følgende til 9/11-Kommissionen i 2004:

 

Om morgenen den 11. september var Customs Office of Intelligence i stand til at identificere de sandsynlige terrorist-flykaprere gennem en vurdering af data i forbindelse med passager-listen ("the passenger manifest") for de fire terrorist-kaprede fly.

 

Inden for 45 minutter af angrebene fremsendte Customs Office of Intelligence passagerlisterne med navnene på ofrene og 19 sandsynlige flykaprere til FBI og efterretningstjenesten ("the intelligence community").

 

Under afhøring tilføjede Bonner:

 

"Vi var i stand til at trække passagerlisterne fra flyselskaber for hver af de fire flyvninger. Vi kørte passagerlisterne gennem vores kontrol-system. . . . Da klokken var 11:00, havde jeg set et ark, som hovedsageligt identificerede de 19 sandsynlige flykaprere. Og faktisk viste det sig baseret på yderligere opfølgning i en detaljeret undersøgelse, at være de 19."

 

Bonner erklæring er imidlertid, dobbelt problematisk. For det første indeholdt er den oprindelige FBI-liste, som rapporteret af CNN den 13. og 14. september kun 18 navne.

 

Hvordan kunne dette være, hvis 19 mænd allerede var blevet identificeret den 11. september?

 

For det andet var det problematisk at flere af navnene på FBI's første liste hurtigt var blevet erstattet af andre navne.

 

For eksempel var de tidligere drøftede mænd med navnet Bukhari - som var blevet antaget at være brødre - blevet erstattet på Flight 11's liste over flykaprere med brødre opkaldt Waleed og Wail al-Shehri.To andre afløsere for denne flyvning var Satam al-Suqami, hvis pas angiveligt blev fundet på Ground Zero, og Abdul al-Omari, der angiveligt tog til Portland med Atta dagen før 9/11. Ligeledes omfatter den første liste for American 77 ikke navnet på Hani Hanjour, der vil senere bliver kaldt piloten for denne flyvning.

 

Tværtimod indeholdt den et navn, der, efter at være blevet læst op af en CNN-korrespondent, blev transskriberet "Mosear Caned".

 

Alt i alt indeholdt den endelige liste over de 19 flykaprere seks navne, der ikke var på den oprindelige liste over 18 - et faktum, der er i strid med Bonner's påstand om, at hans agentur kl. 11:00 om formiddagen den 11. september havde identificeret 19 sandsynlige flykaprere, der faktisk "viste sig at være. . . de 19 ".

 

Disse erstatninger til den oprindelige liste undergraver også påstanden om, at Amy Sweeney, ved at give pladsnumre på tre af de flykaprerne til Michael Woodward af American Airlines, tillod ham at identificere Atta og to andre.

 

Denne anden påstand er umulig, fordi de to andre var Abdul al-Omari og Satam al-Suqami, og de var afløsere for to mænd på den oprindelige liste, der ligesom Adnan Bukhari, dukkede op i live efter 9/11.

 

Woodward kunne umuligt have identificeret mænd, der ikke blev føjet til listen indtil flere dage senere.

 

Af alle disse grunde må påstanden om, at navnene på de 19 påståede flykaprere alle var på flyselskabernes passager manifester betragtes som falsk.

 

Denne konklusion understøttes af det faktum, at passagerlisterne, der blev udgivet til offentligheden ikke indeholdt navne på nogen af de 19 påståede flykaprere og i virkeligheden ingen mellemøstlige navne overhovedet.

 

Disse passagerlister (manifester) støtter derfor mistanken om, at der ingen al-Qaeda flykaprere var på flyene.

 

Det kunne synes, at denne konklusion modsiges af det faktum, at passagerlister ( manifester) med navnene på de påståede flykaprere var dukket op.

 

En fotokopi af en del af en formodet passagerliste for American Flight 11, med navnene på tre af de påståede flykaprere, blev offentliggjort i 2005 i en bog af Terry McDermott, Perfect Soldiers: The 9/11 Hijackers.

 

McDermott sagde angiveligt, at han modtaget disse passageroplysninger fra FBI. Men tanken om, at disse var de oprindelige passagerlister er problematisk.

 

For det første var de ikke medtaget i dokumentationen forelagt af FBI til Moussaoui-retssagen i 2006.

Hvis ikke engang FBI ville nævne dem som et bevis, hvorfor skulle nogen så tro, de er ægte?

