AUDIO
Journalist Tommy Hansen interviewet af Roskilde Dampradio - den 11.09.2010.
ROSKILDE DAMPRADIO's interview med TOMMY HANSEN - den 11. september 2010

 

LÆS BOGEN GRATIS ONLINE (link til www.stadigingensvar.dk)

LÆS BOGEN GRATIS ONLINE

Journalist Tommy Hansens bog om 11. september 2001 er sendt til alle folketingsmedlemmer i 2008/2009 og kun 1% har reageret .

Bogen ligger til gratis download her og er i øvrigt anmeldt af Pernille Grumme og Niels Harrit.

Bogens version II udkom den 15.01.2011.

 

KILDE: ROSKILDE DAMPRADIO

RELATERET:

Journalist Tommy Hansen & Radio Frihed om 11. september 2001 - 27.02.2011.

Journalist Tommy Hansen's bog, "11. september 2001 - stadig ingen svar II", 2011.

DEN SUNDE SKEPSIS - Dansk 9/11-dokumentar produceret af Bellamondo

Niels Harrit i New York 9/9/2010: Videnskabsfolk kræver 11. september undersøgt.

FALSK FLAG GREATEST HITS: Ti Falsk Flag Operationer fra Nero til 9/11
Israels & USA's fælles Falsk Flag Operation mod skibet USS Liberty
Kritik af 9/11-Kommissionen og dens rapport om 9/11.
Professor David Ray Griffin om 9/11 og Falsk Flag
ZELIKOW - den akademiske hjerne bag 9/11?
Norman Mineta's vidnesbyrd for 9/11-Kommissionen.
Dr. Niels H. Harrit & Dr. Steven E. Jones: Sprængstof i WTC-støv
Arkitekt Richard Gage på canadisk tv om 9/11.
Dr. Daniele Ganser: Alle teorier om 9/11 er konpirationsteorier. Også den officielle.
Bush til FN: "Lad os ikke tolerere skandaløse konspirationsteorier!"
Dr. Paul Craig Roberts ramt af 9/11-censur
Kendte danskere tror ikke på den officielle 9/11-historie.
Er krigen i Afghanistan retfærdiggjort af 9/11-angrebene?

Halliburton og Dick Cheney - Profitable krige efter 9/11.

Diverse 9/11-film med danske undertekster - se dem gratis online.
Mere Info

Journalist Tommy Hansen interviewet om 9/11 af Roskilde Dampradio

FOLKETINGET ER TAVS. Journalist og forfatter Tommy Hansen har "Stadig Ingen Svar" fået fra Folketinget efter hans bog af samme navn om 11. september 2001 blev folketingsomdelt i 2008/2009.

 

UGENS AKTUELLE GÆST den 11.09.2010 på Roskilde Dampradio var Tommy Hansen, der som millioner og atter af millioner af amerikanske statsborgere udfordrer myndighedernes forklaring af hændelserne den 11. september 2001.

 

Hør Roskilde Dampradio's interview t.h. og se en transskription nedenfor.

 

Transskription af Roskilde Dampradio's interview den 11.09.2010 med journalist og forfatter Tommy Hansen:

 

Interviewer: Jeg vil godt sige velkommen til Tommy Hansen. Du er journalist. Og du har skrevet en bog, der hedder ”Stadig Ingen Svar”. Og det handler alt sammen om den 11. september og angrebet der. Du kan prøve at fortælle noget om den bog, du har skrevet, der hedder ”Stadig Ingen Svar”.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Jeg har skrevet en bog om 11. september 2001 – ganske rigtigt, der hedder ”Stadig Ingen Svar”. Og den er foranlediget af, at jeg som så mange andre mennesker umiddelbart efter 2001 stod tilbage med en følelse af, at der ikke var noget svar på en række af begivenheder, der foregik den dag.

 

Og trods talrige officielle rapporter og meget tykke rapporter og stor mediemarkedsføring viste det sig, at der 5 år efter stadig ikke var givet noget svar på nogle af disse her ting.

Så jeg udgav denne her bog i 2008 i et forsøg på at få et svar på, hvad der egentligt skete den 11. september 2001.

 

Og det svar er aldrig givet fra officielt hold – men jeg tør til gengæld godt for egen regning og risiko at sige, at det er helt uden tvivl centrale kredse i den amerikanske regeringsadministration sammen med nogle af inderkredsene i de ledende bureauer, d.v.s. CIA under forsvarsministeriet sammen med den amerikanske krigsindustri og sammen med den internationale byggeindustri. Alle sammen har i fællesskab formet et magtapparat – en magtstruktur som gør, at de kan fremkalde sådan nogle begivenheder her.

