Hvem fik gavn af 9/11 ?

CUI BONO. Når en forbrydelse begås, vil en hver god kriminal-detektiv stille spørgsmålet: Hvem gavner det?


Så lad os tilføje dette spørgsmål vedrørende hovedaktørerne omkring hændelserne den 11. september 2001.

 

Se video t.h. om hvem der fik gavn af 9/11.

 

9/11 Coincidences (11/19); Who Benefited From 9/11?; 30. maj 2007.


Når en forbrydelse begås, vil en hver god kriminal-detektiv stille spørgsmålet: Hvem gavner det? Så lad os tilføje dette spørgsmål vedrørende hovedaktørerne omkring hændelserne den 11. september 2001.

 

Osama bin Laden ?

Al Qaeda ?

Saddam Hussein ?

Larry Silverstein ?

PNAC - Projektet for et nyt amerikansk århundrede ?

Dick Cheney ?

Våbenindustrien ?

USA's olieselskaber ?

USA's regering ?

 

 

OSAMA BIN LADEN ?
5 dage efter 9/11 fastslog Bin Laden, at han intet vidste om angrebene.


Han fastslog også, at angrebene fremstod som værende udført af individer tilskyndet af egen motivation.

 

Denne udtalelse blev kun udsendt ´en gang – og det var på Al Jazeera TV på den 16. december 2001.

 

Før 9/11 havde Osama bin Laden levet som en flygtning. Men har var en velhavende flygtning, som havde nydt godt af en relativ frihed uden for USA. Han var endda i stand til at modtage dialyse-behandling på et amerikansk hospital i Dubai umiddelbart før 9/11.

 

Og inden for Afghanistans grænser var han beskyttet af Taleban, som havde fuldstændig kontrol over landet.

 

Men efter 9/11 blev Osama bin Laden’s liv stadig værre. For eksempel var han nu ude af stand til at opholde sig inden for Afghanistan’s komfortzone, idet landet var blevet invaderet af koalitions-styrkerne.

 

Bin Laden var også forhindret i at besøge andre lande for behandling på hospitaler, da disse lande så ville risikere beskyldninger for at gemme en efterlyst terrorist.

 

Han måtte derfor bruge flere af sine penge på beskyttelse. Yderligere fremtidsmuligheder var ekstremt begrænset i relation til overlevelse, at finde et sted at bo, at finde et hospital han behøvede for behandling samt at planlægge fremtidige terrorangreb.

 

Adskillige nyhedsrapporter fra 2002 fastslog, at bin-Laden faktisk var død.

 

Så når det kommer til spørgsmålet ”Hvem fik gavn af 9/11” på en skala fra 0 til 10 - ja, så scorede bin Laden 0 point.

 

(00:01:49)

 

AL QAEDA ?
Al Qaeda blev skabt af CIA i 1980’erne. Formålet var at bekæmpe den russiske invasion af Afghanistan. CIA sponserede Al Qaeda og forsynede dem med de fornødne våben og efterretninger til kampen mod russerne.

Da Sovjet trak sig tilbage fra Afghanistan i slutningen af 1980’erne, fortsatte CIA med at støtte Al Qaeda. Og mange af deres operatører blev brugt som CIA aktiver.

Disse operatører blev brugt som dobbelt agenter. De blev brugt i anti-terror øvelser inden for USA’s grænser og i hemmelige militære operationer.

 

Siden 9/11 ville Al Qaeda have fundet det næsten umuligt at udføre større terroraktioner i lande som USA

For eksempel tillod Patriot Act (USA’s ”Terrorpakke”) regeringen at spionere alle telefonsamtaler, e-mails og kommunikation. Så tilværelsen for enhver terrorgruppe er livet for enhver terrorgruppe blevet umådeligt værre siden 9/11.

Dertil kommer, at invasionen af Afghanistan og tabet af Al Qaeda operatører ville forstyrre Al Qaeda’s evne til at fungere som en terror-gruppe i fremtiden.

 

Så når det kommer til spørgsmålet ”Hvem fik gavn af 9/11” på en skala fra 0 til 10 - ja, så scorede Al Qaeda 0 point.