 

Et andet problem med disse påståede manifester (passagerlister) af hvilke kopier kan ses på internettet, er, at de viser tegn på at være senere kreationer.

 

Et af disse tegn er, at Ziad Jarrah efternavn er stavet korrekt, mens det i de tidlige dage efter 9/11 af FBI var henvist til som "Jarrahi," som nyhedsindslag fra det tidspunkt viser.

 

Et andet tegn er, at manifestet (passagerlisten) for American Flight 77 indeholdt Hani Hanjour's navn, selv om dets fravær fra den oprindelige liste over flykaprere havde fået Washington Post til at spekulere på, hvorfor Hanjour's "navn ikke stod på American Airlines manifest for flyvningen."

 

A tredje tegn er, at det påståede manifest (passagerlisten) for American Flight 11 indeholder navnene på Wail al-Shehri, Waleed al-Shehri, Satam al-Suqami, og Abdul al-Omari, som alle blev tilføjet nogle dage efter 9/11.

 

Kort sagt, ingen troværdige beviser for, at al-Qaeda operatører var på flyvninger leveres fra passager-manifesterne (passagerlisterne).

 

9. Har DNA-tests identificeret fem flykaprere blandt ofrene ved Pentagon?

 

En anden form for dokumentation for, at de påståede flykaprere virkelig var på flyene, kunne have været leveret af obduktioner. Men intet sådant bevis er forestående.

 

I sin bog, der forsvarer den officielle udredning af 9/11, hævder Popular Mechanics, for at være sikker, at der ifølge en rapport om ofrene for Pentagon angrebet af Armed Forces Institute of Pathology: "De fem flykaprere var helt bestemt blevet identificeret."

 

Men denne påstand er forkert.

 

Ifølge et referat af denne patologi rapport fra Andrew Baker, MD, blev resterne af 183 ofre udsat for DNA-analyse, som resulterede i "178 positive identifikationer."

 

Selv om Baker siger, at "nogle rester fra hver af terroristerne blev identificeret," var dette blot et logisk ræsonnement i lyset af det faktum, at der var "fem unikke postmortem profiler, der ikke svarer til noget antemortem materiale fra ofrenes familier."

 

En Washington Post historie gjorde det endnu tydeligere, at denne konklusion - at det umatchende efterladenskaber tilhørte "de fem flykaprere" - blot var et logisk ræsonnement alene bygget på antagelser.

 

Det stod skrevet: "Resterne af de fem flykaprere er blevet identificeret gennem en udelukkelsesmetode, da de ikke matcher DNA-prøver bidraget fra familiemedlemmer af alle 183 ofre, der døde på anlægsområdet".

 

Alt hvad rapporten sagde ,var med andre ord, at der var fem lig, hvis DNA ikke svarer ikke til, at nogen af de kendte Pentagon ofre eller nogen af de regelmæssige passagerer eller besætningsmedlemmer på Flight 77.

 

Vi har ingen mulighed for at vide, hvor disse fem lig kom fra. Til støtte for påstanden om, at de kom fra angrebsstedet ved Pentagon, har vi kun ordet af FBI og militæret, som insisterede på at tage ansvaret for ligene af alle de dræbte ved Pentagon og transportere dem til the Armed Forces Institute of Pathology.

 

Under alle omstændigheder kunne de påståede flykaprere kun have været identificeret, hvis prøver havde været indsamlet fra deres pårørende, og der er ingen tegn på, at dette fandt sted.

 

Faktisk kan man undre sig over, hvorfor ikke.

 

FBI havde masser af oplysninger om de mænd, der skulle være identificeret som de flykaprerne.

 

De kunne let have lokaliseret slægtninge. Og disse slægtninge, hvoraf de fleste efter sigende ikke tror, at deres eget kød og blod havde været involveret i angrebene, har helt sikkert været villige til at levere de nødvendige DNA.

 

Faktisk lød en historie om Ziad Jarrah, den påståede pilot af Flight 93, at: "Jarrah's familie har tilkendegivet, at de ville være villige til at give DNA-prøver til amerikanske forskere. . . [men] FBI har ikke vist nogen interesse hidtil."