 

Og det politiske apparat er fuldstændigt magtesløst og er blot et led i denne her magtstruktur.

 

Når man siger, det var den amerikanske regering, som stod bag, så ryster folk på hovedet – hvilket også er korrekt, fordi hovedparten af regeringen aner ikke ”en dyt” om, hvad der i realiteten foregår i de små mørke kredse.

 

Men det er den magtudøvende del af den amerikanske regering, der har iscenesat 11. september 2001 som en såkaldt Falsk Flag Operation. Og formålet var ganske enkelt, at der skulle skabes indenrigspolitisk opbakning til at gå i krig imod Irak – og at man skulle kunne opfinde den nye terrorfjende – d.v.s. kampen mod terror.

 

(02:41)

 

Ved den lejlighed trak man så en kanin frem af skabet, som hed Osama bin Laden og som CIA havde haft på lønningslisten i årevis og som for CIA havde rekrutteret grupper af mujahedin -soldater for hvilke Osama bin Laden blev leder. Og han er en af deres (CIA’s) marionetter. Han blev brugt af dem i Pakistan, han blev brugt af dem i Afghanistan.

 

(03:03)

 

Men så skifter sceneriet. Og den 11. september skulle man bruge en syndebuk for det her. Og han er en ud af 70 sønner i familien Bin Laden. Og han var i forvejen lidt Bin Laden familiens sorte får, så ham trækker man frem. Han døde så i øvrigt kort tid efter den 11. september – han døde nemlig i december 2001. Og det har ikke forhindret CIA i at fabrikere talrige videoer og lydindslag med ham, som de har luftet lige siden for at vedligeholde den her såkaldte ”terror-fjende”, som var hele formålet med det her ’set-up’.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- De mennesker, der overordnet ejer medierne, har pengeinteresser i den internationale olieindustri, den internationale byggeindustri og den internationale kemiindustri. Og for dem er et medium som Reuters Bureau ikke noget som helst andet, end en kommerciel butik.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Og derfor kan man sige, at det i dag for mig er uinteressant, hvem der stod bag 11. september 2001 – for der er slet ingen tvivl om, at det gjorde IKKE den lille gruppe af arabiske fanatikere, som den officielle forklaring vil, stod bag. Det er hævet over enhver tvivl. Så det, der er interessant er i allerhøjeste grad, hvordan sådan noget her kan ske – og sker det stadigvæk i dag?

 

(04:07)

 

Interviewer: Det er jo et godt spørgsmål.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Man skal se hele billedet – det er ganske simpelt for så vidt. Fordi de mennesker, der overordnet ejer medierne, de har pengeinteresser i den internationale olieindustri, den internationale byggeindustri og den internationale kemiindustri. Og for dem er et medium som Reuters Bureau ikke noget som helst andet, end en kommerciel butik.

 

Og det er et faktum, at alle de store nationale medier – og 100% i USA – de er ejet af nogle meget meget store pengemaskiner, som sætter dagsordenen for, hvad der skal skrives og skændes om.

Og man kan sige sig selv og spørgs sig selv: Hvornår har nogen hørt noget negativt i et stort medie om familien Rothschild? – Og dermed ikke sagt noget ondt om de enkelte personer i den familie, det skal jeg virkelig understrege. Men det er et faktum, at den familie er en af verdens mest magtfulde familier; at de sidder på olieressourcer, på medieressourcer på byggeen

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Og TV-avisen og TV2 i Danmark tør ikke at anlægge en kritisk synsvinkel på den offentlige og officielle forklaring. Og dét i sig selv burde jo egentlig få menigmand til at sige ”Der må være noget galt!”.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

trepriseressourcer over hele verden og at de spiller globalt.

 

Det er også et faktum, at Osama bin Laden familien er en af Mellemøstens største entreprenørfamilier blandt meget andet. Og det er et faktum, at ved krige i dag er genopbygning af landet planlagt og fuldt færdigfinansieret inden krigen begynder.

Det er et led i de taktiske operationer, når man skal lave en krig, at man allerede inden (inden krigen) har fået bygge konsortier givet bud på, hvor meget asfalt, der skal bruget til at genopbygge det pågældende land – hvor mange mursten og Caterpillar-maskiner og alt muligt andet bliver kørt i stilling.

