Foredrag om WTC's kollaps af Jeff King, MIT Engineer/Research Scientist.
Analyse af Twin Towers' kollaps.

 

Jeg studerede fysik på MIT og var elektro-ingeniør i 8 år og har praktisk ingeniør erfaring. Da jeg første gang så kollapserne var jeg absolut overbevist om, at de ikke var spontane. Hvad jeg først gjorde var at tale med en bekendt, som var pensioneret militær ingeniør, som har foretaget en stor del sprængninger og konstruktion. Jeg viste ham nogle af de offentlige videoer, der var tilgængelige og han påpegede straks, at der var SQUIBS (”heksehyl”, slangudtryk blandt sprængningseksperter, red.), som er en slags fingre af røgskyer, der peger vandret ud fra bygningerne til at begynde med og er et tydeligt tegn på anvendelse af kontrolleret sprængstof (til nedrivning, red.). Han havde ingen mening ud over det, men han sagde, at der uden tvivl var anvendt kontrolleret sprængstof.

 

Det ledte mig ind på en sti, hvor jeg fortsatte med at eksaminere det og at indsamle så meget bevismateriale, som jeg kunne. Og spørgsmålet ”Hvad ved vi ikke og Hvorfor ved vi det ikke?” understreger det faktum, at vi indtil videre stadig ikke har en meningsfuld forklaring på, hvad der skete med bygningerne. Vi har haft adskillige studier, der skulle give en sandsynlig forklaring på bygningernes kollaps, hvilket jeg vil forsøge at redegøre for. Men ingen (officielle, red.) forklaringer indtil i dag har været overbevisende eller tilstrækkeligt detaljerede.

 

Og et spørgsmål, der er stillet vedrører den enorme og illegale ødelæggelse af det fysiske bevismateriale, som meget grundigt blev fjernet. NIST, der fortsat undersøger bygnings-kollapserne, klarede at indsamle cirka 200 dele fra bygningerne. Resten blev sendt til genanvendelse (og dermed ødelagt, red.).

 

Det påtrængende spørgsmål ”Hvad betyder det, hvis der var kontrolleret sprængstof i bygningerne?”

 

Det simpleste svar er, at nogen har haft masser af adgang til bygningerne – og en længere periode til at arrangere det hele. Det antyder, som mange andre ting her i aften, at folk, er havde en effektiv kontrol over bygningerne, havde en interesse i, at få det ryddet væk (ruinerne fra World Trade Center, red.) og sikre sig, at ingen informationer var til rådighed, så en kriminalteknisk undersøgelse kunne foretage. Selv ved meget mindre katastrofer vil man lave kriminalteknisk undersøgelse så meget som muligt, f.eks. Flight TWA 800, hvor alle flyrester blev indsamlet og en fuldstændig rekonstruktion udført for at kunne foretage en komplet analyse. I dette tilfælde gjorde man det præcist modsatte.

 

Den første rapport, hvori der var fokus på dette, var udgivet af FEMA (Federal Emergency Management Authority) i samarbejde med et stort set frivilligt team fra ASCE (the American Society of Civil Engineers), som havde meget begrænset adgang til stedet. Meget måtte de finde frem til på lossepladser, hvor de forsøgte at finde interessante dele, før disse kunne frigives.

 

Den indledende FEMA Rapport indrømmede basalt set, at ’kerosene’ (flybrændstof, red.) ville have brændt ud meget hurtigt. Hvad der ikke forsvandt med de store ildkuler ville være brændt op meget hastigt og ville alene kunne tjene som en ildspåsættelse af resten af materialet. Og en anden ting er, at det eneste brandbare var kontor-materiale – og her tænkes på det moderne kontor med kopimaskiner og computere. Som det er nævne, var røgen fra især WTC bygning 2 – før den kollapsede - meget mørk, næsten sort. Dette er generelt et tegn på en ikke-effektiv brand, hvor der ikke er ilt nok til at alt kan forbrænde. Den slags brænde er typisk ”kolde” og har ikke de varmeste flammer.

- Hvad betyder det, hvis der var kontrolleret sprængstof i bygningerne? Det simpleste svar er, at nogen har haft masser af adgang til bygningerne – og en længere periode til at arrangere det hele.

 

Jeff King, MIT Engineer/Research Scientist.