 

Den manglende entydig identifikation at de påståede flykaprere er i overensstemmelse med obduktions-rapporten, der blev frigivet til Dr. Thomas Olmsted, som havde givet en FOIA anmodning til det. Ligesom flyvnings-manifestet (passagerlisten) for Flight 77, afslørede han, at denne rapport heller ikke indeholdt arabiske navne.

 

10. Er påstanden om, at nogle af "flykaprerne" stadig er i live blevet modbevist?

 

Et andet problem med påstanden om, at de 19 flykaprere var korrekt identificeret den 11. september eller i det mindste et par dage senere, er, at nogle af mændene på FBI's endelige liste sigende dukkede op i live efter den 11. september.

 

Selv om Der Spiegel og BBC hævder at have modbevist disse rapporter, vil jeg vise dette er usandt ved at undersøge tilfældet med en af de påståede flykaprere, Waleed al-Shehri - der, som vi så på tidligere, var en erstatning for Adnan Bukhari, som selv havde vist sig i live efter den 11. september..

 

På trods af det faktum, at al-Shehri var en udskiftning, viste 9/11-Kommissionen ingen tvivl om hans tilstedeværelse på Flight 11, ud fra betragtningen om, at han og hans bror Wail - en anden udskiftning - dolket to medlemmer af flybesætningen.

 

Men Kommissionen burde helt sikkert have været i tvivl.

 

Den 22. september 2001 offentliggjorde BBC en artikel af David Bamford med titlen "Hijack mistænkt i live i Marokko." (“Hijack ‘Suspect’ Alive in Morocco.”)

 

Den viste, at Waleed al-Shehri blev identificeret af FBI som en af de flykaprere, der stadig var i live.

 

I sin forklaring af, hvorfor problemet ikke kunne afvises som et tilfælde af fejlopfattet identitet, skrev Bramford:

 

"Hans foto blev frigivet af FBI, og har været vist i aviser og på tv i hele verden. Det samme Hr. Al-Shehri er dukket op i Marokko, hvilket klart beviser, at han ikke var medlem af et selvmords-angreb. Han fortalte Saudi journalister i Casablanca dette. . . han er nu blevet interviewet af de amerikanske myndigheder, som undskyldte for fejltagelsen."

 

Den følgende dag, den 23. september, offentliggjorde BBC en anden historie, "Hijack-mistænkte lever i bedste velgående" (“Hijack ‘Suspects’ Alive and Well.”)." I redegørelsen af flere påståede flykaprere, der havde vist sig i live, siges det bl.a. om al-Shehri:

 

"Han erkender, at han deltog i en flyveuddannelse ved Daytona Beach. . . . Men han siger, han har forladt USA i september sidste år, og blev pilot hos saudi-arabiske flyselskaber og er i øjeblikket på et yderligere kursus i Marokko."

 

I 2003 forsøgte Der Spiegel i en artikel at modbevise disse to BBC historier, ved at kendetegne dem som "nonsens om overlevende terrorister."

 

Bladet hævdede, at de rapporterede stadig-i-live-flykaprere alle var tilfælde af fejlidentifikation, der involverede mænd med "tilfældigvis identiske navne".

 

Denne påstand fremsat af Der Spiegel afhang af Der Spiegel's påstand om, at på det tidspunkt rapporter blev givet, havde FBI kun udgivet en liste over navne: "FBI frigav ikke fotografier før fire dage efter de refererede rapporter, den 27 september."

 

Men det var ikke sandt. Bamford's BBC historie af 22. september, som vi så, rapporterede, at Waleed al-Shehri's fotografi var blevet "frigivet af FBI" og "vist i aviserne og på tv i hele verden."

 

I 2006 - ikke desto mindre - anvendte BBC den samme påstand for at trække sin støtte til egne historier tilbage.

 

Steve Herrmann, redaktøren for BBC News' website, hævdede, at forvirring var opstået, fordi "de var fælles arabiske og islamiske navne."

 

Derfor, sagde han, havde BBC ændret sin 23. september historie i én henseende: "Under FBI billede af Waleed al Shehri har vi tilføjet ordene >>En mand kaldet Waleed Al Shehri ...<< for at gøre det så klart som muligt, at der var forvirring over identitet."

 

Men Bamford's BBC historie af den 22. september, som Herrmann undlod at nævne, havde gjort det "så klart som muligt", at der ikke kunne have været nogen forvirring.