Det er et stort maskineri, som nogle få familier har penge i alle grene af. Og der er Bush-familien slet ikke bedre end nogen som helst andre. Tværtimod. Det er et faktum, at den tidligere præsident Bush i USA … at hans familie i to generationer har været dybt involveret i dette her og har involveret i nazi-penge, nazi-genopbygning og andet.

Og det er slet ikke noget nyt.

 

(06:24)

 

Da jeg skrev bogen om 11. september var jeg dybt forarget og tænkte: Dette her må vi have frem i lyset. Men det kommer aldrig ordentligt frem i lyset.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Da jeg skrev bogen om 11. september var jeg dybt forarget og tænkte: Dette her må vi have frem i lyset. Men det kommer aldrig ordentligt frem i lyset.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Og TV-avisen og TV2 i Danmark tør ikke at anlægge en kritisk synsvinkel på den offentlige og officielle forklaring. Og dét i sig selv burde jo egentlig få menigmand til at sige ”Der må være noget galt!”.  Fordi – altså hvis de kan være kritiske over for alt muligt andet, hvad staten gør ved os, så er det dog underligt, at de ikke er kritiske over for den officielle forklaring, som de i forhold til 11. september sluger fuldstændig råt og uforsødet.

 

Derimod, når videnskabsfolk, som f.eks. den danske Niels Harrit påviser i et videnskabeligt internationalt anerkendt tidsskrift, at der er fundet rester af nano-termit i støvet efter World Trade Center – så fremstiller de stadigvæk det, som en konspirationsteori. Og dét er dybt, dybt, dybt uanstændigt! Og jeg håber, at programredaktøren fra de respektive kanaler lytter efter. I er dybt uanstændige, at I ikke forholder jer til den faktuelle virkelighed!

 

(07:32)

 

Når det så er sagt, så var det det jeg gjorde – i og for sig for mig selv – med denne her bog. Og dét at udgive den er blot en biting. Den ligger på nettet. Enhver kan hente den til gratis download. Så det handler kun om at få budskabet ud.

Men når der er så stor en del af den danske befolkning, der i dag stadigvæk ikke ved noget om 11. september, så er det netop fordi – også i Danmark virker den her mediecensur.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Derimod, når videnskabsfolk, som f.eks. den danske Niels Harrit påviser i et videnskabeligt internationalt anerkendt tidsskrift, at der er fundet rester af nano-termit i støvet efter World Trade Center – så fremstiller de stadigvæk det, som en konspirationsteori. Og dét er dybt, dybt, dybt uanstændigt! Og jeg håber, at programredaktøren fra de respektive kanaler lytter efter. I er dybt uanstændige, at I ikke forholder jer til den faktuelle virkelighed!

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

De store kanaler tager altså slips og jakkesæt på og så viser de det, som der nu er comme il faut i forhold til de budskaber, de får fra Reuters og Ritzau og BBC og alle de andre.

 

Men, man kunne jo spørge – og det underlige er, at man får aldrig lov at stille simple spørgsmål i medierne omkring 11. september. Niels Harrit har prøvet et par gange, men han bliver afvist her gang.

 

Eksempelvis vil han gerne have en journalist fra Danmarks Radio til at forholde sig til det simple spørgsmål: Der var TO flyvemaskiner den 11. september i World Trade Center, men der var TRE højhuse, der kollapsede. Hvad var det lige, der skete med det tredje?

 

Masser af mennesker i dag de ved ikke engang, at der var tre højhuse, der kollapsede. Det er stadigvæk Twin Towers. Det er ren massemanipulation af værste skuffe!

 

(08:45)

 

Men det kan gudskelov flere og flere folk forvisse sig om på nettet – fordi der jo er adskillige hjemmesider – og ja, faktisk adskillige nyhedsmedier, der tager deres opgave alvorligt i modsætning til de danske ude på nettet – og informerer om dette her.

 

Men mainstream-effekten er så gigantisk stor, at det er den, der bevæger – måske stadigvæk – 70% af landets befolkning. Og mainstream-budskaberne, det er dem, som er bestemt af de samme kræfter, som har planlagt og gennemført ikke bare 11. september – men også planlagt og gennemført stort set en hver eneste krig, som jeg ved af, siden 2. verdenskrig.