 

(00:03:11)

 

SADDAM HUSSEIN ?
Frem til 9/11 nød Saddam Hussein et relativt bekvemt liv, som diktator af Irak. Efter 9/11 blev Saddam Hussein’s liv til stadighed værre. Først og fremmest som følge af insinuationer om, at Saddam Hussein havde noget at gøre med 9/11. Og for det andet på grund af beskyldninger om, at Saddam Hussein skulle have masseødelæggelsesvåben. Inden for 18 måneder efter 9/11 blev Irak invaderet og Saddam Hussein måtte leve under usle kår og på flugt fra besættelsesmagten.

Kort tid efter invasionen af Irak blev Saddam Hussein fundet i et jordhul i Tikrit og taget til fange.
Han blev holdt fængslet i tre år, før han blev retsforfulgt og hængt. Den irakiske domstol fandt Saddam Hussein skyldig i forbrydelser begået i 1980’erne.

 

Så når det kommer til spørgsmålet ”Hvem fik gavn af 9/11” på en skala fra 0 til 10 - ja, så scorede Saddam Hussein mindre end 0 point.

 

(00:04:14)

 

Så ud af de (ovenfor) tre nævnte parter, der af Bush administrationen er beskyldt for meddelagtighed i 9/11-angrebene, har ingen draget fordel - hverken politisk, finansielt eller strategisk – af hvad der skete den 11. september 2001. Faktisk er det stik modsatte er tilfældet.

Løgnene fra disse tre parter er vendt så meget på hovedet, at ingen af parterne længere kan fungere, som de kunne før 9/11.

 

(00:04:50)

 

Så HVEM drog fordel af 9/11?

 

LARRY SILVERSTEIN ?

Denne mand blev forpagter af World Trade Center komplekset blot få uger før 9/11.

 

Silverstein stod over for en skræmmende opgave med, hvorledes han kunne fjerne den ulovlige asbest, der dækkede hver eneste stålsøjle i Tvillingetårnene (”Twin Towers”).

 

Dette arbejde ville koste 1 milliard dollars ($1.000.000.000,-).

 

Da Silverstein overtog World Trade Center komplekset, ændrede han forsikrings-policerne til komplekset til specifikt at dække terror-angreb.

 

Efter 9/11 modtog Silverstein 7 milliarder dollars ($1.000.000.000,-) fra forsikringsselskaberne – en massiv profit efter hans investering på 15 millioner dollars ($15.000.000,-)

 

Så når det kommer til spørgsmålet ”Hvem fik gavn af 9/11” på en skala fra 0 til 10 - ja, så scorede Larry Silverstein 10 point.

 

(00:05:49)

 

PNAC - Projektet for et nyt amerikansk århundrede ?

(”the Project of a New American Century”, PNAC).

 

I september 2000 producerede disse mænd (foto vises) et nykonservativt manifest (”neo-conservative manifesto”) for et nyt amerikansk århundrede. Projektet fik navnet PNAC.

 

Dette manifest detaljerede ambitionerne og og intentionerne for Amerika i det 21. århundrede.

Det kaldte på en transformation af Amerika til at blive morgendagens dominerende magt ved hjælp af permanente militære baser i Mellemøsten.

 

Det ønskede også et Amerika, der skulle udfylde rollen som det globale politi-korps uden udfordring fra FN (United Nations) og resten af verden.

 

Det kaldte også på regimeskift i lande som Irak og Afghanistan.

 

Der stod skrevet, at det at indfri ambitionerne ville være en lang proces, med mindre der skete en katastrofal og katalyserende begivenhed i stil med ”et nyt Perl Harbor”.

 

Inden for 12 måneder efter introduktionen af PNAC-manifestet udspillede 9/11-hændelsen sig – og en ny neo-konservativ regering (neo-con administration) var i stand til at udføre snart sagt enhver ambition, som blev råbt efter i PNAC-manifestet.

 

Så når det kommer til spørgsmålet ”Hvem fik gavn af 9/11” på en skala fra 0 til 10 - ja, så scorede PNAC 10 point.

 

(00:06:56)

 

DICK CHENEY ?