 

Disse forsøg fra Der Spiegel og BBC, hvori de forsøgte at miskreditere rapporterne om, at Waleed al-Shehri stadig var i live efter 9/11, er blevet modbevist af Jay Kolar, der viser, at FBI fotografier var blevet offentliggjort af Saudi aviser så tidligt som den 19 september.

 

Kolar underminerer dermed det eneste argument imod Bamford påstand, ifølge hvilken der ikke kunne have været nogen mulighed for fejlidentifikation, fordi al-Shehri havde set sit offentliggjorte fotografi før den 22. september, da Bamford's historie kom frem.

 

Det faktum, at al-Shehri, sammen med flere andre påståede flykaprere, var i live efter 9/11, viser entydigt, at i det mindste nogle af de mænd, som var på FBI's endelige liste ikke var på flyene.

 

Det lader til, at FBI, efter at have erstattet nogle af sine første-runde-kandidater på grund af deres fortsatte eksistens, besluttede ikke at erstatte flere, på trods af deres udstilling af samme defekt.

 

11. Er der entydigt bevis for, at ingen flykaprere var på flyene?

 

På dette spunkt vil forsvarere af den officielle historie måske hævde: Det faktum, at nogle af de mænd mærket 'flykaprere' stadig var i live efter 9/11 viser kun, at FBI-listen indeholdt nogle fejl, men det beviser ikke, at der ikke var al-Qaeda flykaprere om bord.

 

Og selv om de foregående punkter underminerer beviser for sådanne flykaprere, er fravær af bevis ikke nødvendigvis bevis på fravær.

 

Dokumentation for fravær, er imidlertid implicit i de forudgående punkter på to måder.

 

For det første - manglen på arabiske navne på Pentagon-obduktions-rapporten og på hver af de udstedte passager-manifester antyder fravær af al-Qaeda operatører.

 

For det andet - hvis al-Qaeda flykaprere virkelig var på flyene, hvorfor blev materiale til at bevise dette faktum så fabrikeret?

 

Ud over disse to punkter i øvrigt, er der en træk ved de rapporterede hændelser, der modsiger den påstand, at flykaprere brød i ind i piloternes kabiner.

 

Denne træk kan indføres med henvisning til Conan Doyle's korte historie "Silver Blaze", som handler om en berømt race hest, der var forsvundet aftenen før et stort race.

 

Selv om den lokale Scotland Yard detektiv troede at Silver Blaze var blevet stjålet af en ubuden gæst, hæftede Sherlock Holmes sig ved "den besynderlige episode med hunden i natten." Da inspektøren påpegede, at "hunden intet gjorde om natten", svarede Holmes: "Dét var den besynderlige hændelse."

 

Havde der virkelig været en ubuden gæst, med andre ord, ville hunden have gøet. Dette er blevet kendt som sagen om "hunden, der ikke gøer".

 

En lignende besynderlig hændelse indtraf på hver af de fire flyvninger.

 

I tilfælde af en flykapring er piloter uddannede til at indtaste standard flykaprings-koden (7500) i deres transpondere for at alarmere flyveledere nede på jorden.

 

Brug af transponder til at sende en kode med kaldes "squawking". Et af de store gåder om 9/11 blev, hvorfor ingen af piloterne 'squawkede' flykaprings-koden.

 

CNN gav en god behandling af dette spørgsmål ved at sige følgende med henvisning til det første fly:

 

"Flight 11 blev kapret tilsyneladende af kniv-bevæbnede mænd. Flypiloter er uddannet til at håndtere sådanne situationer ved at bevare roen, efterkomme anmodninger, og hvis det er muligt i en nødsituation taste en firecifret kode på en enhed kaldet en transponder. . . . Aktionen tager sekunder, men det lader ikke til, at en sådan kode blev tastet."

 

Det afgørende spørgsmål blev angivet ved udtrykket "hvis det er muligt ":

 

Ville det have været muligt for piloter på Flight 11 at have udført denne handling? Et positivt svar var foreslået af CNN's næste erklæring:

 

"I kabinen havde en hektisk stewardesse formået at bruge en telefon til at ringe til American Airlines Command Center i Dallas. Hun rapporterede problemet. Og ifølge "The Christian Science Monitor," havde en pilot tilsyneladende sat mikrofonen til at videregive en cockpit-konversation."

 

Hvis der var tid til at begge disse aktioner kunne træffes, ville der have været tid for en af piloterne til at indtaste den firecifrede flykaprings-kode.