 

Interviewer: Hvem er så det? Du har måske nævnt dem tidligere.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Jeg har ikke nævnt dem tidligere. Man skal bare kende sin verdenshistorie og man er nødt til at kende en anden del af verdenshistorien end den, man lærer i skolen. For den er nemlig også udgivet af de samme forlag, som ejer alt det her.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Og det underlige er, at man får aldrig lov at stille simple spørgsmål i medierne omkring 11. september. Niels Harrit har prøvet et par gange, men han bliver afvist her gang. Eksempelvis vil han gerne have en journalist fra Danmarks Radio til at forholde sig til det simple spørgsmål: Der var TO flyvemaskiner den 11. september i World Trade Center, men der var TRE højhuse, der kollapsede. Hvad var det lige, der skete med det tredje?

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Men verdenshistorien er den, at for 2-300 år siden var der nogle gamle rige mennesker, som besluttede, at denne her klode skulle være et sted kun for nogle af deres slags. Og den filosofi kender vi som nazisme og fascisme i alle mulige forskellige arter – vi har sat nogle forskellige etiketter på dem – men det, det grundlæggende går ud på, det er, at de mener at have mere ret til livet og til verden end andre. Og de mennesker de har været så stenhamrende rige, og én af de meget meget rige, men meget lidt kendte – det er en, der hedder Cecil Rhodes. Og det var manden, der officielt er kendt for at grundlægge Zimbabwe – og han var udsendt af det engelske kongehus – og i parentes bemærket skal jeg lige sige, at det engelske kongehus er dybt involveret i den her magtstruktur i verden.

 

Men Cecil Rhodes han grundlagde det, der hedder De Beers Diamonds (diamantfirma), han blev en af vederns rigeste mænd i løbet af sit liv på diamanter i Zimbabwe. Og han grundlagde noget, der hedder Roundtable – det hed noget andet forinden. Men efter en årrække – 5-10 år – havde man brug for et ansigt udadtil og så grundlagde man det, der hedder Roundtable-bevægelsen. Deres formål og det man ville dengang, det var, at man ville hente kulturpersonligheder, mediefolk, toppolitikere og kongelige. Og dem trak man til sig og fik skabt en kreds af ligesindede, som så igen blev sendt på plads ud i verden så at sige. Og dén magtstruktur, den har fungeret lige siden.

 

(11:46)

 

Parallelt med Cecil Rhodes – og han var ikke den eneste, men en meget tung spiller på det område – parallelt med det, er der opstået forskellige andre… Så kommer Frimurer-bevægelsen omkring år 1900 i USA – Skull and Bones-bevægelsen, som er en direkte udspringer af Cecil Rhodes' bevægelse – også. Og Skull and Bones – den tidlige del af Skull and Bones havde klare og kendte nazistiske tilbøjeligheder. Og den gamle Bush var i øvrigt også medlem af Skull and Bones – og så kommer parallellen, fordi det svarer til det, der hedder Det Bayerske Illuminati på det tidspunkt, hvor Tüschen (STAVEMÅDE 12:28 ??) og en hel masse andre top-nazister de så fandtes.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- De store kanaler tager altså slips og jakkesæt på og så viser de det, som der nu er comme il faut i forhold til de budskaber, de får fra Reuters og Ritzau og BBC og alle de andre.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Og det, som hele den her kreds af sindssyge mennesker i generation efter generation har villet og stadigvæk prøver at gøre med verden, der er, at skabe en magtstruktur med én verdensregering, der opererer uden at de såkaldte partier og parlamenter rundt omkring i verder de ved noget som helst om det. Og det er lykkedes dem langt hen ad vejen.

Men der er det, at internettet åbner muligheden for, at man nok ved at bruge sin sunde fornuft, kan få en helt ny erkendelse af verden.

 

Interviewer: Det var da en konspirationsteori i hvert fald.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: (Griner) Ja, du må gerne sætte det på listen over konspirationsteorier.

 

Interviewer: Der er for eksempel en indvending fra Rune Enbrecht Larsen. Jeg kan lige citere lidt. Han skriver et sted: ”Hvis man ikke finder det overbevisende nok i sig selv, at den amerikanske regering ikke uden videre skulle dræbe 3.000 uskyldige amerikanere i et blodbad – så bunder det faktum, at Bin Laden ikke ligefrem har undladt at tage æren for det pege i den retning… Og skulle nogen alligevel være i tvivl er det dog i mine øjne et forhold, som mere end noget andet mere end umuliggør, at det skulle være den amerikanske regering, som stod bag: Det ville simpelthen kræve alt for mange menneskers medvirken og aktive involvering. Og det er helt utænkeligt, at ikke et eneste af disse ville røbe historien”

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Ja, og det sidste har han fuldstændigt ret i. Men det er netop også det der sker. Men manden er nødt til at se andre medier end TV-Avisen for at få dem at se. Der er stået i snesevis af CIA-folk, Pentagon-folk, fly-eksperter, luft-kaptajner – ja, men altså både folk, der har inside-viden og folk, der ud fra en saglig viden siger: ”Det her kan ikke hænge sammen!” – De er stået frem i tusindvis i dag – og dén dokumentation er så overvældende, at der er slet ikke noget at komme efter.