Den daværende vice-præsident og tidligere administrerende direktør (C.E.O.) for Halliburton modtager stadig et årligt salær fra Halliburton, hvis aktier er værdisteget betragteligt – siden invasionen af Afghanistan og Irak.

 

(00:07:12)

 

VÅBENINDUSTRIEN ?

Der er intet bedre for våbenindustrien, end en krig.

Siden 9/11 er milliarder af dollars blevet anvendt på missiler og bomber. … … Og præsident Bush bad til stadighed om flere bevillinger hertil. Bush betalte for disse bevillinger sine våbenvenner og forretningsforbindelser, som til gengæld støttede Bush’s politiske karriere, ikke mindst med penge.

 

Som medlem af Carlyle Group havde Bush familien allerede tjent store profitter på våbenfabrikkernes fremstilling af våben og anlæg af militærbaser siden 9/11.

 

Så når det kommer til spørgsmålet ”Hvem fik gavn af 9/11” på en skala fra 0 til 10 - ja, så scorede Bush, Cheney og våbenindustrien 10 point.

 

(00:07:53)

 

USA’s OLIESELSKABER ?

Atter et forretningsområde, hvor Bush-familien var involveret.
Over 60% af verdens oliefelter findes i Mellemøsten.
Den nuværende olieforsyning til USA - der er verdens største olieforbruger – vil ikke leve op til efterspørgslen inden for de næste cirka 10 år.

 

Uden at tilegne sig kontrol over de 60% af verdens oliefelter, der findes i Mellemøsten, vil USA’s økonomi snart kollapse. Så det er essentiel for USA af få kontrol over Mellemøstens oliefelter så hurtigt som muligt.

Ikke kun på grund af eget forbrug – men også for at få kontrol over olieleverancer til andre lande som f.eks. Kina, der snart vil være den mest magtfulde nation på jorden.

 

Siden 1980’erne, har USA’s olieinteresser ønsket at anlægge en olierørledning fra de kaspiske oliefelter og ned til Afghanistan. De har ønsket at gøre dette for at kunne kontrollere olietilførslen til lande som f.eks. Kina.

 

Men talebanerne, som besatte Afghanistan, nægtede USA at bygge disse olierørledninger.

 

Hvor om alting er: Blot én dag efter at USA installerede en regering i Afghanistan, blev kontrakten om anlæg af olierørledningen, de så desperat ønskede, underskrevet.

 

Så når det kommer til spørgsmålet ”Hvem fik gavn af 9/11” på en skala fra 0 til 10 - ja, så scorede de amerikanske olieselskaber 10 point.

 

(00:09:14)

 

USA’s REGERING ?

Terrorangrebet på USA den 11. september 2001 gav USA’s regering en undskyldning til yderligere at stile efter deres mål: ”En Ny Verdensorden” – i krigsmæssig henseende.

 

Patriot Act loven (USA’s ”Terrorpakke”) tillader USA’s regering at spionere en hver indbygger. Patriot Act tillader også USA’s regering at indsamle/registrere DNA fra en hver dømt eller retsforfulgt person. Desuden tillader Patriot Act arrestation alene ved mistanke og uden dommerkendelse, uden foretræde for retten, i hemmelighed, uden at informere nogen som helst – samt uden retten til at se en advokat.

 

Så de mennesker, der er blevet beskyldt for 9/11 – d.v.s. Osama bin Laden, Al Qaeda og Saddam Hussein har intet vundet ved 9/11 og mistet ALT, som et resultat af 9/11.

 

Hvorimod de mennesker, der pegede med en beskyldende pegefinger - d.v.s. George W. Bush, Dick Cheney og PNAC-gruppen – fik alt det, de ønskede, som et resultat af 9/11.

 

Det samme gælder World Trade Center’s forpagter, Larry Silverstein – og selvfølgelig amerikansk olie- og våbenindustri.

 

(Er dette tilfældighed?, spørger videoens sluttekst, der ironisk-retorisk svarer ”Yeah Right!”).
**

 


 

 

SE VIDEOEN ØVERST TIL HØJRE OM HVEM, DER FIK FORDEL AF 9/11.

 

--

 

 

 

KILDER: http://www.youtube.com/watch?v=puWqNJI8Mjo

--

 


911avisen@911avisen.dk