- I "Silver Blaze," var fraværet af en ubuden gæst røbet af hunden, der ikke gøede. Den 11. september blev fraværet af flykaprere vist af piloter, som ikke 'squawkede''.

 

Dr. David Ray Griffin

 

Dette ville have været endnu mere tilfældet for piloter på United Flight 93, at dømme efter (de påståede) bånd fra denne flyvning. En reporter fra Moussaoui's rettergang, hvor disse bånd var blevet spillet, skrev:

 

"På disse bånd råber piloterne, imens flykaprere bryder ind i cockpittet. "Mayday! Mayday! Mayday!" skriger en pilot på det første bånd. På det andet bånd, 30 sekunder senere, råber en pilot: "Mayday! Kom ud herfra! Kom ud herfra!"

 

Ifølge disse bånd, derfor. var piloterne stadig i live og sammenhængende 30 sekunder efter de indså, at flykaprere var ved at bryde ind i cockpittet. Og endnu i al den tid, gjorde ingen af dem det vigtigste de havde været uddannet til, nemlig at indstille transponderen til 7500.

 

Ud over de fire piloter på Flight 11 og Flight 93 - fejlede desuden de fire piloter på Flight 175 og Flight 77 ved også at undlade at gøre det.

 

I "Silver Blaze," var fraværet af en ubuden gæst røbet af hunden, der ikke gøede. Den 11. september blev fraværet af flykaprere vist af piloter, som ikke 'squawkede''.

 

12. Var bin Laden og al-Qaeda i stand til at orkestrere og udføre angrebene?

 

Anklagerne må for at bevise, at tiltalte har begået en forbrydelse, godtgøre, at tiltalte havde evnen (samt motiv og lejlighed) til at gøre det.

 

Men flere politiske og militære ledere fra andre lande har erklæret, at bin Laden og al-Qaeda simpelthen ikke kunne have udført angrebene.

 

General Leonid Ivashov, der i 2001 var stabschef for de russiske væbnede styrker, skrev:

 

"Kun spionage- og kontraspionagetjenester og deres nuværende chefer eller pensionerede med en fortsat indflydelse inden for statens organisationer, kan have evne til at planlægge, organisere og udføre en operation af en sådan størrelsesorden. . . . . Osama bin Laden og "Al Qaeda" kan ikke være organisatorer eller udøvere af angrebene den 11. september. De har ikke den nødvendige organisation, ressourcer eller ledere."


Mohamed Hassanein Heikal, den tidligere udenrigsminister i Egypten, skrev:

 

"Bin Laden har ikke kapacitet til en operation af denne størrelsesorden. Når jeg hører Bush taler om al-Qaida, som om det var nazistiske Tyskland og det kommunistiske parti i Sovjetunionen, så jeg griner, fordi jeg ved, hvad der er der."


Lignende udtalelser er blevet fremsat af Andreas von Bülow, tidligere forsvarsminister i Vesttyskland, af general Mirza Aslam Beg, tidligere stabschef for Pakistans hær, og selv general Musharraf, den pakistanske præsident indtil for nylig."

 

Det samme synspunkt blev også fremsat af veteran CIA-agent Milt Bearden. I sin forklejnende tale om "myten om Osama bin Laden" på CBS News dagen efter 9/11, sagde Bearden:

- Gruppen, der var ansvarlig, ville, hvis ikke de havde en Osama bin Laden derude, opfinde en, fordi han er en fantastisk afledning.

 

CIA-agent Milt Bearden citeret af

Dr. David Ray Griffin

 

"Jeg var der [i Afghanistan] på samme tid, bin Laden var der. Han var ikke den store kriger."

 

Med hensyn til den udbredte opfattelse, at bin Laden stod bag angrebene, sagde han:

 

"Dette var en uhyre sofistikeret operation mod USA-mere sofistikeret end nogen ville have tilskrevet Osama bin Laden."

 

Idet han påpegede, at en gruppe i stand til at begå så sofistikerede angreb, ville have haft en måde at dække egne spor, tilføjede han:

 

"Gruppen, der var ansvarlig, ville, hvis ikke de havde en Osama bin Laden derude, opfinde en, fordi han er en fantastisk afledning."