TAK TIL ROSKILDE DAMPRADIO

 

Jeg vil godt tilføje til dem, der måske stadigvæk mener, at der ér noget om den officielle forklaring, så vil jeg godt lige vende opmærksomheden væk fra World Trade Center.

 

Der er en fire fem ting i hele den her 11. september, som fuldstændig usandsynliggør den officielle forklaring.

Og jeg vil sige, at i forholdet Pentagon, dér forsvandt et af verdens største flyemaskiner - ifølge den officielle forklaring – i et gigantisk flammehav, der var varmt, at selv motorer og bremsedele, som i øvrigt er lavet i titaniumstål - 5 tons tunge motorer og hele skroget – alle dele af det forsvandt – smeltede simpelthen.

Tilbage var tandsættene på de nogen og 70 passagerer, der var i flyet, der kun var 1/3 belagt den dag. De kunne identificeres alle sammen ved hjælp af tandsæt.

Hvis man kigger på plænen foran Pentagon, så er der ikke engang svedet et græsstrå.

 

Jeg vil nær sige, at Gud og hver mand, der sætter sig lidt ind i det her i dag ved, at det var et amerikansk missil, der ’bangede’ ind i Pentagon. Man ved, hvilken rute, det har fuldt på radaren. Til den officielle forklaring ligger der et kort, hvorpå man har tegnet ind med en rød pil, hvordan den er fløjet ind til Washington, og ind - og har ramt Pentagon.

Flykaptajner over hele verden siger, at et fly af den her størrelse kan, punkt 1, ikke foretage denne her manøvre, fordi det på grund af G-kræfterne ville blive trukket fra hinanden. Det er den ene ting.

Den anden ting det er, at angiveligt er det her store passagerfly fløjet af en araber, som netop havde lært at flyve en lille Cessna – hvor han i øvrigt var en dårlig pilot.

Og den her rute er så præcist indfløjet, at den kan kun – og jeg gentager – kun være foretaget med automatisk indflyvning.

Og dét vil sige, hvis dét er rigtigt – og han kunne ikke gøre dette her – selvfølgelig kunne det amerikanske militær gøre det – Og så vil jeg lige sige i forhold til den E-mail, at jo. Man får rystet sit verdensbillede. Fordi før den 11. september, der ville jeg ikke drømme om, at den amerikanske regering kunne finde på at slå så at sige gode mennesker ihjel.

Men tag det som en militær operation: Et tab af 3.000 menneskeliv, ”det er ingenting”.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Man kan jo sige det sådan, at hvis krigskræfterne i det amerikanske samfund har moral til at slå titusinde af mennesker ihjel på den anden side af kloden – hvorfor i himlens navn skulle de så ikke have moral til at gøre det inden for deres eget landkort?

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Man kan jo sige det sådan, at hvis krigskræfterne i det amerikanske samfund har moral til at slå titusinde af mennesker ihjel på den anden side af kloden – hvorfor i himlens navn skulle de så ikke have moral til at gøre det inden for deres eget landkort?

 

Og når man først har ræsonneret som så, så kan man begynde at se på alle de karakteristika, der er omkring 11. september som en militær operation.

 

(17:40)

 

De her beviser – eller indicier om man vil – har været fremme i mange mange år – og de peger alle sammen på, at der har været benyttet sprængstof til at nedlægge World Trade Center med.

 

Når så det internationalt bliver bevist i en videnskabelig undersøgelse, at der er fundet nano-termit, som er et meget dyrt og meget avanceret højeksplosivt sprængstof, der kan nedlægge både stål og beton på den givne måde her – så er der stadig tavshed fra den officielle verden.