 

Kærnesøjlerne er der – som det ses på diagrammet – 47 af . Og disse søjler var bygningens mest bærende del. Siden de var meget stærke, ville det være sandsynligt, om de – i det mindste til en vis grad- var blevet stående. Men faktisk, som vi så efter bygningernes kollaps, var der kunne få meget lave stumper, der stak op. ..….. Søjlerne var designet således, at de ikke kunne virke som ”skorstene” og resultere i ”skorstens-effekt” i tilfælde af brænd, hvor flammerne ellers ville kunne ”rejse” op eller ned i elevatorområdet. Så de var designet som et hermetisk lukket rum. Og så vidt vi ved skulle det fungere efter hensigten…

 

Ser man på nogle af de første undersøgelser af hvad der fejlede og hvordan, er nogle af de første forslag en NOVA Dokumentar, der et et godt eksempel på hvad jeg kalder ”bevisførelse med computeranimation” (og den slags beviser intet). Thomas Egar, som ikke var konstruktions-ingeniør, blev talsmand for for disse ”dokumentarer”… ….. (På nogle af Thomas Edgar’s ”Pancake Theory”-tegninger, var bygningernes bærende stålsøjler slet ikke vist, red.). Pandekage-teorien er siden blevet afvist af ingeniøren Jim Hoffman. Et studie af bygningerne’s kollaps er desuden foretaget af ingeniørfirmaet Weidlinger & Associates, som også afviser pandekage-teorien.

 

Og den nyeste rapport, som er fra NIST (National Institute of Standards and Technology) afviser, at gulvede kollapsede, som det beskrives i pandekage-teorien. Så som et resultat heraf har vi i øjeblikket ingen forklaring på kollapset. NIST foreslog, at der var tale om en eller anden form for på hinanden følgende simultane kollapser af bygningerne bærende kerne-stål-søjler. Men problemet er bare, at dette ikke kan ske på grund af brand alene.

 

En af de ting, der indikerer, at der ikke er tale om den type kollaps, som vi bliver fortalt er, er tilstedeværelsen af støvskyerne. Og som vi ser på billederne – de fleste af os nok har set billederne flere gange, end vi bryder os om – er det meget meget store skyer med en meget meget tyk støv, som indhyldede området næsten hele vejen til New Jersey. Den type støvskyer er noget i i fysikken er ret bekendte med og det forekommer, så vidt vi ved kun ved to situationer. Den ene situation er ved vulkanudbrud, hvor en stor del materiale eksploderer og kastes ud i luften som små partikler. Den anden situation ses også i naturen, nemlig i forbindelse med kontinentalflader.

 

Og det, som er til fælles, er, at store mængder af kompakt og massivt materiale hurtigt omdannes til støvpartikler ….. Problemet er bare, at de tunge støvskyer og det, der kaldes ”pyroclastic flow” ikke endnu er blevet gjort rede for…… Den officielle forklaring på de karakteristiske tunge støvskyer er, at betonen blev kastet op i luften og eksploderede sig selv, mens gulvene ramte hinanden. Men den eneste sandsynlige forklaring på den type støvskyer er en anvendelse af sprængstof.

 

Ikke så få mennesker fra WTC-området den dag, har berettet at støvskyerne mestendels bestod af cement-partikler/pulver. Næsten alt reduceredes til pulver. Vi ved også at computere og andet materiale fra bygningerne blev reduceret til pulver. Computer-chips og den slags var også at finde som partikler i støvskyernes pulver. Så det store spørgsmål er, hvilken mekanisme kunne forårsage, at mange forskellige ting endte som små partikler.

 

Bygningerne kollapsede ”ind i sig selv” (med næsten frit-falds-hastighed, red.), som et teleskop og gik lodret ned. ….. ….

 

WTC1 kollapsede efter 1 time og 40 minutter – det er meget svært at forestille sig kontor-inventar blive varmere og varmere …

Atter andre anomalier er rapporterne om eksplosioner, sågar underjordiske eksplosioner, i begge bygningerne (wtc1 og wtc2) – bl.a. fra Phillip Moralee, som der er interview med på nettet.


SE HELE OG RESTEN AF FOREDRAGET AF JEFF KING PÅ VIDEOEN ØVERST TIL HØJRE.

 

KILDE: http://www.youtube.com/watch?v=yiRIdlb88tg

--

 


911avisen@911avisen.dk