 

 

13. Kunne Hani Hanjour have fløjet Flight 77 ind i Pentagon?

 

Manglende evne fra al-Qaeda til at have foretaget operationen den 11. september kan illustreres i form af Hani Hanjour, Al-Qaeda operatøren, som siges at have fløjet Flight 77 ind i Pentagon.

Den 12. september, før det blev oplyst, at Hanjour var piloten af Flight 77, var de sidste minutter af flyets bane blevet beskrevet som en bane, der kræver stor dygtighed. En Washington Post historien sagde:

 

"Just som flyet syntes at være på et selvmord mission ind i Det Hvide Hus, udførte den uidentificerede pilot en pivot så skarp, at det mindede observatører om en fighter-jet-manøvre. . . . Luftfart kilder sagde, at flyet blev fløjet med ekstraordinære færdigheder, som gør det meget sandsynligt, at en uddannet pilot var ved rorpinden."


Men Hani Hanjour var ikke det. Faktisk var det i en CBS historie rapporteret, en Arizona flyvning skolen sagde, at Hanjour's "flyvende færdigheder var så dårlige. . . de ikke mente, at han skulle beholde sin pilot-licens."

 

The manager udtalte: "Jeg kunne ikke tro, han havde en kommerciel licens af nogen art med de færdigheder, som han havde."

 

En New York Times historie, med titlen"En praktikant Noteret for inkompetence (“A Trainee Noted for Incompetence")," citerede en af hans instruktører for at sige, at Hanjour "kunne ikke flyve overhovedet."

 

9/11-Kommissionen indrømmede endda, at i sommeren 2001, blot måneder før 9/11, havde en flyveinstruktør i New Jersey, efter at være gået op med Hanjour i et lille fly, "afvist en prøve-anmodning nummer to på grund af hans indtryk af Hanjour's ringe pilot-færdigheder."

 

Kommissionen undlod at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvordan Hanjour, ude af stand til at flyve et enmotors fly, kunne have fløjet en kæmpe Boeing-757 gennem den luftkurve, som Flight 77 havde foretaget: descenderende 8000 fod på tre minutter og derefter flyvende ind langs jorden og kilet sig ind i Pentagon mellem første og anden etage, endda uden at skrabe plænen.

 

Adskildelige piloter har sagt, at det ville have været umuligt. Russ Wittenberg, der fløj store kommercielle passagerrutefly i 35 år efter at have fungeret som jagerpilot i Vietnam, siger, at det ville have været "fuldstændig umuligt for en amatør, der ikke engang kunne flyve en Cessna" at flyve i en nedadgående spiral og derefter at "crashe ind i Pentagons første etages væg uden at røre plænen."

- "Han styrede kun flyet manuelt de sidste otte minutter af flyvningen," fastslog Popular Mechanics triumferende, mens de ignorerede det faktum, at det netop var i disse minutter, at Hanjour angiveligt havde udført det umulige.

 

Dr. David Ray Griffin

 

Ralph Omholt, en tidligere Boeing-757-pilot, har ligefremt sagt:

 

"Den tanke, at en ufaglært pilot kunne have fløjet denne luftbane er simpelthen for latterligt at overveje."

 

Ralph Kolstad, som var en US Navy "top gun" pilot før han blev en kommerciel rute-passagerflypilot i 27 år, har sagt:

 

"Jeg har 6000 timers flyvetid i Boeing 757 og 767's, og jeg kunne ikke have fløjet det på den måde, hvorpå luftkurven blev beskrevet. . . . Noget lugter langt væk! ("Something stinks to high heaven!”, red.)"

 

Forfatterne til Popular Mechanics bog om 9/11 tilbød at løse dette problem. Anerkendende, at Hanjour "ikke kan have været højtuddannet," sagde de, at han ikke behøvede at være det, fordi alt, hvad han skulle gøre, var, at bruge en GPS-enhed til at sætte sit fly på autopilot.

 

"Han styrede kun flyet manuelt de sidste otte minutter af flyvningen," fastslog Popular Mechanics triumferende, mens de ignorerede det faktum, at det netop var i disse minutter, at Hanjour angiveligt havde udført det umulige.

 

 

14. Ville en al-Qaeda pilot have udført denne manøvre?

 

Et andet spørgsmål er: Selv om en af al-Qaeda operatør på den pågældende flyvning kunne have udført denne manøvre, ville han så have gjort det?