 

Med dét var det sidste søm, der skulle til i den ligkiste – det var, at Niels Harrit og de andre gode videnskabsfolk, de fik offentliggjort den information. For dét, at der er placeret sprængstof, det gør, at så kan man ikke længere sige, at det var på grund af flyvemaskinerne. Næ næ. Sprængstoffet var der i forvejen -  det var placeret der i forvejen, i ugevis i forvejen formentligt, for det er en ompattende operation. Men det er teknisk set ikke andet, end en kontrolleret nedrivning af tre bygninger.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Når så det internationalt bliver bevist i en videnskabelig undersøgelse, at der er fundet nano-termit, som er et meget dyrt og meget avanceret højeksplosivt sprængstof, der kan nedlægge både stål og beton på den givne måde her – så er der stadig tavshed fra den officielle verden.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

(18:44)

 

Og så kan man så begynde at se på alle de andre interessante indicier omkring insider-handel på Børsen forud for 11. september. Hvorfor en masse mennesker blev advaret mod at flyve den 11. september, hvorfor en masse mennesker, der arbejdede i World Trade Center blev bedt om at blive hjemme den dag, osv. osv. osv. – Men det er alt sammen sådan på gadeniveau kan man sige – rygter.

 

Men den videnskabelige sikker hed for, at der er blevet brugt sprængstof ved 11. september den er uomtvistelig.

 

Interviewer: Hvad skulle så formålet med det hele være?

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Jamen formålet var jo, at præsident Bush var på det tidspunkt meget meget stærkt presset indenrigspolitisk. Og han havde næsten ingen opbakning tilbage. Og det er jo det, man gør gang på gang – man skaber sig en ydre fjende. Det var den ene del af formålet. Den anden del var, at de amerikanske olieinteresser skulle ind og have fat i olie-milliarderne i Irak og i Afghanistan. Det var planlagt allerede på det tidspunkt. Det er et led i en lang lang lang strategi.

 

Interviewer: Kunne de ikke have nået det mål på en anden og mindre indviklet måde? Det var en større risiko for dem at løbe. Det er et kæmpe arbejde, der ligger bag… en enorm politisk risiko, de løber.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Ja, men altså CIA har et årsbudget i forvejen på et eller andet beløb, der er så fuldstændigt vanvittigt, at jeg slet ikke husker det … … Men dertil har CIA det, der hedder ….(?) … altså et ekstra-budget. Og det er – og jeg siger det gerne højt – det er narkopenge simpelthen. CIA er sandsynligvis verdens største narko-distributør. Det er kun et spørgsmål om, hvor højt i rollen de er. Der er ingen tvivl om, at de er dybt dybt involveret i narkodistribution.

Og hele den her pengemagt, det er jo den, der var truet ved, at … det er jo et faktum, at da Taliban i 2001 brændte alle opiumsmarkerne i Afghanistan, så mistede de i New York – børsbankerne – så mistede de adskillige hundrede millioner dollars om måneden i omsætning.

 

(21:00)

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- I dag er Afghanistan verdens største distributør af opium, omkring 80% kommer derfra. Den logistik, der skal til for at transportere 80% af verdens opium – prøv lige engang bare at tænke fornuftigt! Hvordan i himlens navn skulle dette kunne lade sig gøre uden CIA’s og USA’s viden og aktive medvirken?

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

I dag er Afghanistan verdens største distributør af opium, omkring 80% kommer derfra.

Den logistik, der skal til for at transportere 80% af verdens opium – prøv lige engang bare at tænke fornuftigt! Hvordan i himlens navn skulle dette kunne lade sig gøre uden CIA’s og USA’s viden og aktive medvirken? Altså det er jo gigantiske mængder, vi taler om. Skal vi tro på, at de bliver smuglet ud på æsler?

 

Vi kan se det lige op i vores hoveder – men alligevel kan vi ikke se det. Fordi vi får sødsuppe serveret i TV-avisen, så vi ikke ser, hvad der er virkeligt. Og vi glemmer vores sunde fornuft i den forstand.

 

Interviewer: Vi talte tidligere om, at vi skal passe på ikke at gå i en af de to yderforklaringer, som ligger lige for. Altså den ene det var den officielle forklaring, som du der har kritiseret.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Ja.

 

Interviewer: Og den lyder jo ikke sandsynlig, fordi terrorangrebet det kom jo meget belejligt. Og det passede lige ind i USA’s politiske interesser og planer. Men den anden grøft den er vel egentlig lige så usandsynlig – det med, at det simpelthen er Bush-regeringen, der har siddet på et hemmeligt møde og planlagt en udførelse af angrebet. Og desuden at Bush har vel været en meget ustabil person at have som allieret.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Ja, men Bush var jo bare en marionet ligesom Obama er det – ligesom de alle sammen har været det i en eller anden forstand – og nogle af marionetterne skejer så meget ud, at de bliver taget ud af systemet igen. Sådan er spillereglerne jo  Men nej, jeg siger ikke, at den amerikanske regering har siddet på et hemmeligt møde, men der er slet ingen tvivl om – og jeg siger gerne, at præsident Bush, Dick Cheney og Rumsfeld og en række andre, som jeg godt kunne navngive og har skrevet om, har holdt hemmelige møder om det her, ja.. for det er sådan, de driver deres operationer og sådan man startede Svinebugten. Eksemplerne er jo så talrige igennem historien. CIA udfører hemmelige operationer – nogle af dem koster mange menneskeliv og andre få. Og disse hemmelige operationer bliver selvfølgelig besluttet et eller andet sted i embedsmandsværket i USA – for det er jo ikke noget, der bare opstår som en virus.