 

Dette spørgsmål er dukket op ud af det faktum, at flyet let kunne have været styret ned i taget på Pentagon i den fløj af Pentagon, som husede Secretary of Defense Donald Rumsfeld og toppen af alle de øverstbefalende.

 

Den vanskelige manøvre ville kun have været krævet ved beslutningen om at flyve vandret ind i siden på 'kile nr. 1' ("Wedge 1", red).

 

Men det var det værst tænkelige sted, givet al-Qaeda operatørernes påståede motiver:

 

De ville have ønsket at dræbe Rumsfeld og toppen af administrationsmedlemmerne, men fløj nr 1 var beliggende så langt fra deres kontorer som muligt. De ville have ønsket at forårsage så meget ødelæggelse som muligt, men fløj nr. 1 - og kun denne fløj -var blevet renoveret for at gøre den mindre sårbar over for angreb.

 

Al-Qaeda operatives ville have ønsket at dræbe så mange Pentagon medarbejdere som muligt, men fordi renoveringen ikke var helt færdig, var fløj nr. 1 ("Wedge 1") kun tyndt besat.

 

Angrebet fandt også sted på den eneste del af Pentagon, som ville have præsenteret fysiske hindringer (i bygningsmaterialet, red.) for et angribende fly.

 

Alle disse kendsgerninger var offentligt kendt. Så selv om en al-Qaeda pilot havde været i stand til at udføre manøvren for at ramme ind i stueetagen i fløj nr. 1, ville han ikke have gjort dette.

 

15. Kunne al-Qaeda have bragt World Trade Center bygningerne ned?

 

Vendes tilbage til problemstillingen om kompetence, er et andet spørgsmål, Kunne al-Qaeda operatører have bragt tvillingetårnene og WTC 7 ned?

 

Med hensyn til Twin Towers, er den officielle teori, at de blev bragt ned med virkningen af flyene plus den efterfølgende brand.

 

Men denne officielle teori kan ikke forklare, hvorfor tårnene, efter at eksploderer udad øverst, kom lige ned, idet denne type sammenbrud ville have krævet, at alle 287 stålsøjler i hver bygning - der løb fra kælder til tag - havde givet efter samtidigt.

 

 

Denne officielle teori kan ikke forklare, hvorfor de øverste dele af bygningerne kom lige ned med næsten frit fald hastighed, fordi dette ville kræve, at den nederste del af bygningerne, med alt deres stål og beton, ikke ydede nogen modstand,

 

Denne officielle teori kan ikke forklare, hvorfor sektioner af stålbjælker, som vejer tusinder af tons, blev blæst vandret ud til siderne mere end 500 feet.

 

Denne officielle teori kan ikke forklare, hvorfor noget af stålet var smeltet, fordi denne smeltning kræver temperaturer langt varmere end brandene i bygningerne overhovedet kunne have været.

 

Og denne officielle teori kan ikke forklare, hvorfor mange brandmænd og WTC ansatte rapporterede massive eksplosioner i bygningerne længe efter at alt flybrændstoffet havde brændt op.

 

Men alle disse fænomener er nemt forklaret ved den hypotese, at bygningerne blev bragt ned af sprængstoffer i den procedure, der kaldes kontrolleret sprængning ("controlled demolition").

- Hvis tvillingetårnene og WTC 7 blev bragt ned af sprængstoffer, det bliver spørgsmålet: Hvem ville have haft mulighed for og evner til at placere sprængstofferne?

 

Dr. David Ray Griffin

 

Denne konklusion er nu konsensus blandt uafhængige fysikere, kemikere, arkitekter, ingeniører, og nedrivning eksperter, som har studeret facts.

 

For eksempel, Edward Munyak, en mekanik- og brandsikrings-ingeniør, der har arbejdet i USA's energi-og forsvarsministerium ("US departments of energy and defense"), siger: "De koncentriske udvisende med næsten frit falds hastighed for hver bygning, var identisk med de fleste kontrollerede bygningsnedrivninger. . . . Kollapsene var ikke er forårsaget af brand."

 

Dwain Deets, den tidligere direktør for forskning ingeniørvirksomhedsdivisionen ved NASA's Dryden Flight Research Center, nævner de "massive strukturdele, som blev kylet vandret ud" som en af de faktorer, der efterlod ham med "ingen tvivl om, at sprængstoffer var involveret."

 

I betragtning af, at WTC 7 blev ikke engang ramt af et fly, var det med sin lodrette kollaps i næsten frit fald hastighed, som også havde eksplosioner og efterlod smeltet stål, endnu et tydeligt eksempel på en kontrollerede nedrivning ved hjælp af sprængstof ("controlled demolition").

 

For eksempel har Jack Keller, Emeritus professor i ingeniørvidenskab på Utah State University, som har fået særlig anerkendelse af Scientific American, sagt:

 

"Selvfølgelig var det resultatet af en kontrolleret nedrivning."

 

Ligeledes, når Danny Jowenko - en hollandsk ekspert i kontrolleret nedrivning med sprængstof og som ikke havde vidst, at WTC 7 (bygning 7) var brudt sammen den 11. september 2001 - blev bedt om at kommentere en video af dens sammenbrud, sagde han: "De sprængte simpelthen søjlerne og resten faldt indad derefter . . . . Den blev imploderet. . . . Et team af eksperter gjorde dette."

 

Hvis tvillingetårnene og WTC 7 blev bragt ned af sprængstoffer, det bliver spørgsmålet: Hvem ville have haft mulighed for og evner til at placere sprængstofferne? Dette spørgsmål omfatter to dele: For det første, hvem kunne have skaffet sig adgang til bygningerne i alle de timer, det ville have taget at plante eksplosivstofferne? Svaret er: Kun en person med forbindelser til personer med ansvar for sikkerhed i World Trade Center.

 

Den anden del af spørgsmålet er: Hvem, hvis de havde en sådan adgang, ville have haft den nødvendige ekspertise til at konstruere en kontrolleret nedrivning af disse tre bygninger? Som Jowenko's erklæring angav, var formen for kontrolleret nedrivning, som disse bygninger blev udsat for 'implosion', hvilket gør, at bygningen kommer lige ned.

 

Ifølge 'ImplosionWorld.com', en en implosion "langt den vanskeligste type sprængstof-projekt, og der er kun en håndfuld sprængnings-selskaber i verden, der rådede over tilstrækkelige erfaringer. . . til at udføre disse sande bygnings-implosioner."

 

Begge dele af spørgsmålet udelukker derfor al-Qaeda operatører. Ødelæggelsen af World Trade Center måtte have været et insider-job ("an inside job").

 

16. Vil al-Qaeda operatører have imploderet bygningerne?

- Var de 110-etagers tvillingetårne faldet til siden, ville de have forårsaget massive ødelæggelser i nedre Manhattan, ødelæggelser på snesevis af andre bygninger og dræbe tusindvis af mennesker. Ville al-Qaeda har været så venlig at sørge for, at bygningerne, kom lige ned?

 

Dr. David Ray Griffin

 

Endelig kan vi også spørge om al-Qaeda operatørerne - selv om de havde besiddet evnen til at forårsage, at World Trade Center's bygninger imploderede så de kom lige ned - ville have gjort det? Svaret på dette spørgsmål bliver indlysende, når vi reflekterer over formålet med denne form for kontrolleret nedrivning, som er at undgå at beskadige nært beliggende bygninger.

 

Var de 110-etagers tvillingetårne faldet til siden, ville de have forårsaget massive ødelæggelser i nedre Manhattan, ødelæggelser på snesevis af andre bygninger og dræbe tusindvis af mennesker. Ville al-Qaeda har været så venlig at sørge for, at bygningerne, kom lige ned?

 

Konklusion

 

Alle de fremlagte beviser på, at USA blev angrebet af muslimer den 11. september 2001, synes, når de udsættes for kritiske øjne, at have været fabrikerede. Hvis dette virkelig viser sig at være tilfældet, vil konsekvenserne blive enorme. Opdagelse og retsforfølgning af de sande gerningsmænd bag 9/11-angrebene ville naturligvis blive vigtig. Den mest umiddelbare konsekvens bør dog imidlertid være at vende de holdninger og politikker, som har været baseret på den antagelse, at USA blev angrebet af muslimer om 9/11.

 

 

OVERSAT TIL DANSK FRA PROFESSOR EMERITUS DAVID RAY GRIFFIN's KILDEUNDERBYGGEDE REDEGØRELSE "WAS AMERICA ATTACKED BY MUSLIMS ON 9/11?"

 

 

KILDE: http://davidraygriffin.com/articles/was-america-attacked-by-muslims-on-911

--

 


911avisen@911avisen.dk