Så jeg kan slet ikke forstå, at vi er fremmede overfor tanken om, at man også kunne have udført 11. september 2001 som en af de her hemmelige operationer.

 

(23:23)

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Tab af menneskeliv – det er jo en konsekvens af et politisk mål, de ønsker at nå. Og det har de jo bevist mange gange gennem historien. Og det er jo faktuelt, at de er blevet taget i at have fremprovokeret krigsoperationer.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Tab af menneskeliv – det er jo en konsekvens af et politisk mål, de ønsker at nå. Og det har de jo bevist mange gange gennem historien. Og det er jo faktuelt, at de er blevet taget i at have fremprovokeret krigsoperationer.

 

Iran-Contra Skandalen den er også gået i glemmebogen. Det er klart TV-avisen underholder jo ikke med det længere vel – men altså der blev de bare afsløret i at sæjge våben til Iran mod at CIA fik narkotika tilbage. Og det solgte de på gadeplan i USA.

 

Altså prøv lige at holde vejret og forestil jer, at Sikkerhedstjenesten er blevet afsløret i at de sælger på gadeplan i USA – og pengene brugte de til at finansiere oprørshæren i Nicaragua med. Det skete for 20 år siden. Og tror man så på, at USA holdt op med det dengang?

Det er nøjagtigt den samme magtstruktur, der arbejder videre – og de marionetter, vi ser som toppen af kransekagen – de bliver skiftet ud efter behov.

 

(24:37)

 

Interviewer: Det er jo rigtigt nok, at amerikanerne har altid i den anledning udtalt skarpt, at de skulle bruge det til at føre sig frem i verden. Men det her angreb den 11. september, det er noget andet og større. Det er noget helt nyt. Det er et andet format, de gør det på.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Ja, det er korrekt.

 

Interviewer: Det havde måske ikke været nødvendigt at gøre det så drastisk for at nå det samme mål?

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- Mainstream-effekten er så gigantisk stor, at det er den, der bevæger – måske stadigvæk – 70% af landets befolkning.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Jo, fordi de ville aldrig have kunnet gennemføre en begivenhed hvor de med ét .. – strategisk set var det jo genialt, fordi det var jo dét, der gjorde, at præsident Bush nogle ganske få dage derefter kunne udpege Osama bin Laden som den skyldige og indlede den der ”Krig Mod Terror”, som i hele den vestlige verden har fået degraderet nogle basale menneskerettigheder – og indført politistat-lignende tilstande i rigtigt mange lande. Det var jo netop på det grundlag … og det var terrorlovgivningen.

 

Og når man så oven i købet ved, at Al-Qaeda er en mere eller mindre – en CIA-opfindelse… De har trænet og finansieret en del af de der Al-Qaeda soldater selv i Sudan og forskellige andre lande.

 

For mig er det slev ikke uforståeligt. De sad i slutningen af sidste århundrede med en jordklode foran sig – og så har de tegnet gasledninger, der går hele kloden rundt. Og i de gasledninger vil de gerne transportere olie og energi – og det det hele det går ud på. Fordi – problemet er, som en anden har sagt ”Krig er i dag blevet en både økonomisk og politisk nødvendighed”. Og det er den jo i den forstand at – som jeg siger – genopbygning af et land efter en krig er færdigfinansieret før krigen begynder. 

 

Fordi – hvad er det første, der sker, når vi får demokratiseret et eller andet land, hvor der har været borgerkrig?  - Så kommer der en nationalbank, og så kommer der en Burger King og en Coca Cola. Og så er kapitalsystemet sådan set i gang med at arbejde – pengesystemet i gang med at arbejde.

 

Interviewer: Jeg skal lige spørge dig inden.. tiden løber jo. Du kender den der bog, der hedder Det Nye Pearl Harbor ikke?

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Jo.

 

Interviewer: Det var fra dengang japanerne angreb Pearl Harbor.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Det var den samme historie om igen.

Journalist & forfatter Tommy Hansen, PDFnet

- I dag – kære medievenner – så vender de hovedet skamfuldt væk og vil ikke snakke om det. Og det er jo fordi det er blevet simpelthen for åbenlyst, at ... det var ikke de arabere eller muslimer, vi tror, der stod bag 11. september. Og ja. Det er en helt anden magtstruktur, vi har i verden, end den, vi tror. Og de ved det godt. Men de vil selvfølgelig helst bevare deres arbejde og deres efterløn, fordi så kører det hele jo.

 

Tommy Hansen, journalist & forfatter, PDFnet

 

Interviewer: Det er måske sandsynligt, at de den gang vidste besked med det forestående angreb. Men amerikanerne udførte det vel ikke selv. De fik bare besked om det (og var passive)  for motivet dengang var, at så kunne de få øget militærbudgettet. De kunne få en anledning til, at USA kunne gå ind i krigen for at beskytte og evt. udvide sine interesse-sfærer i verden. Men pointen er vel, at de behøvede ikke selv at lave det angreb – de skulle bare lade som om, de ikke vidste det.
Er det det samme, der fandt sted den 11. september?

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Det er det. Det er det samme, der er fundet sted. FBI blev officielt advaret om 11. september omkring et år før – allerede et år før det skete. For selvfølgelig var der nogle arabere, nogle gale arabere – og det er der – der er gale mennesker over hele verden, der hele tiden har gale planer ikke også – men det her har man bare tilladt ske. Og så har man tilført det en vis gran salt og peber ved selv at sørge for, at der virkelig sker noget, når de nu kommer.

 

Men altså nu siger du Paerl Harbor – hvis jeg husker ret, så var det Vietnam-krigen – det var Tonkin-Bugten, altså Bay of Tonkin. Dér startede en krig på det grundlag, at to amerikanske militærskibe var blevet angrebet af nogle små fiskerflåder … .. Det var den officielle forklaring … at de var meget primitive – jeg siger ikke de skød med bue og pil – men de havde skudt på den amerikanske flåde.

 

Interviewer: Og de stod selv bag angrebet.

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Lige præcis. Og ! Og kører krigsmaskineriet. Og sådan starter man altså en krig.

 

(28:42)

 

Interviewer: Inden vi slutter, så skal jeg lige spørge – du har sendt et brev til alle Folketingets medlemmer. Var der noget om det?

 

Journalist & forfatter Tommy Hansen: Ha ha ha! Ja, jeg kunne skrive en ny bog, der hedder ”Stadig Ingen Svar”. Nej,

jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige til alle folketingsmedlemmerne, som jo rigtigt har fået bogen – og mange af dem har også fået e-mail om den efterfølgende – og er på anden måde blevet gjort bekendt med den. … Den ene procent af jer,

TAK TIL ROSKILDE DAMPRADIO

der har reageret: TAK for reaktionen. Og til den ene procent, der ha reageret med interesse, vil jeg sige, at jeg glæder mig til I får læst bogen. For det har nu snart taget dem over 2 år – og der er ingen, der overhovedet vil kendes ved det her emne. Men dét vil jeg sige – det er så positivt. Fordi – hvis jeg for 10 år siden – eller for 8 år siden snakkede om dette her over for mine kollegaer i medierne – så rystede de på hovedet ad mig – og kaldte mig gal og konspirationsteoretiker o.s.v.

 

Når jeg gør det i dag – kære medievenner – så vender de hovedet skamfuldt væk – og vil ikke snakke om det. Og det er jo fordi det er blevet simpelthen for åbenlyst, at .. ja! Det var ikke de arabere eller muslimer, vi tror, der stod bag 11. september. Og ja. Det er en helt anden magtstruktur, vi har i verden, end den, vi tror. Og de ved det godt. Men de vil selvfølgelig helst bevare deres arbejde og deres efterløn, fordi så kører det hele jo.

**

 

 

 

HØR ROSKILDE DAMPRADIO's INTERVIEW MED JOURNALIST & FORFATTER TOMMY HANSEN VIA AUDIO-PLAYER ØVERST T.H.

--

 

KILDER: http://www.damp2004radio.dk/Ugens%20aktuelle%20gæst%2011%209%2010%20-%2011.september.MP3
http://www.damp2004radio.dk/aktuelt.htm
http://www.roskilde.dampradio.dk/

--

 


911avisen@911avisen.dk